Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 5.6. ЯК МЕДІА МАНІПУЛЮЮТЬ АУДИТОРІЯМИ

Досліджуємо форми та мету медійних маніпуляцій.

Розуміємо, як маніпуляції впливають на наші цінності.

Діємо, критично аналізуючи медіаповідомлення.

Модуль 1

Як медіа маніпулюють «порядком денним» суспільства

Новини - не просте висвітлення реальності, а соціально сконструйована, відредагована реальність. Авторами новин є журналісти, редактори, видавці та власники масмедіа - всі ті учасники процесу оброблення інформації, які стоять між подією та споживачем новин.

Перелік подій, що можуть стати новинами, безмежний, але подія може стати новиною лише за умови, що вона становить інтерес для певної аудиторії.

Зазвичай новину повідомляють працівники медіа - журналісти. Втім, останні нерідко керуються критеріями, в основі яких не важливість події для суспільства, а її «ефектність», резонансність, що забезпечує більше переглядів і вподобань.

Розглядаємо та обговорюємо

Теорія порядку денного полягає в тому, що новини - сконструйована, відредагована реальність. Масмедіа впливають на громадськість уже на етапі добору тем, які вони висвітлюють. Журналісти, редактори, видавці та власники масмедіа, тобто всі безпосередні учасники процесу оброблення інформації, стоять між подією та остаточним споживачем новин.

Перегляньте за посиланням www.youtube.com/watch?v=nWQXQeqmrq8 відео англійською мовою, яке унаочнює формування медіаконтенту певного характеру.

Медіа формують «порядок денний» (англ, agenda) суспільства. Відомо, що людина може запам’ятати дві-три проблеми/питання, про які її інформують. Від того, де розміщено інформацію - заклично на першій сторінці чи без ілюстрацій усередині видання, - залежить і увага аудиторії. Обсяг медійного часу, витраченого на проблему, місце, яке посідає ця новина у випуску теленовин, визначають її впливовість.

Маніпуляція - техніка свідомого викривлення інформації заради формування певного погляду, ставлення до певної особи/явища.

Коли медіа фокусуються лише на кількох питаннях і темах, громадськість схильна сприймати їх як найважливіші.

Зміст медіа контролюють так звані гейткіпери (вартові) (від англ, gate - брама і keeper - той, хто оберігає) - це власники медіа; групи впливу/інтересів (стейкхолдери); політики (їхні політичні консультанти та PR-групи); редактори. Вони вирішують, потрібно чи ні, щоб люди про це дізналися, а також що потребує аудиторія, а без чого вона може обійтися.

Медіа не можуть змусити нас думати певним чином, але вони можуть зробити ті чи ті питання актуальними для нас, вдаючись до маніпуляції. Коли ви користуєтесь інформацією медіа, завжди зважайте на те, хто гейткіпер цієї інформації: журналіст, політик, бізнесмен чи незаангажована особа.

Досліджуємо та обговорюємо

1. Ознайомтеся із різними типами новин.

2. Які теми просуваються найбільше?

3. Про що ви б хотіли дізнатися з новин, але не вдалося?

Модуль 2

Пропаганда

Пропаганда є формою комунікації, спрямованої вплинути на ставлення населення до певного питання.

Маніпуляція і пропаганда тісно пов’язані.

Американський письменник Нейл Постман, який у своїх книжках точно спрогнозував роль медіа в сучасному суспільстві, вважає, що з усіх слів, які ми використовуємо, говорячи про мовлення, слово «пропаганда» є найуживанішим.

Люди використовують медіа, щоб:

• налагоджувати стосунки;

• передавати інформацію;

• розважатися;

• навчатися.

Однак пропагандист не зацікавлений у:

• чиїхось власних роздумах;

• незалежних судженнях;

• представленні різних поглядів;

• різнобічному висвітленні фактів та інформації.

Пропаганда в більших чи менших обсягах є в новинах та журналістських матеріалах, рекламі та зв’язках із громадськістю, а також у сфері освіти, в музиці, телевізійних шоу, фільмах, відеоіграх і соцмережах.

Модуль 3

Джинса, або замовні матеріали

Джинса - сленгове слово, яким послуговуються переважно в медійній спільноті. Синонім терміна - «прихована реклама». Він означає зумисну приховану рекламу чи антирекламу, подану у вигляді новин, авторських текстів, аналітики, телевізійних програм тощо.

Джинсу поділяють на комерційну та політичну. Перша рекламує товари або послуги певної компанії, а друга - політичних діячів/діячок або партії. Джинса намагається маскуватися під журналістські матеріали, але це є маніпуляцією читацькою чи глядацькою аудиторією.

Реклама без чітких позначок (спеціальний графічний символ, анотація, заголовок) - це прихована реклама. Це можуть бути спонсорські банери під час спортивних та культурних заходів, гаджети та одяг певних компаній у музичних відеороликах, фільмах тощо.

Інсценізація

Гра «Червона Шапочка»

Усім відома казка про Червону Шапочку.

Об'єднайтеся у групи, кожна з яких має розповісти історію «Червоної Шапочки» від імені:

• телеканалу «Вовк-ТБ», спрямованого на захист вовків;

• офіційної газети Казкового королівства, яка прославляє подвиги лісорубів та інших жителів;

• радіопередачі, де гостя - захисниця прав дітей, яка виступає проти жорстоких батьків, що відправляють дітей у ліс.

Веб-активність

Перейдіть за посиланням imi.org.ua/monitorings/dzhynsa-v-rehionalnyh-media-za-visim-misyatsiv-2017-r на моніторинг, який зробив Інститут масової інформації, і дослідіть, хто найчастіше замовляє джинсу у вашому регіоні.

Модуль 4

Що таке фейк

Фейк - це підробка у широкому сенсі. Англійське слово fake перекладається як «підробний, фальшивий». Спершу згаданий термін вживали лише в інтернеті, а потім він набув поширення і в повсякденному житті. Сьогодні фейками називають:

• фотографії, підроблені у фотошопі чи аналогічних програмах, а інколи й відеоролики, змонтовані у відеоредакторі або зняті не на місці подій, в інший час;

• фальшиві новини, які не всі здатні відрізнити від правдивих (те, що раніше називали «газетними качками»);

• сторінки в соцмережах, створені від імені інших (здебільшого відомих) людей.

Веб-активність

1. Перейдіть на сторінку проекту StopFake, який створили 2014 року українські редактори й журналісти для боротьби з поширенням неправдивої інформації про Україну, і пройдіть тест за посиланням test.stopfake.org/ru.

Поради від Huffington_Post, популярного американського інтернет-видання ліберального спрямування.

ЯК РОЗПІЗНАТИ ФЕЙКОВУ НОВИНУ

1. Читайте більше, ніж заголовок.

2. Перевірте, яке видання опублікувало цю новину.

3. Перевіряйте дату й час публікації (оприлюднення).

4. З’ясуйте, хто автор.

5. Дивіться, на які джерела посилаються в новині.

6. Звертайте увагу на сумнівні цитати та фотографії.

7. Бережіться упередженості.

8. Подивіться, чи інші видання пишуть про це.

9. Задумайтеся перед тим, як поширювати новину чи поділитися з іншими.

(джерело: ms.detector.media/web/online_media/yak_rozpiznatifeykovu_ novinu_v_sotsmerezhakh_rekomendatsii_the_huffington_post/)

Застосуйте набуті знання та досвід

Проаналізуйте вечірні новини на головних телеканалах України щодо наявності у них пропагандистського матеріалу та прихованої реклами. Свої спостереження обґрунтовуйте конкретними прикладами.

Майте на увазі, що люди схильні поширювати неправдиві новини, які викликають у них сильні негативні емоції - страх, огиду, ненависть. Якщо апелюють до ваших емоцій - будьте обережніші.