Підручник з Історії України 7 клас Власов 2015 - '(Генеза) 2015'

§ 1–2. Вступ до середньовічної історії України

Розділ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУС

§ 3. Східнослов’янські племена – предки українців – напередодні утворення держави

§ 4. Утворення Київської Русі

§ 5. Київська Русь за перших Рюриковичів

§ 6. Князь Святослав та його походи за історичними джерелами. Практичне заняття 1

Перевірте, чого навчилися з теми

Розділ 2. КИЇВСЬКА РУСЬ наприкінці 10 – у першій половині 11 ст.

§ 7. Київська держава за часів князя Володимира Великого

§ 8. Київська держава за правління Ярослава Мудрого

§ 9. Писемність, освіта, архітектура та монументальний живопис Київської Русі доби розквіту

§ 10. Суспільне та господарське життя за доби розквіту Київської Русі

§ 11. Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства. Практичне заняття 2

Перевірте, чого навчилися з теми

Розділ 3. КИЇВСЬКА РУСЬ у другій половині 11 – першій половині 13 ст.

§ 12. Київська Русь за наступників Ярослава

§ 13. Київська Русь за Володимира Мономаха та його сина

§ 14. Політичне та мистецьке життя Київського, Чернігівського, Переяславського князівств доби роздробленості

§ 15. Галицьке та Волинське князівства в другій половині 12 ст.

§ 16. Твори давньоруської літератури як історичні джерела. Практичне заняття 3

Перевірте, чого навчилися з теми

Розділ 4. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

§ 17. Галицько-Волинська держава: від створення до монгольської навали

§ 18. Монгольська навала на українські землі

§ 19. Зовнішня політика князя Данила Романовича за літописними джерелами. Практичне заняття 4

§ 20. Галицько-Волинська держава за Данила Романовича та його нащадків

§ 21. Розвиток освіти, літописання, архітектури та малярства в Галицько-Волинській державі

Перевірте, чого навчилися з теми

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (друга половина 14-15 ст.)

§ 22. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Польського королівства

§ 23. Крим та українське Причорномор’я. Українські землі у складі Угорщини, Молдови та Московії

§ 24. Суспільне та господарське життя

§ 25. Розвиток освіти. Архітектура та образотворче мистецтво

§ 26. Повсякденне життя та взаємовідносини населення України в 14 – на початку 16 ст. Практичне заняття 5

Перевірте, чого навчилися з теми