Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Власов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 31. Пригадаймо найважливіше

Пригадати матеріал, опрацьований на уроках історії впродовж року, вам допоможе гра-подорож «Історичний потяг». Щоб її провести:

• Оберіть 5 спостерігачів - чергових на станціях, на яких ви зупинятиметеся під час подорожі. Обов’язок чергових - оцінювати виконання завдань командами мандрівників та спостерігати за часом перебування команд на станції.

• Для кожної станції підготуйте табличку з номером і назвою станції, аркуші із завданням за кількістю груп, що подорожують, а також аркуші чистого паперу, на яких групи виконуватимуть завдання.

• Для кожної команди мандрівників приготуйте маршрутний листок для оцінок із назвами станцій та кількістю балів (за зразком). Маршрутний листок передбачає послідовність відвідування станцій командами.

Маршрутний листок № 1

(для інших команд - відповідно № 2, 3, 4...)

№ станції

Назва станції

Максимальна кількість балів

Отримані бали

1

Історія та карта

2

Володарі часу

3

Віч-на-віч з великими

4

Побутові дрібнички

5

Охоронці пам’яті

• Об’єднайтеся в 5 команд мандрівників. Кожна команда має отримати свій маршрутний листок.

• Почніть пересуватися класом, зупиняючись на станціях у визначеній послідовності. Час перебування на кожній станції - не більше 5 хвилин.

• Після завершення подорожі здайте маршрутні листки вчителеві для обрахунку балів та визначення команди переможців.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОДОРОЖІ

Станція 1. Історія та карта

Роздивіться карту на сторінці 171. Скориставшись картою як джерелом інформації, визначте місце розташування та час створення відомих пам’яток культури України (обирайте по одній пам’ятці кожної групи). Заповніть таблицю.

Назва пам’ятки

Місце створення

Час створення

Фортеці, замки, палаци

Інші визначні архітектурні споруди

Рукописні та друковані книги

Парки

За кожне правильно заповнене віконце таблиці зараховуйте по одному балу; правильно заповнений рядок (назва пам’ятки, місце та час її створення) дасть змогу заробити 3 бали.

Станція 2. Володарі часу

Складіть хронологічну задачу з кількома запитаннями. Позначивши дати на лінії часу, розв’яжіть її. Розв’язок запишіть.

Максимальна оцінка - 5 балів.

Станція 3. Віч-на-віч із великими

Це завдання допоможе вас пригадати найвидатніших історичних діячів, з якими познайомилися впродовж року.

Роздивіться портрети. Кого на них зображено? Складіть та запишіть стислу розповідь про одного з діячів.

За кожен упізнаний портрет зараховуйте по 1 балу; кожне речення розповіді про історичну постать так само оцінюйте в 1 бал. Максимальна оцінка - 12 балів.

Станція 4. Побутові дрібнички

Завдання допоможе вам пригадати особливості буденного життя людей в різні історичні періоди.

Роздивіться ілюстрації. З’ясуйте, що на них зображено. Як ці речі чи пам’ятки можна використати для характеристики буденного життя на наших землях?

Заповніть таблицю.

Що зображено на ілюстраціях?

Слова та словосполучення, які можна використати в розповіді про цю річ, пристрій, засіб пересування чи пам’ятку для характеристики буденного життя

1. Пектораль скіфського царя

Скіфи, кочовики, кінні воїни, дві з половиною тисячі років тому, Північне Причорномор’я, золота прикраса, сцени з життя та побуту скіфів, кургани, Товста могила на Дніпропетровщині, археолог Борис Мозолевський

За кожну правильно названу річ / пам’ятку тощо зараховуйте по 1 балу. Доречні слова та словосполучення оцінюйте так само в 1 бал.

Станція 5. Охоронці пам’яті

Це завдання дасть вам змогу пригадати найвідоміші пам’ятники.

Роздивіться зображені на ілюстраціях пам’ятники. Пригадайте, що знаєте про них, і заповніть таблицю.

Який пам’ятник зображено?

Коли та яких обставин його створено?

Які події або постаті увічнює? Що вам відомо про них? Яку ідею втілює пам’ятник або що символізує?

1

За кожен правильно заповнений рядок таблиці зараховуйте по 3 бали. Максимальна оцінка - 24 бали.