Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 7.2. ЩО ЗАГРОЖУЄ СТАБІЛЬНОМУ Й БЕЗПЕЧНОМУ ІСНУВАННЮ СУЧАСНОГО СВІТУ

Досліджуємо глобальні ризики розвитку людської цивілізації.

Розуміємо причини та наслідки міграційних процесів в Україні та світі; взаємозалежність життя місцевої громади, України, Європи та світу.

Діємо, проводячи дослідження/опитування «Мігранти - наші сусіди»

Модуль 1

У чому сутність глобальних проблем людства

Глобальні проблеми людства - комплекс проблем і ситуацій, що торкаються життєвих інтересів усіх народів світу, характеризуються динамічністю, потребують колективних зусиль світової громадськості й від розв'язання яких залежить подальший прогрес людства та збереження цивілізації.

Перед світовою цивілізацією відкрито нові можливості розвитку. Водночас з’являються нові виклики та загрози. І хоча в історії людства неодноразово поставали складні проблеми, однак лише в останні десятиліття почали вивчати процеси, що відбуваються у природі й суспільстві, з погляду виживання людської цивілізації.

Досліджуємо та обговорюємо

Проаналізуйте подану інформацію. Обговоріть, чому звернення вчених має назву «Попередження людству».

2017 року понад 15 тисяч учених зі 184 країн підписали документ, що окреслює глобальні загрози цивілізації - друге «Попередження людству». Перше «Попередження людству» вийшло 1992 року. Головна проблема, на думку авторів документа, - глобальна зміна клімату. Від 1992 року середня температура підвищилася більш ніж на півградуса за Цельсієм, а щорічні викиди вуглекислого газу зросли на 62 %. Також зменшилася кількість лісів, скоротилася кількість риби.

«Скоро буде надто пізно, щоб відхилитися від нашої траєкторії падіння», - зауважують вчені.

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

• Потребують зусиль усієї світової спільноти

• Вимагають невідкладних рішень

• Торкаються інтересів усіх народів і держав

• Мають планетарний, загальносвітовий характер

• Загрожують усьому людству

Топ-5 найімовірніших ризиків визначають у щорічній «Доповіді про глобальні ризики», яку за традицією готують експерти напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Мається на увазі, що саме співпраця між політиками, бізнесменами й громадянським суспільством сприятиме заміні короткострокових ситуативних рішень на довгострокові стратегії управління безпекою.

Серед імовірних глобальних ризиків неодноразово називали такі:

• екстремальні погодні явища;

• великомасштабна вимушена міграція;

• значні стихійні лиха;

• великомасштабні терористичні атаки;

• глобальний інцидент із шахрайством / крадіжкою даних.

Досліджуємо та обговорюємо

1. Проаналізуйте інформацію про діяльність Всесвітнього економічного форуму (reports.weforum.org/global-risks- 2018/files/2018/01/II.-Risks-evolution-table-mid.png).

2. Які головні загрози людству визначають експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі?

3. Чи можете ви назвати приклади таких проблем, які локалізуються у вашому населеному пункті, регіоні, нашій країні?

Модуль 2

Як міграція впливає на ситуацію у світі та Україні

Міграція населення (від латин. migratio - переселення) - переміщення людей через кордони тих чи тих територій зі зміною місця проживання назавжди або на тривалий час.

Історію людства можна назвати епохою людських переселень. Слово «міграція» означає рух населення, метою якого є зміна проживання назавжди чи на певний період. Міграціями зазвичай вважають масові переселення людей під впливом певних історичних процесів. Найпоширенішими мотивами міграцій є економічні, соціально-побутові, політичні, релігійні, воєнні чинники, а також стихійні лиха.

Зовнішні міграції - переміщення населення між країнами, групами країн. Характеризуючи зовнішні міграції, уживають терміни «еміграція» (виїзд населення з країни), «імміграція» (в’їзд населення в країну). Якщо людина залишила свою країну, вона стає емігрантом, а переїхавши до іншої країни - відповідно іммігрантом.

Внутрішні міграції - це переміщення населення в межах тієї чи іншої країни, між її регіонами, населеними пунктами.

Веб-активність

1. Ознайомтеся зі статистикою щодо міграцій, розробленою аналітичним центром CEDOS (cedos.org.ua/uk/migration/mihratsiina-kryza-v-yes-statystyka-ta-analiz-polityky).

2. Визначте: динаміку збільшення кількості біженців у світі; розподіл біженців по регіонах у світі; основні країни ЄС, які приймають біженців.

Міграційні процеси, що постали перед людством, значним чином стосуються й України. 2014 року Україна зазнала збройної агресії з боку Російської Федерації. Внаслідок військового конфлікту на сході України та окупації Криму, станом на 2 травня 2018 року, за даними Міністерства соціальної політики України, взято на облік 1 500 186 переселенців із Донбасу та Криму. Серед вимушених переселенців приблизно 170 тисяч дітей.

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Відшукайте у своїй громаді людей, які нещодавно переїхали до вас, чи поспілкуйтеся через інтернет з тими, які залишили ваш край. Поставте їм декілька запитань.

• Що змусило їх змінити місце проживання?

• Які очікування, надії чи побоювання пов'язували мігранти зі зміною місця проживання?

• Як люди влаштовувалися на новому місці?

• Як місцеві жителі зреагували на новоприбулих?

• Чи змогли мігранти повноцінно інтегруватися в місцеву громаду?

2. Підготуйте одну із таких історій для представлення у класі.