Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 4.10. ЯК І ДЛЯ ЧОГО СТВОРЮЮТЬСЯ І ДІЮТЬ ДИТЯЧІ Й МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ

Досліджуємо наявність і характер молодіжних та дитячих громадських рухів в Україні.

Розуміємо правові механізми створення дитячих і молодіжних громадських організацій.

Діємо, готуючись до створення дитячої громадської організації.

Модуль 1

Дитячі й молодіжні об'єднання і рухи в Україні

Асоціація - об'єднання, спілка, організація певних осіб для досягнення ними своїх інтересів і цілей.

Свобода асоціацій - одне з прав людини першого покоління, яке регулює свободу вступати чи не вступати в організації, а також виходити з них, і право організацій виключати своїх членів.

Нині в усіх регіонах нашої держави функціонують різноманітні громадські дитячі та молодіжні організації, які щороку збільшують вплив на виховання та соціальне становлення дітей, підлітків, молоді. Водночас зростає і інтерес до таких організацій. Отже, поговоримо докладніше про те, на яких підставах вони створюються, що являють собою, як побудовані й діють.

Наше право об’єднуватися в організації називають свободою асоціацій. 1998 року ухвалено Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації». Він визначає особливості організаційних і правових засад утворення й діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій та державні гарантії забезпечення їхньої діяльності.

Досліджуємо та обговорюємо

Прочитайте витяги із Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МОЛОДІЖНІ ТА ДИТЯЧІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ»

Стаття 2. Молодіжні громадські організації - об’єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів.

Дитячі громадські організації - об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

Стаття 3. Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їхніх членів, самоврядування, законності та гласності [...] організації зобов’язані доводити до відома громадськості відомості про свою діяльність [...].

Обговорюємо

1. У якому віці дозволено вступати до дитячих і молодіжних організацій?

2. На яких засадах утворюються і діють дитячі та молодіжні організації?

Громадянська реклама

День молодіжних та дитячих громадських організацій - свято України.

Відзначають щорічно в останню неділю червня.

У сучасній Україні діють численні дитячі та молодіжні організації. Ознайомимося з окремими прикладами їхньої діяльності.

Козачата (джурята)

Рух дитячих громадських організацій, заснований на козацьких традиціях та вихованні патріотизму й національної свідомості. До козачат приймають учнів середнього шкільного віку. В молодшій школі аналогом козачат нерідко є барвінчата. Мета залучити дітей і підлітків до занять фізкультурою та спортом, вивчення історії України й козацтва, виховання любові до Батьківщини, доброї волі, віротерпимості, поваги до національно-культурних традицій, патріотичне виховання.

Скаути, гайди

Національна організація скаутів України (НОСУ) - сформована у 2007 році всеукраїнська громадська організація, що представляє Україну у Всесвітній організації скаутського руху. Головними напрямами діяльності є:

• вивчення й відродження найкращих традицій українських національно-патріотичних, молодіжних, дитячих товариств та організацій; розвиток і урізноманітнення форм їхньої діяльності;

• виховання на ідеях свободи, рівності, національної та особистої гідності, шанування родинних зв’язків, працелюбності, взаємодопомоги й самодисципліни;

• виховання національної самосвідомості на засадах християнських чеснот (честі, доброти, шанування батька й матері, милосердя);

• формування дбайливого ставлення до суспільного й державного багатства України, її природи, пам’яток культури й старовини.

Асоціація гайдів України (АГУ) є всеукраїнською дитячою скаутською громадською організацією, яка має на меті сприяння розвиткові та формуванню соціально зрілої жіночої особистості в її власних інтересах та в інтересах держави. АГУ було зареєстровано в Україні у 1996 року, а в 1999-му вона стала асоціативним членом Всесвітньої асоціації дівчат-гайдів і дівчат-скаутів.

Екологічну свідомість у молоді формують такі організації, як Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта» та Українська молодіжна екологічна ліга. Головним завданням є пропаганда знань про стан довкілля, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.

Існують також міжнародні молодіжні організації, до участі в яких активно долучається українська молодь.

Спілка української молоді (СУМ) - громадська організація, яка об’єднує українську молодь на добровільних засадах у різних країнах світу. Сьогодні СУМ - це багатотисячне членство, яке діє не лише в Україні, а й в українській діаспорі Австралії, Аргентини, Бельгії, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, США. Європейський молодіжний парламент - політично і релігійно незалежна, некомерційна організація, яка заохочує європейську молодь активно сприяти громадянському і культурному взаєморозумінню.

Модуль 2

Як створити молодіжну громадську організацію

Порядок створення та реєстрації дитячих і молодіжних громадських організацій регулюється законами України «Про громадські організації» та «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

Засновниками молодіжних і дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, які досягли 14-річного віку.

Особи старшого віку можуть бути членами молодіжних чи дитячих громадських організацій за умови, якщо їхня кількість у цих організаціях не перевищує 10 % від загальної кількості членів.

Громадська організація може бути утворена за місцем проживання (будь-який мікрорайон або кілька мікрорайонів міста) чи за місцем навчання (заклади освіти, у яких діяльність громадської організації здійснюється в позаурочний час). Організація матиме статус загальноміської.

Які етапи треба пройти, щоб створити та зареєструвати дитячу або молодіжну громадську організацію у своїй школі?

Для створення дитячої або молодіжної громадської організації збирається ініціативна група відповідно дітей, підлітків та молоді, які вирішили створити свою організацію за певними інтересами. До неї можуть входити й дорослі. Для ініціативної групи достатньо пять-сім осіб.

Завдання ініціативної групи - розробити проект статуту організації та оголосити про проведення загальних (установчих) зборів, на яких планують заснувати дитячу чи молодіжну громадську організацію. Оголошення про проведення загальних зборів можна розмістити у друкованих засобах масової інформації, на інтернет-сторінках, в організаціях, установах, мікрорайонах міста.

У загальних зборах беруть участь усі діти, юнаки, дівчата й дорослі, які виявили бажання та зацікавленість у створенні дитячої чи молодіжної громадської організації. Під час реєстрації відповідальні члени ініціативної групи ведуть облік учасників зборів із зазначенням їхньої дати народження, місця проживання, паспортних даних (даних свідоцтва про народження). Порядок денний загальних зборів передбачає розгляд таких питань.

1. Про утворення громадської організації та затвердження її статуту.

2. Вибори керівних органів, голови, заступника, секретаря.

3. Вибори ревізійної комісії.

Після проведення загальних (установчих) зборів мас відбутися легалізація громадської організації через державну реєстрацію.

Громадянська активність

Потренуйтеся в роботі зі створення молодіжної громадської організації.

1. Визначимо умовно, що наша організація матиме назву «Молоді громадяни та громадянки».

2. Її мета і завдання - «сприяти залученню молоді до активної громадянської дії».

3. Прочитайте матеріали модуля 2. Ознайомтеся з прикладами дитячих та молодіжних організацій в Україні, порядком їх утворення.

4. Попрацюйте над змістом статуту. Для цього об'єднайтеся в чотири групи. Приготуйте чотири великих аркуші паперу й чотири фломастери різного кольору. Напишіть на аркушах такі заголовки:

• Напрями діяльності організації. Що конкретно робитиме організація?

• Права членів організації.

• Обов'язки членів організації.

• Правила, за якими здійснюватиметься управління організацією. Хто і як керуватиме організацією?

5. Аркуші закріпіть на стінах у різних кутках класу.

6. Групи по черзі підходять до аркушів з питаннями, обговорюють їх і записують свої пропозиції, після чого переходять до наступного аркуша за сигналом через три хвилини. Якщо група погоджується з думками попередніх груп, вона ставить «+» біля таких записів, а потім дописує свої ідеї. Робота припиняється, коли кожна група попрацювала з кожним аркушем. Група презентує інформацію з того аркуша, біля якого вона була останньою. Таким чином всі учні в класі візьмуть участь у роботі з підготовки установчих зборів та статуту організації.

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Дізнайтеся, які громадські організації існують у вашому місті, селищі, мікрорайоні, школі.

2. Відвідайте декілька громадських організацій, щоб побачити, як вони працюють, і поспілкуватись з їхніми представниками.

3. Запросіть громадських діячів і діячок до класу. Зазвичай громадські організації охоче йдуть на такі зустрічі й гостинно запрошують до себе.

Майстерня громадянина

ЯК МОЛОДЬ МОЖЕ ДОСЛІДИТИ ПРОБЛЕМИ В ЖИТТІ ГРОМАДИ

Більшу частину свого часу молоді люди проводять у середовищі місцевої громади, у місці, де вони живуть. Мова йде про двір, мікрорайон, район міста, місто, село, селище. Щоб мешканці цього двору, мікрорайону відчували себе громадою, їм необхідно об’єднатись для вирішення спільних проблем.

Формування шкільної громади не обмежується участю у внутрішньошкільній діяльності, а полягає у налагодженні контактів із місцевою громадою.

Розглядаємо та обговорюємо

1. Що може громада зробити для школи?

2. Що можуть зробити школярі та молодь для громади?

Метаплан - метод аналізу ситуації, обміну думками і збір інформації з певного питання.

Візьміть для кожної групи великий аркуш паперу, розділіть його на чотири частини за зразком, наведеним нижче, і у верхній частині запишіть тему метаплану та заголовки чотирьох рубрик:

ПРОБЛЕМИ МОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

1. Наявні проблеми (Реальний стан речей)

3. Як має бути?

2. Чому існують ці проблеми? (Причини)

4. Пропозиції (Як вирішити проблеми)

Роздайте всім групам невеличкі пачки стікерів чотирьох різних кольорів. Усі учасники груп можуть записувати на стікерах свої відповіді на кожне запитання й наклеювати їх у певній частині таблиці, не сперечаючись і слідкуючи, щоб записи не повторювалися.

Після завершення роботи по черзі групами презентуйте свої варіанти метаплану перед класом.

Порівнюємо та обмінюємося думками

1. Перегляньте першу й останню частини ваших метапланів.

2. Від кого, як на вас, залежить вирішення проблем вашого населеного пункту?

3. Які проблеми молоді мешканці громади можуть вирішити власними силами?

4. З якими питаннями їм доведеться звернутися до влади?

Картка підсумкового оцінювання

Онлайн-версія на www.citizen.in.ua

РОЗУМІЄМО

Оберіть правильні відповіді на тестові завдання.

1. Вкажіть, що не є ознакою демократії:

□ наявність законодавчого органу та конституції;

□ виборність органів влади;

□ взаємодія організованих об'єднань суспільства, що відбувається без прямого втручання держави;

□ однопартійність і наявність офіційної державної ідеології.

2. Оберіть принцип виборчого права, за дотримання якого вибори вважатимуться демократичними:

□ право брати участь у виборах усім особам від 18 років, що перебувають на території держави, незалежно від їхнього громадянства;

□ обов'язкова участь усіх, хто має право голосу на виборах;

□ кожен член певної партії може голосувати лише за кандидатів від цієї партії;

□ усі виборці мають рівні права, незалежно від статі, освіти, віросповідання тощо.

3. Ознака, яка властива демократичним політичним партіям:

□ захист і задоволення потреб та інтересів лідерів партії;

□ агітація, пошук і залучення прихильників та виборців, вираження інтересів певних верств населення;

□ обов'язкова участь у виборах до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування;

□ неодмінна наявність молодіжного та дитячого руху підтримки партії.

4. Вкажіть правильне твердження:

□ молодіжні громадські організації - це об'єднання громадян віком від 14 до 30 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів;

□ дитячі громадські організації - це об'єднання громадян віком від 6 до 14 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей;

□ молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їхніх членів, самоврядування, законності та гласності;

□ вступ неповнолітніх віком до 14 років до дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників.