Підручник з Історії України. 8 клас. Власов - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України. 8 клас. Власов - Нова програма

Підручник з історії України для 8 класу відповідно до нової програми охоплює навчальний матеріал курсу від 16 до кінця 18 ст. Текстові (основний текст, історичні документи, невеликі художньо-образні замальовки) та позатекстові (апарат організації засвоєння та контролю, ілюстративний матеріал) компоненти підручника реалізують принципи компетентно-орієнтованого навчання історії, сприяють формуванню у школярів історичного мислення.

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 16 ст.

§ 1. Суспільно-політичне життя

§ 2. Господарське життя

§ 3. Люблінська унія. Об’єднання більшості українських земель у складі Польщі

§ 4. Виникнення Запорізької Січі. Військово-політична організація українського козацтва

§ 5. Становлення козацтва. Козацькі повстання кінця 16 ст.

§ 6. Церковне життя та братський рух

§ 7. Повсякденне життя. Практичне заняття 1

§ 8. Культурно-освітнє життя та книговидання

§ 9. Містобудування, архітектура та образотворче мистецтво. Оцініть свої вміння з теми

Розділ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 16 -У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 17 ст.

§ 10. Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви

§ 11. Кримське ханство. Внутрішня та зовнішня політика

§ 12. Доба героїчних походів козацтва. Хотинська війна

§ 13. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва. Практичне заняття 2

§ 14. Церковне та освітнє життя

§ 15. Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. 17 ст.

§ 16. Архітектура та образотворче мистецтво. Оцініть свої вміння з теми

Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ 17 ст.

§ 17. Причини та початок Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648-1649 рр.

§ 18. Утворення Української козацької держави - Гетьманщини

§ 19. Історичні джерела про Богдана Хмельницького як політика і людину. Практичне заняття 3

§ 20. Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1651-1653 рр

§ 21. Українсько-московський міждержавний договір 1654 р. Продовження Національно-визвольної війни 1654-1657 рр. Оцініть свої вміння з теми

Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х рр. 17 - НА ПОЧАТКУ 18 ст.

§ 22. Гетьманщина в роки правління гетьмана Івана Виговського

§ 23. Поділ Гетьманщини

§ 24. Лівобережна та Правобережна Гетьманщини наприкінці 60-х - на початку 70-х рр. 17 ст.

§ 25. Правобережна Україна в останній чверті 17 ст.

§ 26. Козацька Слобожанщина та Запорізька Січ

§ 27. Доба Руїни: причини та наслідки. Практичне заняття 4

§ 28. Гетьманщина за правління Івана Мазепи

§ 29. Козацька Україна після Полтавської битви

§ 30. Освіта, архітектура та образотворче мистецтво. Оцініть свої вміння з теми

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 20-90 роках 18 ст.

§ 31. Гетьманщина у 20-40 рр. 18 ст.

§ 32. Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині 18 ст.

§ 33. Південна Україна

§ 34. Правобережна Україна та західноукраїнські землі

§ 35. Розвиток освіти, науки та музичної культури

§ 36. Архітектура та образотворче мистецтво

§ 37. Козацькі літописи як історичні джерела. Практичне заняття 5. Оцініть свої вміння з теми. Післямова

Словник-довідник термінівПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.