Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 5.9. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ, АБО ЧОМУ НЕОБХІДНО БУТИ МЕДІАГРАМОТНИМ

Досліджуємо, як працювати з джерелами.

Розуміємо, чому необхідно бути медіаграмотним.

Діємо, оцінюючи медіаповідомлення щодо дотримання стандартів.

Модуль 1

Які існують джерела інформації

«Інформувати» означає повідомити щось, невідоме раніше.

Існує декілька категорій джерел інформації.

Першоджерела - оригінальні джерела, які не передбачають інтерпретації інформації. До таких належать: тексти, листи, фотографії, щоденники, малюнки, дані науково-дослідних та соціологічних інститутів, органів влади, статистичних установ, архівів тощо.

Вторинні джерела - відомості, отримані з першоджерел. Вони вже пройшли етап інтерпретації, аналізу, узагальнення та критики. Вторинні джерела - це науково-популярні публікації, підручники та інші навчальні матеріали.

Третинні джерела - це перероблені тексти (компіляції) та інші таким чином організовані джерела (реферати, довідники, бібліографії, енциклопедії, бази даних), які формуються з інформації з першоджерел і вторинних джерел.

Найдостовірнішими є першоджерела, а найбільше потребують перевірки третинні джерела.

Досліджуємо та обговорюємо

Об'єднайтеся у чотири групи. Кожна група обирає тему, для якої має знайти першоджерела, вторинні та третинні джерела.

Тема

Першоджерело

Вторинне джерело

Третинне джерело

Теорія відносності Альберта Ейнштейна

Токіо - місто сакури

Іван Мазепа - гетьман-меценат

Права людини в анексованому Криму

Інструменти для вас. Як перевіряти інформацію щодо достовірності, можна дізнатися з веб-сторінки ресурсу StopFake (www.stopfake.org/kak-raspoznat-fejk) - волонтерського інтернет-проекту, створеного для викриття неправдивої інформації про Україну, а також інші держави.

Модуль 2

Медіаграмотність - musthave сучасного українця

Досліджуємо та обговорюємо

Медіаграмотність - розуміння способів, за допомогою яких медіа створюють різні типи повідомлень, того, як вони подають інформацію і які методи використовують для організації матеріалу. Це критичний погляд на медіаконтент.

Медіаосвіта - формування медіа грамотності на матеріалах та з допомогою масмедіа, що має на меті критичне сприйняття медіаповідомлень.

Академія української преси спільно з Інститутом соціології НАНУ з 2002 року відстежує діяльність українських медіа щодо відповідності стандартам. Наприклад, у 2017 році у програмах новин українських телеканалів, що інформують більшість населення країни, частка повідомлень з декількома поглядами становила лише 16 %.

(джерело: www.aup.com.ua/monitoring/rezultaty-doslidgennja/)

Як ви вважаєте, чи такий рівень дотримання стандартів інформування є достатнім для того, щоб довіряти зазначеним медіа? Наведіть аргументи.

Розглядаємо та обговорюємо

1. Перегляньте три різні відео на тему медіаграмотності.

• Фільм № 1 www.youtube.com/watch?v=vtaTeWzy6tQ.

• Фільм № 2 www.youtube.com/watch?v=GIn4GXkqKps.

• Фільм № 3 www.youtube.com/watch?v=2VtBjM_ycYM&t=1s. (Фільми №2 і 3створені ГО «Інформаційно-аналітичний центр «Дайджести та Аналітика».)

2. Перелічіть якомога більше аргументів на користь медіаграмотності.

3. Сформулюйте одним реченням ваше послання (меседж), що таке медіаграмотність.

4. Чому медіаграмотність є важливою?

«Державам-учасницям рекомендується підвищувати рівень медіаграмотності в регіоні ОБСЄ, сприяючи більш усвідомленому вибору громадянами джерел інформації».

З рекомендацій Представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ країнам-учасницям (2015 р.)

Порівнюємо та обмінюємося думками

1. Якими медіа ви активно користуєтеся?

2. Які цінності вони пропагують?

Модуль 3

Техніки критичного мислення

Критичне мислення - комплекс усвідомлених дій і навичок, які ми застосовуємо, коли оцінюємо інформацію, перевіряючи її на достовірність і наявність маніпуляцій.

Щодня нас «атакують» сотні медіаповідомлень. Кожне з них має якусь функцію: розважати, повідомляти, розчаровувати, залучати, переконувати, щось продати. Будь-яке повідомлення є лише версією, а не достовірною реальністю. Це продукт, який підготовлений людьми з метою впливу.

Чому важливо бути медіаграмотним сьогодні:

• Вся інформація, крім особистого досвіду, є медійованою.

• Медіа створюють потужні ціннісні та поведінкові моделі.

• Медіа впливають на нас без нашого усвідомлення цього.

• Медіа визначають політичне й культурне життя країни та світу.

• Ваш аргумент.

Критичне мислення, погляд (бачення, оцінювання) - одна з ключових технологій медіаграмотності. Це психологічний механізм медіаграмотності, здатність до сприймання повідомлень і подальшого оцінювання у відповідному середовищі та контексті.

Досліджуємо та обговорюємо

Дослідники медіаграмотності розробили наочну схему, яка дає змогу критично проаналізувати ті медіаповідомлення, які ми споживаємо.

Прочитайте «Ключові питання» і визначте:

• питання, над якими ви вже задумувалися;

• питання, над якими ви не розмірковували.

Застосуйте набуті знання та досвід

1. До якої категорії медіакористувачів ви належите?

• пасивно розумію медіа;

• взаємодію з іншими через медіа;

• активно використовую медіа;

• ефективно використовую медіа.

2. Обґрунтуйте свій вибір.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ МЕДІАМЕСЕДЖІВ

(джерело: ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/klyuchovi_pitannya_dlya_analizu_mediamesedzhiv_vizualizatsiya/)