Історія України. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Власов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте, чого навчилися з теми «Повсякденне життя та культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.»

ДАТИ І ПОДІЇ

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

• Заснування університету в Києві • заснування університету в Харкові • відновлення діяльності Львівського університету • вихід друком першої частини «Енеїди» І. Котляревського • перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка • прем'єра п'єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

2. Установіть, про що йдеться в текстах історичних джерел. Обґрунтуйте історичне значення подій, про які йдеться у джерелах.

А. «Ми певні, що в українській літературі з'явиться ще багато діячів, рівних Шевченкові талантом, але не буде вже ні одного, рівного йому своїм значенням у справі нашого національного відродження: будуть великі письменники, але не буде вже пророків...» (Б. Грінченко)

Б. «...Знаменитий Щепкін оповідав, що головно дякуючи пораді Квітки в Харкові виставлена була вперше Котляревського "Наталка Полтавка", раніше іще цензура одобрила її для театральних вистав. "Наталка" перший раз дана була в Полтаві за спеціальним дозволом генерал-губернатора Рєпніна. Щепкін, родовитий українець, хотів дати її на свій бенефіс. Квітка дав йому ось яку раду: "Оголосіть яку-небудь стародавню п'єсу, а перед самим днем бенефіса зішліться на нездоровля якого-небудь актора і просіть, щоб для поспіху дозволили виставити "Наталку Полтавку", твір уже дозволений для постави". І дійсно, сим способом харківці перший раз побачили на сцені п'єсу Котляревського» (І. Франко).

В. «...Я намалював Катерину в той час, як вона попрощалася з своїм москаликом і вертається в село; у царині під куренем дідусь сидить, ложечки собі струже і сумно дивиться на Катерину, а вона, сердешна, тіль не плаче та підіймає передню червону запащину, бо вже, знаєте, трошки теє... а москаль дере собі за своїми, тілько курява ляга; собачка ще поганенька доганя його та нібито гавкає. По однім боці могила, на могилі вітряк, а там уже степ тільки мріє. Отака моя картина» (З листа Т. Шевченка до Г. Тарновського).

ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ

3. Користуючись матеріалами підручника, додатковими джерелами, підготуйте за схемою на с. 4 історичний портрет одного із зображених діячів.

ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

4. Поясніть поняття й терміни і складіть із ними розповідь про події / явища історії України кінця XVIII - початку XIX ст.

Класицизм, романтизм, національна ідея, університет, Кобзар.

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ

5. Використовуючи текст підручника та додаткові матеріали, складіть схему «Причина-подія-наслідок» до наведених подій / явищ.

Відкриття у Києві університету Святого Володимира.

Становлення нової української літератури.

Запровадження у містах системи класичного регулярного планування.

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТКА

6. Проаналізуйте сучасні фотографії пам'ятників. На честь кого, де та коли вони були встановлені? У чому полягає їхня мистецька та історична цінність? Що вони символізують?