Історія України. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Власов

Перевірте, чого навчилися з теми. Українські землі в 20-90-х роках XVIII ст.

ДАТИ ТА ПОДІЇ

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

Ліквідація полкового устрою на Слобожанщині та утворення з козацьких п’яти гусарських полків; утворення Брацлавського, Волинського та Подільського намісництв Російської імперії; остаточна ліквідація гетьманства на Лівобережній Україні; початок Коліївщини; ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні; ліквідація Нової Січі; Коломацькі чолобитні.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

2. Установіть, про що йдеться в текстах історичних джерел. Дайте історичний коментар зазначеним подіям.

A. «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського, на його прохання, з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Румянцеву і з ним чотирьом великоросійським членам... Повинен він чинити як губернатор, тобто як особливий нам довірений за нашої відсутності».

Б. «Ми захотіли через це оголосити всім вірнопідданим цілої нашої імперії, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє і самої назви запорозьких козаків, за образу нашої імператорської величності, за зухвалі вчинки цих козаків і за неслухняність до наших височайших повелінь».

B. «...Наказуємо оголосити по всій Малій Росії, щоб посполитий народ (селяни), переходячи з одного володіння в інше, не забирав нажитого ним на землях володільців (власники) майна й цим не завдавав збитків зазначеним володільцям. Так само й володільці, приймаючи до себе посполитих, із чужих володінь не приймали б майна, нажитого в іншому володінні, а хто буде в цьому викритий, матиме право той володілець, від якого посполитий перейшов із нажитим майном до іншого володільця і там його прийнято без письмового дозволу, шукати від того володільця слушного вдоволення та винагороди...»

Г. «Головний цих розбійників начальник Максим Залізняк... Народився він в польському містечку Медведівка, із мужиків, де і жив, а потім пішов у Запорозьку Січ, був там козаком років із п’ятнадцять, а із Січі Запорозької прийшов у Мотронинський монастир, який знаходиться у Польщі, на послушання. Нинішнього року у квітні місяці... разом із 70 людьми-втікачами запорозькими козаками для викорінення у Польщі конфедератів поляків... пішов із цього монастиря на містечко Жаботин, під яким розгромили конфедератів п’ятдесят чоловік... а потім пішли далі... до містечка Умані...»

ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ

3. Підготуйте розповідь про одного з видатних діячів доби, використовуючи пам’ятку для характеристики історичної особи (с. 5-6).

ПОНЯТТЯ Й ТЕРМІНИ

4. Поясніть терміни та поняття й складіть з ними речення.

Малоросія; гайдамаки; опришки; Вольності Війська Запорозького; Підпільненська Січ; Задунайська Січ.

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ

5. Використовуючи наведені дані, вкажіть подію і установіть причинно-наслідковий зв’язок.

Причина

Подія

Наслідок

1734 р.

1738-1745 рр.

1764 р.

1768-1774 рр.

1783 р.

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТКА

6. Роздивіться сучасне фото історичної пам’ятки «Скелі Довбуша», дайте відповіді на запитання та виконайте завдання. 1. Поясніть, з якими подіями в історії України пов’язана ця пам’ятка. 2. Роздивіться елементи на фото. Як ви гадаєте, з якою метою використовували опришки ці скелі? 3. Як фото може охарактеризувати спосіб життя і побут мешканців цих скель? 4. Як гадаєте, чому опришківський рух так довго проіснував?