Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 5.5. МЕДІАРИНОК І МЕДІАВЛАСНІСТЬ

Досліджуємо різні моделі функціонування медіа в суспільстві.

Розуміємо залежність контенту медіаповідомлень від медіавласника. Діємо, проводячи веб-дослідження мережі суспільного мовлення України.

Модуль 1

Реклама та її аудиторія

Аудиторія - група людей, для якої призначено певний медіатекст.

Цільова аудиторія - група або великі групи людей, від думки, ставлення, поведінки та дій яких залежить реалізація певного інтересу.

Реклама - це форма комунікації, спрямована на переконання аудиторії придбати певні продукти, ідеї чи послуги. Реклама орієнтована на те, щоб привернути увагу потенційного покупця і сформувати у нього бажання купити чи скористатися товаром або послугою.

Соціальна реклама спрямована на досягнення суспільно корисних цілей і популяризацію загальнолюдських цінностей; її поширення не має на меті отримання матеріального прибутку.

Політичну рекламу використовують для заохочення електорату голосувати за представників тієї чи іншої політичної сили.

Комерційна реклама орієнтована на те, щоб привернути увагу потенційного покупця і сформувати в нього бажання купити чи скористатися товаром або послугою.

Розглядаємо та обговорюємо

Реклама та її аудиторія

1. Знайдіть по одному прикладу політичної, соціальної та комерційної реклами.

2. Визначте аудиторію такої реклами, проаналізуйте візуальні та вербальні особливості її представлення.

3. Визначте, у полі уваги яких медіа можете опинитися ви, ваші батьки, інші люди. Наведіть приклади.

4. У нашому підручнику ви бачите рубрику «Громадянська реклама». До якого типу реклами вона належить?

Модуль 2

Медіавласність

Медіа мають різні форми власності: приватну (комерційну), державну, комунальну або суспільну. Будь-яка особа, яка має достатньо технічних, професійних чи фінансових ресурсів, може подати заявку щодо ліцензії на мовлення та запустити приватний телеканал або радіостанцію; зареєструвати друковане видання чи стати видавцем. Натомість державні ЗМІ фінансуються з державного бюджету за кошти платників податків. Сьогодні в Україні відбуваються процеси роздержавлення таких ЗМІ.

На комерційні медіа поширюються ті самі правила діяльності, що й на комерційні підприємства. Комерційні медіа діють із метою отримання прибутку: вони продають інформацію та розваги своїм аудиторіям. Переважно фінансування здійснюється через розміщення реклами або ж реклами та передплати (як у друкованих виданнях). В Україні приватні медіа, якими найбільше послуговуються українці, - це провідні телеканали (наприклад, «1+1», «Інтер», «Україна», ICTV, СТБ). Їхні власники - олігархи, для яких інформаційний бізнес не є основним і не належить до комерційних пріоритетів.

«Українські медіа, на жаль, поки що залишаються інструментом впливу. [...]

Обсяг рекламних грошей, зібраний усіма телеканалами України за 2015 р., становить 130 млн дол. Витрачено - 480 млн. Звідки взяли гроші ці телеканали?

Медіавласники доклали зі своїх кишень. Говорити про те, що за таких умов телебачення в Україні якимось дивом могло б стати бізнесом, недоречно».

Роман Андрейко,

генеральний директор ТРИ «Люкс»

Ознайомтеся з думкою експерта щодо ролі приватних медіа. Чи погоджуєтесь ви з ним?

Модель суспільного мовлення є альтернативною як до державної, так і до приватної і має слугувати розвиткові людини, суспільства, бути противагою маніпуляціям і пропаганді комерційних та державних ЗМІ.

Суспільне мовлення (синоніми - громадське мовлення, суспільно-правове мовлення) - різновид телерадіомовлення, що служить суспільству (або громадськості), фінансується ним та підзвітне йому. Воно незалежне від політичного та ринкового тиску. На суспільному мовленні мають бути почуті всі голоси, громади, регіони. Громадськість України довгі роки обстоювала можливість існування суспільного мовлення. Ситуація змінилася після Революції гідності. 2015 року було ухвалено Закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення України». Передбачається, що з часом буде організовано незалежну модель фінансування. Створення суспільного мовлення - одна з ключових реформ медійної галузі України.

Застосуйте набуті знання та досвід

Складіть рекламу певних сторінок життя та діяльності вашої школи чи громади. Наприклад, це можуть бути добрі умови для навчання, щиросердна атмосфера спілкування або народні промисли, що є у вашому населеному пункті. Таку рекламу може бути надруковано або розміщено в мережі.