Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 6.6. ЩО ПРОДАЄТЬСЯ НА РИНКУ ПРАЦІ

Досліджуємо попит і пропозицію на ринку праці. Розуміємо власні потреби у професійній підготовці. Діємо, визначаючи розмір заробітної плати.

Модуль 1

Хто є дійовими особами на ринку праці

Ринок праці належить до ресурсних ринків. Це ринки, на яких продавцями є домогосподарства, а покупцями - підприємства.

Представники домогосподарств - працездатні особи віком від 15 до 70 років, які мають певну освіту й професійну підготовку, - пропонують на цьому ринку професійні послуги праці.

Підприємства, організації, установи усіх форм власності, що мають вільні робочі місця - вакансії, купують послуги праці, наймаючи на роботу працівників.

Людина працездатного віку може виконувати будь-яку роботу, якщо має необхідну професійну підготовку і відповідні навички. Однак є види роботи, які не потребують значного обсягу знань і вмінь, наприклад, робота двірника, підсобного робітника, прибиральниці. А для інших, як-от лікар-хірург, інженер-конструктор, податковий консультант тощо, потрібно тривалий час навчатися та практикувати.

Професійно-кваліфікаційний рівень працівників

Професія - вид діяльності, який потребує відповідних знань, навичок

Лікар

Учитель

Спеціальність - сукупність набутих через спеціальну підготовку та досвід роботи знань, умінь і навичок, необхідних для виконання певного виду трудової діяльності в межах певної професії

Терапевт

Хірург

Учитель математики

Учитель англійської мови

Кваліфікація - рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями

Друга категорія

Перша категорія

Вища категорія

Як і на будь-якому іншому ринку, на ринку праці для полегшення обміну діють різноманітні посередники, основним завданням яких є збирання і поширення інформації про наявні вакансії, наприклад Державна служба зайнятості, приватні агенції з працевлаштування. Роботодавці й пошукані роботи можуть скористатися послугами цих посередників, а можуть укласти трудові угоди без їхньої участі.

Ціною на ринку праці є ставка зарплати.

Ставка зарплати - сума винагороди за послуги праці, що сплачується або за одиницю робочого часу, або за нормовану кількість виробленої продукції (роботи).

Якби ринок праці був абсолютно вільним і досконало конкурентним, через взаємодію попиту з боку роботодавців на послуги праці певного виду та пропозиції з боку осіб, що мають відповідну професійну підготовку, встановлювалася б така ставка зарплати, яка врівноважувала б інтереси і роботодавця, і найманого працівника.

Однак сучасні ринки праці не є абсолютно вільними та конкурентними з деяких причин:

• ринки праці є регульованими державою, оскільки всі відносини на них законодавчо виписані у Трудовому кодексі та інших законах (наприклад, держава встановлює мінімальний рівень заробітної плати, менше від якого не можна оплачувати роботу навіть некваліфікованому працівникові);

• ринки праці часто бувають монополізовані, коли містоформувальне підприємство є єдиним покупцем послуг праці для містян;

• працівники певних професій об’єднуються у професійні спілки для захисту своїх інтересів і можуть спільно вимагати збільшення ставок зарплати, надбавок, змін умов праці тощо.

Модуль 2

Як визначається рівень оплати праці

Виокремлюють дві основні форми оплати праці - погодинну й відрядну.

За наведеним механізмом нараховують основну заробітну плату. Однак кожен працівник може отримувати ще й додаткову заробітну плату, яку нараховують до основної, - це премії, надбавки тощо. Таким чином кінцева сума нарахованої зарплати може бути значно більшою за основний оклад і різною навіть у тих працівників, що виконують однакову роботу.

Заробітна плата - сума, що сплачується найманому працівникові за виконану роботу за певний період (наприклад, в Україні - за місяць, у США - за тиждень).

Погодинна

Відрядна

Сума зарплати (СЗП) обчислюється залежно від кваліфікації та/і фактично відпрацьованого часу

Сума зарплати (СЗП) залежить від обсягів виготовленої продукції

СЗП = Ставка зарплати за одну годину X х Відпрацьований час

СЗП = Нормативна ставка зарплати Х х Обсяг виготовленої продукції

Ставка зарплати встановлюється за одну годину

Ставка зарплати встановлюється у вигляді норми плати за певну кількість продукції

На руки працівник отримає зарплату за вирахуванням усіх податків та обов’язкових платежів. Таку кінцеву суму оплати називають отриманою, або чистою зарплатою.

Окрім зарплати, підприємства можуть пропонувати своїм працівникам соціальний пакет.

Базовий соціальний пакет

Мотиваційний соціальний пакет

Компенсаційний соціальний пакет

• забезпечення необхідних для виконання роботи умов праці, передбачених законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін;

• загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

• виплата в повному обсязі належної заробітної плати;

• надання соціальних пільг і гарантій, передбачених колективним договором, угодою

• забезпечення здоров’я (оплата особистої медичної страховки або лікування);

• розвиток корпоративної культури (оплата дрес-коду, представницькі витрати);

• навчання, підвищення кваліфікації;

• відпочинок та розваги;

• мотивація праці (премії, бонуси тощо)

• відшкодування особистих витрат, пов'язаних із роботою:

- на мобільний зв'язок,

- транспорт,

- оренду чи придбання житла в іншому місті тощо

Веб-активність

Рівень оплати праці

1. Пройдіть за посиланням ua.trud.com для пошуку інформації щодо рівня оплати праці в Україні та попиту на певні професії.

2. Визначте середні зарплати працівників у різних сферах економічної діяльності.

Застосуйте набуті знання та досвід

Чому сума зарплати різна?

1. Нарахуйте основну зарплату двом працівникам швейної фабрики, якщо вам відомі ставки оплати праці й обсяг пошитих за місяць футболок.

Працівник

Тарифний розряд

Ставка оплати праці за 100 виробів, грн

Обсяг пошитих футболок за місяць

Сума зарплати

Бойко Ірина

5

2500

500

Іванець Дарина

7

3500

200

2. Поясніть, чому сума зарплати буде різною у таких працівників:

• співак обласної філармонії та відомий співак;

• два вчителі, що працюють в одній школі;

• будівельники у районному центрі й у Києві;

• шахтар і водій таксі.