Зарубіжна література. Хрестоматія-посібник. 10 клас. Волощук

«Іще горять в душі бажання...»

* * *

1 Іще горять в душі бажання,

Ще манить зір краса твоя,

Крізь любі спогади туманні

Іще ловлю твій образ я.

5 Твій образ милий та прекрасний

Всякденно видиться мені,

І недосяжний, і незгасний,

Немов зоря в височині.

Переклад М. Рильського

Запитання та завдання до твору

  • 1. Як розкривається у вірші тема кохання?
  • 2. Які деталі вказують на те, що йдеться про кохання в минулому? Як ставиться до цього минулого ліричний герой? Обґрунтуйте свою думку цитатами.
  • 3. В яких рядках звучать трагічні нотки?

Поглиблений філологічний аналіз

  • 1. Який емоційно-смисловий ефект має повтор слова «іще» («ще»)?
  • 2. Яких властивостей набуває образ коханої завдяки його уподібненню зорі?
  • 3. Розкрийте значення вжитої у перекладі комбінації двох епітетів: «і недосяжний, і незгасний».

Теми для письмових творчих робіт

Напишіть твір на одну із запропонованих тем:

  • 1. «“Є цілий світ в душі твоїй...” (Образ ліричного героя в поезії Ф. Тютчева)».
  • 2. «“Природа-сфінкс” (особливості пейзажної лірики Ф. Тютчева)».
  • 3. «Філософське осмислення буття в ліриці Ф. Тютчева».

І. Левітан. Скирти