Зарубіжна література. Хрестоматія-посібник. 10 клас. Волощук

Розділ IV. Література США

Генрі Джеймс

(1843—1916)

«Як нація ми наділені дивовижними якостями і, здається мені, випереджаємо європейські народи в тому, що більше за кожен із них здатні без зайвої упередженості ставитися до не нами створених форм цивілізації, порівнювати, прилаштовувати до себе - коротким словом, присвоювати (естетично і т. ін.) все, що знаходимо... Звісно, нам варто мати щось своє, щось безсумнівно й повністю американське, і я вірю, що ми надбаємо це в нашій моральній свідомості, нашому неповторному духовному просвітленні та силі».

Г. Джеймс

Генрі Джеймс - англо-американський письменник. У його творах відбилися філософські, моральні та естетичні колізії, пов’язані з особливостями національної самосвідомості та духовного життя Америки, а також самобутнє сприйняття європейської культурної традиції.

15.04.1843 р. - народився у Нью-Йорку в родині Генрі Джеймса-старшого, котрий, отримавши частину батьківського спадку, присвятив себе, за власними словами, «пошукам істини» та вихованню своїх дітей. Один із них - Вільям Джеймс - став згодом видатним філософом та психологом.

1855 р. - разом з родиною Генрі Джеймс-молодший прибув до Європи, де (як і раніше в США) навчався почергово у декількох школах.

1862 р. - юнак вступає на юридичний факультет Гарвардського університету. За два роки по тому він опублікував свої перші проби пера (рецензію та оповідання). Вони були помічені, й молодого автора почали запрошувати до співпраці провідні американські літературні часописи.

1869 р. - Джеймс вперше самостійно мандрує Європою, захоплено відкриваючи для себе її культуру.

1875 р. - письменник оселився у Європі. Побувши трохи в Парижі, він перебирається до Лондона, де плідно працює, створюючи романи «Родрік Хадсон» (1875), «Американець» (1877), «Європейці» (1878), «Вашингтон-сквер» (1880), «Жіночий портрет» (1881), повісті «Чотири зустрічі» (1877), «Дейзі Міллер» (1878), «Інтернаціональний епізод» (1879), книжку критичних статей «Французькі поети та романісти» (1878), яка об’єднала його найвдаліші журнальні публікації, а також монографію про Н. Готорна (1879).

1881 р. - Джеймс здійснив подорож до Сполучених Штатів, упродовж якої переконався, що не помилився, обравши місцем проживання саме Європу. Смерть батьків (мати померла 1882 р., батько - 1883 р.) обірвала останні зв’язки письменника з батьківщиною. Повернувшись до Англії, він повністю зосередився на творчості. З-під його пера виходять романи «Бостонці» (1885-1886), «Трагічна муза» (1890), «Складний вік» (1899), «Крила голубки» (1902), «Посли» (1903), «Золота чаша» (1904) та ін.; повісті «Облога Лондона» (1883), «Леді Барберіна» (1884), «Пандора» (1885), «Зрілі роки» (1893), «Смерть лева» (1894), «Оберт гвинта» й «У клітці» (обидві - 1898), «Звір у хащі» (1903) та ін.

Упродовж 1904-1905 рр. Джеймс знову подорожував Сполученими Штатами Америки. Після повернення до Європи він узявся до укладання 24-томного зібрання своїх творів. Крім того, письменник видав збірку нарисів «Американські сцени» (1907) та автобіографічні книжки «Маленький хлопчик та інші» (1913), «Нотатки про сина та брата» (1914).

Протягом 1914-1916 рр. багато часу віддавав роботі у воєнних шпиталях.

1915 р. - за власним проханням Джеймс отримує англійське громадянство.

28.02.1916 р. - помер на своїй віллі у приморському містечку Лемгаус.

Перший, наслідувальний, етап творчості Г. Джеймса був позначений впливом американської літератури романтизму, зокрема новелістики Е. А. По та прози Н. Готорна. Конфлікт застиглої пуританської1 етики та бурхливої стихії життя, що його розробив Н. Готорн, став одним із провідних у творчості Джеймса. Важливу роль у мистецькому становленні англо-американського письменника відіграли також художні здобутки Г. Флобера та І. Тургенєва. Від Флобера він успадкував увагу до стилю художнього тексту, позицію «відстороненого» художнього зображення, взагалі розуміння літератури як противаги «світові кольору плісняви». У прозі ж Тургенєва його приваблювали образи наділених відчуттям свободи жінок, а також майстерність «прихованого психологізму».

1 Пуританський - від пуритани - люди аскетичного способу життя.

Чільною проблемою внутрішнього світу цього митця (і, відповідно, створеного ним художнього світу) було протистояння двох способів життя: американського та європейського. Перший спосіб, за Джеймсом, характеризується настановою на завоювання світу. Його визначають вибухи безпосередньої життєвої енергії, що сама по собі є ознакою «справжнього» буття, проте, не зазнавши обробки культурою, спрямовується у суто практичну сферу, а відтак набуває характеру руйнівної сили. Другий, європейський, спосіб закорінений у традиції, якій він завдячує вишуканими почуттями та багатими контактами з витонченими творами мистецтва. Однак зворотним боком цього способу є втрата духовної сутності та первісної енергії, що й спричиняє його переродження на форму без змісту, на позу, зрештою, на лицемірство. Погляд письменника, котрий, будучи американцем, жив у Європі, гостро вловлював вади, приховані за парадним фасадом обох культурних моделей. Тож зазвичай життя героїв Джеймса (принаймні тих із них, хто є носієм «життя», а не «догми»2) сповнене пошуків виходу із дилеми3: або американський здоровий «зміст» за браку «форми», або європейська досконала «форма», позбавлена «змісту». Своєрідним компромісом у багатьох творах Джеймса є мистецтво, що найбільш оптимально поєднує ці дві протилежності, адже у мистецтві зміст є формальним, а форма - змістовною. Усвідомлення мистецтва як альтернативи буденності та як істинної реальності є вельми характерним для літератури зламу ХІХ-ХХ ст.

2 Догма - положення, що приймається на віру як істина, незмінна за будь-яких обставин.

3 Дилема - ситуація, в якій людина змушена обирати з-поміж двох рівноцінних можливостей.

Останні художні твори Джеймса мають експериментальний характер. Вони свідчать про те, що письменник багато в чому передбачив шляхи розвитку культури у першій половині XX ст. Не випадково на його художні відкриття спиралися такі видатні майстри слова першої половини XX ст., як В. Вулф, Дж. Джойс, Г. Стайн та ін.

Найважливішим у художньому світі Г. Джеймса є:

  • ідея протистояння американської та європейської культурних традицій;
  • конфлікт між пуританськими етичними настановами та безпосереднім життєвим досвідом, пристрастями, духовними пориваннями;
  • підкреслена увага до духовного життя особистості, до динаміки психічних станів, уникнення відвертих форм психологічного аналізу героїв (внутрішній світ людини зазвичай розкривається у вчинках та рефлексії1);
  • наголошення на таких душевних властивостях героїв, як «цнота» (що ототожнюється з духовною нерозвиненістю та інфантильністю), страх перед життям, почуття власної відчуженості від інших людей, незначущості власного життєвого досвіду; носіями ж розкутого «життєвого» начала у творах Джеймса є переважно жінки;
  • тема зіткнення митця та суспільства;
  • увага до «внутрішнього» сюжету, що складається з моментів сприйняття, осмислення та моральної оцінки героєм зовнішніх подій; з цим пов’язаний прийом зображення світу крізь призму «центральної свідомості» - тобто персонажа, котрий сам бере активну участь у подіях і водночас повідомляє про них, дає характеристики іншим персонажам тощо (функція «центральної свідомості» у Джеймса часто передається образам дітей або митців, тобто тих, хто здатний сприймати світ гостро та відсторонено, зі «здивуванням»);
  • стилістична відшліфованість текстів, написання кожного твору у певній тональності; багатство відтінків, напівтонів та натяків у поєднанні з принципами економності виражальних засобів та емоційно стриманої оповіді.

1 Рефлексія - розмисли, обмірковування.

Багаж

Коли Г. Джеймс вагався щодо необхідності емігрувати до Європи, його брат Вільям так сформулював той вибір, що постав перед письменником:

«...З одного боку, люба твоєму серцю Європа плюс складнощі із суто літературними заробітками, до того ж ненормальність такого існування з точки зору гігієни розуму... з іншого, тоскне життя в Америці плюс, можливо, потреба взяти на себе механічні, одноманітні службові обов’язки, котрі доведеться виконувати щодня, поєднуючи їх із літературною роботою для душі...»

«Аби писати про Америку на гідному, на справжньому рівні, потрібно бути таким майстром, як ніде в іншій країні. На жаль, стати майстром тут важче, аніж деінде».

«Мій вибір - Старий Світ. Мій вибір, моя потреба, моє життя!»

Г. Джеймс

Дзеркало критики

«Розбудований ним художній світ - це незмінно активне поле спілкування двох осібних філософій життя, що склалися по різні береги Атлантики, двох форм цивілізації, які з надзвичайною опуклістю відтінюють одна одну, - був справжнім творчим відкриттям, важливим не тільки для американської літератури. Одначе це відкриття довелося оплачувати дорогою ціною: дивним існуванням американця, який заледве відчуває зв’язок із рідним ґрунтом, і європейця, попри все неспроможного цей примарний зв’язок обірвати».

О. Звєрев

Перед читанням

  • Чи завжди узгоджуються узвичаєні в суспільстві правила поведінки з внутрішньою свободою окремої людини? Які конфлікти виникають на цьому ґрунті? Яку точку зору ви у таких конфліктах поділяєте?