Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Україна, Європа, світ

Тема 7.1. ЯКИМ Є ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ, КУЛЬТУРУ, ДОВКІЛЛЯ, ЛЮДИНУ

Досліджуємо масштаб і сфери впливу глобалізації.

Розуміємо суть глобалізації та можливості її впливу на наше життя.

Діємо, аргументовано дискутуючи про можливості збереження суверенітету національних держав в умовах глобалізації.

Модуль 1

У чому сутність глобалізації

Глобалізація (від фр. та англ. global - загальний, всесвітній; від латин. globus - куля) - економічні, торговельні, фінансові, технологічні, політичні, соціальні, трудові, інформаційні та інші процеси, що мають глобальний масштаб і планетарний характер.

Сучасний світ попри все своє різноманіття є єдиним, і його частини тісно взаємопов’язані. Людство розвивається, розширюючи зв’язки й контакти на усіх рівнях. Люди дедалі більше усвідомлюють себе як єдину спільність, у якій кожен пов’язаний із багатьма тисячами інших осіб у всіх куточках Землі. Відбувається посилення контактів між громадянами різних країн, організаціями та іноземними державами, зростає взаємозалежність між ними.

Саме цей процес називають глобалізацією.

Поняття «глобалізація» має такі основні аспекти: зменшення перешкод для економічної, політичної й культурної взаємодії країн та народів; тенденції до утворення більш уніфікованого економічного, політичного та культурного простору; заснування структур глобальної керованості.

Досліджуємо та обговорюємо

1. Розгляньте відомі у світі логотипи. Де ви могли їх бачити у своєму житті?

2. Згадайте, знайдіть в інтернеті логотипи провідних світових брендів.

3. Згрупуйте їх за різними сферами: економіка, освіта, культура, спорт, екологія, комунікація, транспорт, фінанси тощо.

Модуль 2

Якими є масштаби глобалізації

Глобалізація означає залучення великої частини людства в єдину відкриту систему суспільно-політичних, економічних та культурних зв’язків на основі новітніх інформаційних технологій та телекомунікацій. Водночас цей процес веде до зростання взаємодії і між державами, і безпосередньо поміж людьми.

Рівень залучення країни до глобалізаційних процесів можна з’ясувати за допомогою індексу глобалізації. Наприклад, індекс глобалізації, що його розраховують швейцарські фахівці, враховує три групи показників:

• показники економічної глобалізації (обсяги зовнішньої торгівлі держави, прямих іноземних інвестицій, заробітну плату, рівень торговельних бар’єрів тощо);

• показники соціальної глобалізації (мобільність населення, міжнародних поштових відправлень, грошових переказів, кількість користувачів інтернету, телеканалів, періодичних та інших видань тощо);

• показники політичної глобалізації (членство в міжнародних організаціях, участь країни в місіях Ради Безпеки ООН, кількість іноземних дипломатичних представництв, міжнародних домовленостей тощо).

Громадянська реклама

У країнах із вищим рівнем глобалізації вищий рівень доходів на одну особу, тоді як індекс сприйняття корупції - нижчий.

Зазвичай за умови вищого рівня глобалізації спостерігаються й вищі показники суспільного добробуту, як-от індекси людського розвитку, економічної свободи, конкурентності бізнесу, а от індекс сприйняття корупції є нижчим. Загалом рівень залучення України до глобалізаційних процесів оцінюють як помірний.

Веб-активність

Ознайомтеся з рейтингом країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2017-2018 за посиланням http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2.

Визначте індекс глобальної конкурентоспроможності України та чинники впливу на цю ситуацію.

Модуль 3

Якими є наслідки глобалізації

Ставлення до глобалізації у середовищі фахівців і серед жителів нашої планети загалом є суперечливим, а часом і діаметрально протилежним. Це пов’язано з різними поглядами на наслідки глобалізації, в якій одні вбачають серйозну загрозу світовій системі, а інші - засіб подальшого прогресу.

Дискусія

Переваги та виклики глобалізації

Ознайомтеся зі змістом документів та визначте свою позицію щодо глобалізаційних процесів, вислухайте позиції ваших однокласників, обговоріть їх.

Антиглобалізм - загальний термін, що описує політичну позицію людей, які протистоять політиці глобалізації. Прихильники антиглобалізму об'єднані ідеєю протистояння політичній владі транснаціональних корпорацій і міжнародних економічних організацій, як-от Світова організація торгівлі, МВФ, Світовий банк, що діють в інтересах великого капіталу. Цей процес, на їхню думку, послаблює національні держави, шкодить демократії, правам людини, довкіллю й особливо - суспільствам тих країн, що розвиваються.

«Головним завданням, що стоїть перед нами сьогодні, є забезпечення того, щоб глобалізація стала позитивним чинником для всіх народів світу. Це мотивовано тим, що глобалізація хоча й відкриває широкі можливості, її благами зараз користуються досить нерівномірно, так само нерівномірно розподіляються її витрати. Глобалізація може мати всеохопний і справедливий характер лише завдяки широкомасштабним і наполегливим зусиллям щодо формування спільного майбутнього, заснованого на нашій спільній належності до роду людського в усьому його різноманітті».

Декларація тисячоліття Організації

Об’єднаних Націй (прийнята 8 вересня 2000 року)

«Врешті-решт, глобалізація - продукт людської діяльності, а не сил природи. І в наших силах керувати цим процесом набагато краще, ніж ми це робимо тепер».

Кофі Аннан,

Генеральний секретар ООН (1997-2006 роки)

«...Є незаперечні підстави вважати, що чим більше в людей інформації, тим легше вони можуть дізнаватися, як живуть інші. Це також дало їм сильні стимули прагнути до свободи і боротися за неї. Отже, очевидним є зв’язок між новими технологіями соціальних і транспортних комунікацій і політичними революціями 1990-х років, які відкрили кордони і породили хвилю демократизації...».

Мойзес Наїм,

політик і економіст, головний редактор часопису «Foreign Policy» (1996-2010 роки)

«Ми не можемо одночасно підтримувати демократію, національне самовизначення та економічну глобалізацію. Якщо нам потрібна більш глибока глобалізація, потрібно відмовитися або від національної держави, або від демократичної політики. Якщо ми хочемо зберігати й зміцнювати демократію, нам доведеться робити вибір між національною державою і міжнародною економічною інтеграцією».

Дені Родрик,

професор Гарвардського університету

«“Повернемо контроль над країною” - таким було переможне гасло прихильників брекзиту - британських виборців, які підтримали вихід з ЄС... їхній підхід полягає в гальмуванні глобалізації і зміцненні демократії в межах національних держав».

Хав’єр Солана,

Генеральний секретар НАТО (1995-1999 роки)

Застосуйте набуті знання та досвід

На основі проведеної дискусії підготуйте плакат на підтримку глобалізаційних процесів або навпаки - який би виявляв протест проти глобалізації. Розмістіть такі плакати у вашому класі чи школі, обговоріть їхній зміст.