Історія України. 8 клас. Власов

Перевірте, чого навчилися з теми. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

ДАТИ І ПОДІЇ

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

► Укладення козацьким посольством Березневих статей із московським урядом ► підписання Білоцерківського мирного договору ► Збаразько-Зборівська воєнна кампанія ► Жовтоводська та Корсунська битви ► Жванецька облога.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

2. Установіть, про що йдеться в текстах джерел. Дайте історичний коментар зазначеним подіям.

A. «Сам патріарх [єрусалимський, Паїсій] із тисячею вершників виїжджав до нього [Б. Хмельницького] назустріч з міста, і тутешній митрополит [С. Косів] дав йому коло себе місце в санях з правого боку. Весь народ, вийшовши з міста, вся чернь вітали його. Академія вітала його промовами й вигуками, як Мойсея, спасителя й визволителя народу від польського рабства, вбачаючи в імені його добрий знак і називаючи його Богом даним».

Б. «Сповіщаю, що Кропивнянський та Полтавський полки відірвалися від Хмельницького і відмовилися присягти московському цареві... Сповіщаю, що Хмельницький присягнув московському цареві у Переяславі... Потім переяславських міщан гнали присягати, чому вони дуже противилися, а місцевий війт (аж) захворів, та його, хоч і хворого, було наказано привести до церкви Пречистої Богородиці».

B. «Гетьман Хміль ще й замислив породичатися з господарем Василє... От і намагався господар Василє влаштувати заручини своєї дочки Розанди з Тимошем, сином гетьмана Хмеля, підніс дарунки і йому... Через рік гетьман Хміль з великим козацьким військом і сам хан... вирушили в похід проти польського короля. Король Казимир вийшов їм назустріч біля містечка, що зветься Берестечко...»

Г. «Від шведського короля я ніколи не відійду, тому що в нас давня дружба, понад шість років. Шведи - люди правдиві; всякої дружби й приязні додержуються, слово своє тримають; а царська величність наді мною і над усім військом (українським) учинив немилосердя своє: помирившися з поляками, хотів було віддати нас їм у руки».

ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ

3. Складіть історичні портрети Івана Богуна та Яреми Вишневецького, порівняйте їх.

ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

4. Поясніть поняття й терміни і складіть з ними речення.

Національно-визвольна війна; Військо Запорозьке; Гетьманщина; універсал; полк; сотня; протекторат; генеральна старшина.

ПРИЧИНОВО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ

5. Використовуючи наведені дані, вкажіть подію і установіть причиново-наслідковий зв’язок.

Причина

Подія

Наслідок

1648 р., Микитинська Січ

1649 р., м. Зборів

1651 р., м. Берестечко

1652 р., гора Батіг

1656 р., м. Вільно

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТКА

6. Роздивіться зображення. Що передувало подіям, відображеним на картині? Знайдіть на картині гетьмана та львівських послів. Якими художніми засобами автор відобразив становище гетьмана і львівських містян? Як гадаєте, про що розмовляють учасники зустрічі?

Посли львівського магістрату в таборі гетьмана Богдана Хмельницького. 1648 р. Художник Є. Турбацький. 1903 р.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ

7. Виділіть основні періоди Національно-визвольної війни та найважливіші їх події і наслідки. Дані оформіть у вигляді таблиці.

№ з/п

Хронологічні межі періоду

Основні події

Наслідки