Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Власов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 14. Історична карта

Міркуємо

Роздивіться ілюстрації. На яких ілюстраціях природне середовище зображено за допомогою умовних символів? Як називають такі зображення земної поверхні? Навіщо створюють карти? Яка з зображених карт стосується історії?

Читаємо

Виконайте завдання до тексту.

Кожна подія відбувається не тільки в певний час, а й у певному місці. Тому для істориків важливо орієнтуватися в просторі. Навчатимуть вас цього вміння історичні карти - зменшені зображення земної поверхні, її частин або окремих країн світу, на яких позначають ті або ті події.

Карта (мапа) - зображення земної поверхні, її частин або окремих країн світу, зменшене до певного масштабу. Слова карта і мапа мають те саме значення, але відрізняються походженням: слово карта походить із грецької мови, де означало «аркуш папірусу», а мапа - з латини.

Легенда карти - умовні знаки і пояснення до неї.

Історичні карти створюють на основі географічних, з якими вам уже доводилося працювати. Проте історичні карти істотно відрізняються від них. Насамперед використанням кольорів. Наприклад, якщо на географічній карті кольором позначають висоту місцевості над рівнем моря (зелений - низовини, коричневий - гори), то на історичній - території держав, розселення народів тощо. Крім того, зображення на історичній карті означають події, що відбуваються в часі. Приміром, з карти можна довідатися, як зростала територія держави впродовж певного часу, куди прямували війська, коли й де відбулася битва, коли виникло місто й коли було зруйноване тощо. Збірник історичних карт (так само, як і географічних) називають атласом.

Terra Ucrainica. Історичний атлас України і сусідніх земель - видання уміщує 93 карти України від давніх часів до сьогодення

Свої таємниці історична карта відкриває лише тому, хто вміє її «прочитати», тобто розшифрувати й витлумачити. Щоб це зробити, потрібно уважно роздивитися умовні позначки й пояснення до карти, розташовані в її нижньому куті, тобто легенду карти.

Робота в парах

Позначте в тексті відому інформацію літерою «В», а нову - «Н». • На яких уроках у початковій школі ви працювали з картами? Чим відрізняється від тих зображень історична карта? • Як історичні карти допомагають у вивченні минулого?

Починаючи працювати з історичною картою, пам’ятайте такі правила:

На уроках історії вам доведеться часто працювати з настінною картою або її зображенням на інтерактивній дошці. Робота з такими картами потребує певних умінь. Уважно перечитайте поради, які допоможуть вам розповідати за картою так, аби бути переконливим.

• Стояти біля карти треба так, щоб не затуляти собою зображення: упівоберта до аудиторії, трошки праворуч від тієї частини карти, де розташовані об’єкти, які демонструватимете.

• Кордони держав треба обводити по замкненій кривій (із поширенням інтерактивних дощок та інших пристроїв із сенсорними екранами це роблять рукою, проте раніше віддавали перевагу указкам).

• Напрямки військових походів та пересувань показуйте за стрілками, які позначено на карті.

• Міста показуйте дотиком до умовної позначки (пунсона) чи до зображення міста, а не до назви міста на карті.

• Річки треба показувати за течією - від витоків до гирла.

• Демонстрацію історичних об’єктів на карті супроводжуйте коментарем, пояснюючи, що саме ви показуєте.

• Для визначення географічного розташування об’єкта вживайте слова на позначення напрямків (на північ, на південь, на захід, на схід), назви річок, морів, гір тощо.

Робота в парах

Сформулюйте до кожного правила запитання, обговоріть відповіді з однокласниками та однокласницями за сусідньою партою. • Розгляньте картосхему (так називають спрощену карту, пристосовану для виконання певного завдання чи формування уявлення про якесь явище чи подію) на с. 76. Намалюйте в зошиті умовні позначки, якими користуються, щоб показати: 1) дві різні території або держави; 2) перехід певного району від однієї держави до іншої; 3) місця битв; 4) пересування військ або народів; 5) кордони держав, регіонів, областей, територій; 6) міста.

ПІЗНАЙКАМ

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/jIe6eJW або кодом, прочитайте статтю та роздивіться подані в ній карти. Розкажіть у загальному колі про карту, яка справила на вас найбільше враження. Що довідалися з неї?

Читаємо

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Карти, на які нанесено тільки основні елементи розмітки та обриси об’єктів без підписів та кольорів і які призначені для виконання навчальних завдань, називають контурними - від слова «контур», що означає лінію, яка є графічним окресленням предмета. Контурними бувають і історичні карти.

Щоб виконувати завдання на контурних картах, треба пам’ятати про деякі правила.

• Написи на контурній карті краще робити олівцем, щоб мати можливість виправити неточності.

• За бажанням написи можна виконувати друкованими літерами.

• Географічні назви пишемо з великої літери.

• Написи об’єктів на контурній карті треба робити так, як це роблять на карті в атласі: назви гір - у напрямку хребтів; назви річок - уздовж течії (у кількох місцях), назви міст - після пунсона міста вздовж паралелі.

• Наносячи географічні об’єкти на контурну карту, не намагайтеся скопіювати карту атласу за кольорами: цю роботу можна виконувати із застосуванням штрихів простим олівцем.

• Не варто використовувати фломастери.

• Щоб правильно виконати завдання на контурній карті, передусім знайдіть карту з такою самою назвою в атласі.

• Позначайте на контурній карті лише ті об’єкти, які зазначені в завданні.

• Використовуйте запропоновані умовні позначки або створіть власні.

• Виконання завдання на контурній карті передбачає створення легенди карти: у спеціально відведеному на контурній карті місці нарисуйте умовні позначки та напишіть, що кожна з них означає.

Робота в парах

Які карти називають контурними? • Для чого призначені такі карти? • Як працювати з контурними картами?

ЧИТАЙЛИКАМ

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/NIe6Ibl або кодом, прочитайте історичне оповідання про славетний замок та постать, з ним пов’язану. Поділіться інформацією з однокласниками й однокласницями та запропонуйте їм позначити на контурній карті місто, окрасою якого є ця пам’ятка.

Досліджуємо

Роздивіться історичну карту на с. 79 і дайте відповіді на запитання до неї.

Робота в парах

1. Визначте, яким подіям історії України присвячена карта. Про діяльність яких князів вона інформує? 2. Яким кольором позначено територію за князів Олега та Ярослава Мудрого? 3. Якими річками проходили кордони володінь за часів Ярослава Мудрого на заході та на сході, до яких озер простяглися ці володіння на півночі, якого моря сягнули на півдні? 4. З якими державами межувала Русь-Україна на заході та півдні? 5. Які князі ходили походами на землі Візантії?

ІСТОРИЧНА ГРА

Вигадайте казкову країну. Намалюйте, скориставшись правилами роботи з контурною картою, її зображення, позначте на ній деякі об’єкти, придумавши їм назви. Запропонуйте однокласникам та однокласницям прокоментувати малюнок.

Рефлексія

Яка інформація на уроці видалася вам найцікавішою? Поділіться враженнями про урок за схемою:

Оцініть себе

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.

Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/fUB4lHj або кодом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Домашнє завдання

Прочитайте текст та виконайте завдання.

Складіть за історичною картою на с. 79 кілька запитань, відповіді на які передбачають демонстрацію об’єктів. Повправляйтеся відповідати на ці запитання, дотримуючись правил роботи з картою.