Історія України. 8 клас. Власов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. 8 клас. Власов

Цього року ви докладно вивчатимете ранньомодерну історію України – від кінця XV ст. до кінця XVIII ст. Подорожуючи минулим, довідаєтесь, як складалася доля українського народу, за яких умов сформувалося українське козацтво та як йому вдалося створити українську національну державу. Дізнаєтеся, як події української історії відображають загальноєвропейські процеси того періоду та яким чином вони впливають на наше сьогодення. Помічником для вас буде цей підручник. Кожен параграф відповідає одному або двом урокам. Матеріал кожного уроку поділено на пункти з назвами та на пізнавальні рубрики.

Розділ 1. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI - перша половина XVII ст.)

§ 1. Українські землі у складі Польщі, Литви та інших держав на початку XVI ст.

§ 2. Люблінська унія та її вплив на українське суспільство

§ 3. Соціальна структура суспільства в Україні XVI ст. Литовські статути

§ 4. Економічне життя українського села і міста в другій половині XVI ст.

§ 5. Православна церква в XVI ст. Реформація та контрреформація

§ 6. Берестейська церковна унія

§ 7. Православна церква в першій половині XVII ст.

§ 8. Культурно-освітнє життя на українських землях у другій половині XVI - на початку XVII ст.

§ 9. Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво та драматургія XVI - першої половини XVII ст.

§ 10. Повсякденне життя представників основних верств українського суспільства XVI - першої половини XVII ст. Практичне заняття

Перевірте, чого навчилися з теми. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI - перша половина XVII ст.)

Розділ 2. Становлення козацтва (XVI - перша половина XVII ст.)

§ 11. Походження українського козацтва. Запорозька Січ

§ 12. Становлення козацького стану. Козацькі повстання кінця XVI ст.

§ 13. Походи козаків першої чверті XVII ст. Діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного

§ 14. Козацько-селянські повстання 20-30-х років XVII ст.

§ 15. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва. Практичне заняття

Перевірте, чого навчилися з теми. Становлення козацтва (XVI - перша половина XVII ст.)

Розділ 3. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 16. Передумови та причини Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648-1649 рр.

§ 17. Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1650-1653 рр.

§ 18. Утворення Української козацької держави – Війська Запорозького

§ 19. Українсько-московський договір 1654 р. Воєнно-політичні події 1654-1657 рр.

§ 20. Історичні джерела про Богдана Хмельницького як політика й людину. Практичне заняття

Перевірте, чого навчилися з теми. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII - на початку XVIII ст.

§ 21. Гетьманщина в роки правління Івана Виговського та Юрія Хмельницького

§ 22. Правління Павла Тетері та Івана Брюховецького. Андрусівське перемир’я

§ 23. Лівобережна та Правобережна Гетьманщини у другій половині 60-х – 70-х роках XVII ст.

§ 24. Правобережна Україна у другій половині 70-х – 90-х роках XVII ст.

§ 25. Заселення і розвиток Слобідської України. Запорозьке козацтво. Іван Сірко

§ 26. Гетьманщина за доби Івана Мазепи

§ 27. Військово-політичний виступ Івана Мазепи. Гетьманування Пилипа Орлика

§ 28. Конституція Пилипа Орлика. Практичне заняття

§ 29. Релігійно-культурне життя на українських землях у другій половині XVII - на початку XVIII ст.

Перевірте, чого навчилися з теми. Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII - на початку XVIII ст.

Розділ 5. Українські землі в 20–90-х роках ХVІIІ ст.

§ 30. Гетьманщина в 20–40-х роках XVIII ст.

§ 31. Гетьманщина та Слобідська Україна в другій половині XVIII ст.

§ 32. Ліквідація козацького устрою в Україні. Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України

§ 33. Правобережна Україна та західноукраїнські землі у другій половині XVIII ст.

§ 34. Розвиток культури на українських землях у XVIII ст.

§ 35. Уявна мандрівка до історико-культурних пам’яток України. Практичне заняття

Перевірте, чого навчилися з теми. Українські землі в 20–90-х роках ХVІIІ ст.

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи раннього нового часу