Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Власов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 28. Народи, які проживають на теренах України

Міркуємо

Роздивіться ілюстрації. Про що свідчить наявність пам’яток різних народів на теренах України? Про які давні і сучасні народи, чия історія пов’язана з українською землею, довідалися на уроках історії?

Ханський палац у Бахчисараї. 1532-1764 рр. Головний корпус палацу

Будівля, зображена на ілюстрації, була родовою резиденцією династії правителів Кримського ханства - держави, що існувала на більшій частині Кримського півострова та степових теренах Північного Причорномор’я в XV—XVIII ст.

Вірменський собор у Львові

Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці у Львові збудовано в XIV ст. Протягом своєї історії собор був громадським і релігійним центром вірменської громади в місті. Вулиця, на якій розташовано пам’ятку, має назву Вірменська і є історичною, вказуючи на давність проживання вірмен у Львові.

Читаємо

Виконайте завдання до тексту.

Розповідаючи про народи в минулому та сьогодні, дослідники послуговуються поняттями «народ», «етнос» («етнічний»), «нація» («національний», «національність»). Інколи вони вживаються як синоніми: наприклад, національна меншина - етнічна меншина, народ - етнос. Слово «народ» є загальновживаним і має кілька значень. У матеріалах уроку воно означає спільноту людей, яка сформувалася в процесі історичного розвитку, проживає на певній території, має свою мову, культуру, історичну пам'ять. Проте вживають його і для називання всього населення певної країни. Ви вже знаєте, що населення будь-якої країни може складатися з представників різних народів. Щоб уникнути плутанини, дослідники послуговуються словом з вужчим значенням - «етнос». Це слово збігається зі словом «народ» у першому значенні і є науковим терміном. Наприклад, науку, що досліджує народні звичаї та традиції, називають етнографією, а музеї, де зберігаються предмети народного побуту, етнографічними.

Слово «нація» вживають до народів у новітній час, які згуртувалися навколо ідеї створення або відновлення власної держави, домагаються справедливішого врядування.

Робота в парах

На підставі тексту з ясуйте відмінності в значеннях слів, про які йдеться в матеріалах уроку. Поясніть, що означають виділені слова в поданих назвах (за потреби скористайтеся словником): Національна премія України імені Тараса Шевченка; українська народна казка «Пан Коцький»; етнічні землі України.

Досліджуємо

Опрацюйте «хмаринку» слів. Поясніть, як ви розумієте поняття «народ». Чому якості, за якими характеризують народ, подібні до тих, якими оцінюють людину? До якого поняття, опрацьованого на попередньому уроці, слово «народ» є найближчим - родина, громада, держава, суспільство?

Читаємо

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Народи, як і люди, народжуються та зростають, мають близьких і далеких родичів. Найширше коло спорідненості - це раси. Традиційно виокремлюють три великі раси: європеоїдну, негроїдну і монголоїдну. Для представників однієї раси спільними є низка ознак, серед яких, зокрема, колір шкіри, очей, волосся тощо.

Діти - представники різних рас

Близькість народів простежується і в мові: усі народи світу вчені умовно поділяють на сім’ї. Український народ належить до індоєвропейської сім’ї народів, а українська мова - до індоєвропейських мов. Різні індоєвропейські народи - це так би мовити далекі родичі. Споріднені народи у межах сім’ї (близькі за походженням та мовою) об’єднані в групи. Українці належать до групи слов’янських народів. Слов’янами також є поляки, чехи, словаки, білоруси, росіяни, серби, хорвати, македонці, болгари, словенці. У сучасній Україні мешкає багато представників слов’янських народів. Наприклад, на півдні України є численні болгарські громади, а на заході нашої держави - польські.

Українська земля за різних часів ставала рідною для багатьох народів. Колись, наприклад, прийшли і запанували в степах на кілька століть скіфи. А північне узбережжя Чорного моря стало другою батьківщиною для давніх греків, які закладали тут свої міста-держави. Найвідоміші з них - Тіра (на місці сучасного Білгорода-Дністровського), Ольвія (біля сучасного с. Парутина Миколаївської області), Пантикапей (на місці нинішньої Керчі), Керкінітида (сучасна Євпаторія), Херсонес (в околицях сучасного Севастополя).

Народи, які живуть на певній території споконвіку, називають корінними. Українці - корінний народ в Україні. Крім українців, статус корінного народу в нашій державі мають кримські татари, караїми та кримчаки. Їхня рідна земля - Кримський півострів.

Представників інших народів, які живуть на українських теренах, зберігаючи свою мову та культуру, називають національними, або етнічними, меншинами. Найчисельнішими серед них є росіяни, поляки, білоруси, угорці, румуни, євреї, болгари, вірмени, греки.

У сучасних умовах зв’язки між народами стають жвавішими, люди їдуть в інші краї для навчання і роботи, часто оселяючись на новому місці назавжди. Тож населення кожної країни, і Україна - не виняток, стає строкатішим.

Робота в парах

Якими поняттями послуговуються вчені для характеристики народів? Які з цих понять є для вас новими, а про які чули раніше? Як можна пояснити той факт, що найчисельнішими в Україні є національні меншини представників народів сусідніх держав?

ЧИТАЙЛИКАМ

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/SOkOnwa або кодом, прочитайте оповідання, з якого довідаєтеся про життя давніх греків на узбережжі Чорного моря. Що споріднює це оповідання з казкою? Які його деталі ґрунтуються на історичних фактах?

ПІЗНАЙКАМ

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/6OkORqC або кодом, прочитайте статтю про історію вбрання представників різних груп українського суспільства в різні історичні періоди. Поділіться тим, що зацікавило найбільше, у загальному колі.

ІСТОРИЧНА ГРА

За матеріалами уроку складіть кросворд, присвячений історії та сьогоденню народів, які проживають в Україні.

Рефлексія

Скориставшись уявним мікрофоном, завершіть речення:

Після сьогоднішнього уроку я можу пояснити... Поки що лишилося не зрозумілим...

Оцініть себе

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/HUB5xMD або кодом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Домашнє завдання

Довідайтеся про страву національної кухні одного з народів, представники якого живуть в Україні. Проілюструйте рецепт цієї страви малюнками. Підготуйте в класі виставку «Смачне розмаїття».