Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Світ інформації та масмедіа

Тема 5.1. ЩО ТАКЕ МАСМЕДІА

Досліджуємо, як у медійних повідомленнях втілюються цінності.

Розуміємо, як розвивалась історія масмедіа, які існують види медіа.

Діємо, складаючи піраміду видів медіа, до яких ми найчастіше звертаємося.

Модуль 1

Що таке масмедіа

Масова комунікація - процес збирання, оброблення та поширення соціальної інформації через спеціальні канали на широку аудиторію.

Медіа (від англ, media - засоби, способи) - канали та інструменти, що використовуються, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію. Медіа є синонімом до масмедіа, або новинних медіа, але в ширшому розумінні вони означають єдине середовище, яке застосовують, щоб передавати будь-які дані з будь-якою метою.

У XXI столітті людина зусібіч оточена екранами, повідомленнями, плакатами, іграми, зображеннями.

Обговорюємо

Розмістіть у порядку зростання види масмедіа, які ви найчастіше використовуєте.

Комунікація сьогодні - неодмінна складова життєдіяльності людини й суспільства. Канали, через які передається інформація, називають масмедіа, або медіа.

Веб-активність

1. Увійдіть за посиланням www.aup.com.ua/Game/ на онлайн-гру «Медіазнайко».

2. Оберіть тему 2 - «Історія медіа». Розмістіть іконки відповідно до часу появи медіа, щоб відтворити їхню історію.

3. На який час припадає виникнення найбільшої кількості нових видів медіа? З чим це, на вашу думку, пов'язано?

Модуль 2

Що таке медіатекст

Медіатекст (від латин. media-textus - засоби, посередники та тканина; сув'язь) - повідомлення, текст будь-якого медійного видуй жанру.

Ключове повідомлення, або меседж - найважливіша ідея, яку реципієнт має сприйняти із публікації, блогу, інтерв'ю, репортажу, ток-шоу, фільму, літературного або музичного твору, реклами.

Інформація є послідовністю словесних, візуальних та інших символів. Ми отримуємо інформацію у вигляді текстів, звуків, зображення. Це повідомлення, які передаються в різних формах.

Поняття «медіатекст» виникло у XX столітті у зв’язку з бурхливим розвитком економіки, коли на зміну традиційному друкованому тексту прийшли нові його види, пов’язані з кінематографом, телебаченням, інтернетом, мобільним зв’язком тощо. Навіть гроші (банкноти) функціонують як медіа, бо містять зображення, які були ретельно підібрані задля того, щоб донести певні повідомлення.

Розглядаємо та обговорюємо

1. Роздивіться банкноти різних держав. Опишіть, що зображено на кожній із них.

2. Об'єднайтеся у пари.

3. Які символи використовують на банкнотах?

4. Чим пишається кожна країна?

5. Чи можна пов'язати характер певних зображень із рівнем демократії у тій чи тій країні?

Застосуйте набуті знання та досвід

У піраміді пріоритетів ви визначили медіа, якими найбільше послуговуєтесь. Уявіть, що цих медіа не буде у вашому житті. Назвіть три речі, які з вашого життя зникнуть і які натомість з’являться.

З мого життя зникне

У моєму житті з'явиться

1

2

3