Історія України. 7 клас. Власов

Історія України. 7 клас. Власов

Цього року ви розпочнете докладно вивчати історію України. Подорожуючи минулим, дізнаєтесь, яких часів сягає корінням український народ, довідаєтесь, як постали на наших теренах Київська держава, Галицько-Волинське князівство, Кримське ханство та торговельні міста-колонії у Криму. Помічником у ваших мандрах буде цей підручник. Кожен параграф відповідає урокові. Матеріал кожного уроку поділено на пункти з назвами та на пізнавальні рубрики.

Основні історичні відомості викладено в пунктах параграфів. Зрозуміти, як саме тогочасні мешканці України переживали події, про які довідуєтеся на уроці, вам допоможе робота з джерелами. Це уривки з літописів, подорожніх нотаток, листів чужинців - словом, ті історичні документи, що збереглися від згаданої доби. Ви вже знаєте, що робота з історичним джерелом потребує спеціальних умінь і навичок, які ви вдосконалюватимете й цього разу. Цьому сприятимуть запитання та завдання до документів, а також схема роботи з історичними джерелами, яку ми для вас підготували.

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі-України

§ 1. Розселення слов’янських племен на території України. Сусіди східних слов’ян

§ 2. Господарство, суспільний устрій та вірування слов’ян

§ 3. Утворення Русі-України

§ 4. Правління князя Ігоря та княгині Ольги

§ 5. Працюємо з джерелами. Історичний портрет князя Святослава. Практичне заняття

Розділ 2. Русь-Україна наприкінці X – у першій половині XI ст.

§ 6. Київська держава за Володимира Великого

§ 7. Русь-Україна за Ярослава Мудрого

§ 8. Суспільне та господарське життя за доби розквіту Русі-України

§ 9. Працюємо з джерелами. Правове становище різних верств суспільства за «Руською правдою». Практичне заняття

§ 10. Культура Київської держави доби розквіту

Розділ 3. Русь-Україна у другій половині XI – першій половині XIII ст.

§ 11. Київська держава за наступників Ярослава Мудрого

§ 12. Русь-Україна за Володимира Мономаха і Мстислава Володимировича

§ 13. Політичне і культурне життя Київського, Чернігівського й Переяславського князівств у другій половині XI - на початку XIII ст.

§ 14. Галицьке та Волинське князівства у XII ст.

§ 15. Працюємо з джерелами. Твори давньоруської літератури як історичні джерела. Практичне заняття

§ 16. Кочові народи степів України Х-ХІІІ ст. Крим у складі Візантії

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

§ 17. Галицько-Волинська держава від створення до монгольської навали

§ 18. Монгольська навала на Русь-Україну

§ 19. Галицько-Волинська держава за Данила Романовича та його нащадків

§ 20. Працюємо з джерелами. Літописи про зовнішню політику князя Данила Романовича. Практичне заняття

§ 21. Культура Галицько-Волинської держави

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

§ 22. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського

§ 23. Крим та українське Причорномор’я. Українські землі у складі Угорщини, Молдови та Московії

§ 24. Суспільне та господарське життя на українських землях у XIV-XV ст.

§ 25. Розвиток культури на українських землях у XIV-XVI ст.

§ 26. Працюємо з джерелами. Представники різних станів, верств і етносів України у документах XIV - початку XVI ст. Практичне заняття

Узагальнення до курсу. Історія Русі-України у контексті епохи середніх віків