Історія України. Повторне видання. Рівень стандарту. 9 клас. Власов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. Повторне видання. Рівень стандарту. 9 клас. Власов

Протягом цього навчального року ви докладно вивчатимете події української та світової історії від кінця XVIII до початку ХХ ст. Окреслений період є продовженням нового часу – історичної епохи, вивчення якої ви розпочали у 8 класі. Досліджуючи минуле, цьогоріч довідаєтесь, як складалася доля українського народу, за яких умов відбувалось українське національне відродження та як було сформовано ідеї української національної держави. Дізнаєтесь, як події української історії відображають загальноєвропейські процеси того періоду та яким чином вони впливають на наше сьогодення. Помічником для вас буде цей підручник.

Вступ

§ 1. Українські землі наприкінці XVIII — на початку XIX ст.

§ 2. Західноукраїнські землі на межі XVIII та XIX ст.

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 3. Українські землі в системі міжнародних відносин

§ 4. Соціально-економічний розвиток

§ 5. Громадська опозиція російському царизму в Україні. Соціальні протести

§ 6. Початок українського національного відродження

§ 7. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства як джерело ідей українського національного руху. Практичне заняття

Перевірте, чого навчилися з теми. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

8. Соціально-економічне становище земель підавстрійської України та початок національного відродження

§ 9. Історичні джерела про долю «Русалки Дністрової» та її авторів. Практичне заняття

§ 10. Національний рух у західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії

Перевірте, чого навчилися з теми. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

§ 11. Освіта, наука, музика і театр

§ 12. Розвиток української мови та літератури. Тарас Шевченко

§ 13. Архітектура та образотворче мистецтво

§ 14. Історичні джерела про повсякденне життя українських селян. Практичне заняття

Перевірте, чого навчилися з теми. Повсякденне життя та культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

§ 15. Кримська війна 1853-1856 рр. та реформи 60-70-х років XIX ст.

§ 16-17. Модернізація промисловості та сільського господарства

§ 18. Національний рух і суспільно-політичне життя в 60-х роках XIX ст.

§ 19. Національний рух і суспільно-політичне життя у 70-80-х роках XIX ст.

§ 20. Історичні джерела про українофільський етап національного відродження. Практичне заняття

Перевірте, чого навчилися з теми. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

§ 21. Соціально-економічний розвиток

§ 22. Суспільно-політичне життя у 60-80-х роках XIX ст.

§ 23. Політизація українського національного руху в 90-ті роки XIX ст.

§ 24. Особливості українофільського та політичного етапів національного відродження. Практичне заняття

Перевірте, чого навчилися з теми. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

Розділ 6. Україна початку XX століття перед викликами модернізації

§ 25. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії на початку XX ст.

§ 26. Політизація українського національного руху

§ 27. Російська революція 1905-1907 рр. на території України

§ 28. Суспільно-політичне становище у 1907-1914 рр.

§ 29. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини. Практичне заняття

§ 30. Економічне та суспільно-політичне життя

§ 31. Піднесення українського національного руху в західноукраїнських землях

Перевірте, чого навчилися з теми. Україна початку XX століття перед викликами модернізації

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в серединні XIX — на початку XX ст.

§ 32. Освіта, наука. Вплив процесів модернізації на суспільне та повсякденне життя

§ 33. Вплив модернізації на суспільне становище жінки в Україні. Практичне заняття

§ 34. Література, театр і музичне мистецтво

§ 35. Архітектура та образотворче мистецтво

Перевірте, чого навчилися з теми. Повсякденне життя та культура України в серединні XIX — на початку XX ст.