Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Власов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Історія людства та України від давнини до сучасності

Міркуємо

Роздивіться ілюстрації. Оберіть по дві пам’ятки, що стосуються тієї самої історичної епохи. Пригадайте, що називають історичними періодами Про яку історичну епоху довідалися докладніше на попередньому уроці?

1. Найстаріший глобус. 1492-1493 рр. 2. Сторінка з праці Леонардо да Вінчі. 1505 р. 3. Сторінка Пересопницького Євангелія. 1556-1561 рр. 4. Гарпуни, голка та леза ножів. 20-18 тис. років тому. 5. Печатка Ярослава Мудрого з його зображенням. XI ст.

6. Скіфський гребінь. Близько 2400 років тому. 7. Намисто з черепашок. 15 тис. років тому. 8. Давньогрецький посуд. Близько 2400 років тому 9. Перший комп’ютер Apple. 1976 р. 10. Український літак Ан-225 «Мрія». 1988 р.

Читаємо

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Як ви вже знаєте, культурно-історична епоха, або період, - це великий проміжок часу, у який життя людей мало певні особливості, що відрізняли його від умов життя в інший історичний час. Поділ на історичні періоди називають періодизацією. Виокремити в історії людства окремі періоди стало можливим завдяки праці кількох поколінь учених з різних куточків світу, які зібрали і дослідили багато фактів про життя в минулому.

Знайомлячись з лінію часу, яка допомагає уявити плин історичного часу, ви довідалися, що в історії європейських народів виокремлюють кілька періодів, а саме: первісність, античність, середні віки, новий і новітній часи. Залежно від своїх наукових інтересів, історики можуть досліджувати минуле окремої країни, приміром історію України, або й розвиток людства в цілому - всесвітню історію.

Утім, цей поділ є умовним, адже від найдавніших часів і до сьогодні історичні події переплетені. Наприклад, за первісної доби через сучасні українські землі пролягали шляхи розселення пралюдей. В українському Причорномор’ї було засновано багато античних міст-держав. Про князя Ярослава Мудрого, за часів правління якого постав Софійський собор у Києві, говорять як про «тестя Європи». Цей володар через шлюби своїх дітей встановив тісні відносини Русі-України з багатьма європейськими державами. Одна з дочок Ярослава стала дружиною французького короля. Тож періоди історії України збігаються з історичними епохами всесвітньої історії, адже так чи інакше одні події впливали на інші або відбувалися в той самий час. Увиразнити цей зв’язок допомагають синхронізовані хронологічні таблиці.

Робота в парах

Які періоди виокремлюють в історії людства? • Чому періодизація історії стала можливою завдяки праці кількох поколінь істориків з різних куточків світу? • Про які факти, що підтверджують взаємозв’язок подій у минулому, довідалися? Наведіть приклад такого зв’язку з сучасного життя.

Досліджуємо

Проаналізуйте синхронізовану хронологічну таблицю. Скориставшися матеріалами параграфа 13, коротко схарактеризуйте історичні періоди за планом: 1) яку назву має період; 2) які його хронологічні межі; 3) які події з тих, що вам відомі, відбувалися в кожен період у Європі та в Україні. Поміркуйте, чому виокремлення історичних епох є способом упорядкування історичного часу.

Історичний період

Події в Європі

Події в Україні

Первісність

Розселення пралюдей (знахідки в гроті Валлоне, що у Франції; близько 1 млн років)

Розселення пралюдей (стоянка в с. Королеве на Закарпатті; близько 1 млн років)

Античність

Становлення міст-держав у Давній Греції (VIII—VI ст. до н. е.)

Заснування міст-держав у Північному Причорномор’ї (VII—V ст. до н. е.)

Середні віки

Заснування Священної Римської імперії (962 р.)

Правління княгині Ольги на Русі-Україні (945-964 рр.)

Новий час

Англійська революція (1640-1660 рр.)

Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького 1648-1657 рр.

Новітня історія

Перша світова війна (1914-1918 рр.)

Українська революція (1917-1921 рр.)

Читаємо

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Між первісністю та іншими історичними періодами є багато відмінностей. Чи не найпомітніша серед них така: первісна доба, лишилася для нас безіменною. Це тому, що за того часу люди ще не знали писемності. З появою писемності історичні події стали уособлюватися з конкретними людьми. Таких людей, як ви знаєте, називають історичними постатями (особистостями, діячами). Наприклад, виникнення та піднесення й розквіт Русі-України пов’язують з іменами володарів-князів, про яких на попередніх уроках були згадки (про Кия, Ігоря, Ольгу, Святослава, Володимира Святославовича, Ярослава Мудрого). З періоду козацької історії ви довідалися, наприклад, про гетьмана Богдана Хмельницького. Іншим визначним діячем козацької історії був Івана Мазепа, який гетьманував понад 20 років, приділяв велику увагу розвиткові української культури та освіти. Історичними постатями є і видатні українські історики - пригадайте їхні імена. Нині розвивається окрема галузь наукових знань, яку називають персонологія.

Персона (з латини - роль, особа) - особа, людина як окрема особистість.

Портрет Б. Хмельницького з гравюри В. Гондіуса. XVII ст.

Обставини життя історичних постатей, їхню роль у перебігові історичних подій учені, як і будь-що в історії, з’ясовують на підставі історичних джерел. Непростим питанням є, наприклад, реконструкція зовнішності видатних діячів минулого, адже за давнини не було фотографій. Для прикладу розгляньте гравюру гданського майстра Гондіуса. На думку дослідників, саме цей портрет найбільш правдиво передає зовнішність Богдана Хмельницького, адже він узгоджується з інформацією з інших джерел. Від тих часів збереглося, зокрема, свідчення венеційського дипломата Альберто Віміни, який описував Богдана Хмельницького так: «Зросту він скоріше високого, ніж середнього, широкої кості й міцної будови. Його мова й спосіб правління показують, що він наділений зрілим судженням і проникливим розумом... У поводженні він м’який і простий, чим викликає до себе любов вояків, але, з іншого боку, підтримує серед них дисципліну суворими стягненнями...».

Робота в парах

Чому історія первісності є безіменною? • Кого називають історичними постатями? • Назвіть історичні постаті в історії України, про які були згадки на попередніх уроках. • Порівняйте словесний портрет Богдана Хмельницького та портрет на гравюрі. Які риси вдачі гетьмана, що на них наголошував посол Віміна, втілено в гравюрі?

ПІЗНАЙКАМ

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/PYkQrtG або кодом, ознайомтеся із сайтом, присвяченим українському гетьману Іванові Мазепі. Поділіться в загальному колі фактами, які свідчать про шанобливе ставлення сучасників до гетьмана. Що допомагає берегти пам'ять про видатних діячів історії?

ЧИТАЙЛИКАМ

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/8OkOiyi або кодом, прочитайте історичні оповідання про часи, коли українські землі перебували у складі Великого князівства Литовського. Поділіться в загальному колі інформацією про історичні постаті, про яких ідеться в оповіданнях. До якого історичного періоду належать описані події? Як ці події, що відбувалися на українських землях, пов’язані із життям на інших європейських теренах? Які архітектурні пам’ятки є свідками описаних подій?

ІСТОРИЧНА ГРА

Проведіть гру «Асоціації». Оберіть кілька історичних постатей, про які довідалися на попередніх уроках. Пригадайте, що знаєте про кожну, узагальнивши відомості у формі асоціативного куща (з яким історичним періодом пов'язане життя, з якими подіями, з якою державою чи народом).

Рефлексія

Чи цікаво вам було працювати на уроці? Оцініть оплесками теми, які зацікавили вас найбільше: 1) проблема періодизації історії; 2) історія України в контексті світових подій; 3) визначні історичні постаті.

Оцініть себе

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. Доберіть до кожного періоду історії України імена кількох історичних постатей з тих, про які були згадки на уроках у 5 класі.

Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/MUB78kK або кодом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Домашнє завдання

Скориставшись додатковою літературою або інтернетом, розгляньте меморіальні дошки, присвячені видатним історичним постатям української історії. Підготуйте текст для такої дошки про одного з видатних українських істориків, про яких довідалися на попередніх уроках.