Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 4.9. ЯК ЖИВЕ Й УРЯДУЄ ШКІЛЬНА ГРОМАДА

Досліджуємо ефективні форми участі вчителів, учнів та батьків у врядуванні школою.

Розуміємо права та обов’язки учнів, роль учнівського самоврядування.

Діємо, демонструючи навички участі в учнівському самоврядуванні, складаємо правила для школи.

Модуль 1

Як взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації сприяє організації шкільного життя

«Один із основних принципів Нової української школи - партнерство. В основі педагогіки партнерства - спілкування, взаємодія та співпраця. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат».

(джерело: Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи, с. 14)

Веб-активність

1. Перейдіть за посиланням zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/paran733#n733 та ознайомтеся зі статтею 52 Закону України «Про освіту».

2. Визначте учасників освітнього процесу і заповніть схему.

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Модуль 2

Як відбувається врядування та управління школою

Шкільна громада - група учасників освітнього процесу, об'єднаних спільністю інтересів, що ставить перед собою певні спільні завдання; новий тип відносин, характерною рисою якого є взаємодія всіх його учасників заради досягнення спільної мети, а не формальне виконання своїх ролей.

Громадське самоврядування в закладі освіти - право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

Відповідно до Закону України «Про освіту» права та обов’язки у школі мають усі учасники навчально-виховного процесу: учні, батьки, вчителі та інші співробітники навчального закладу.

Шкільне самоврядування забезпечує можливість впливати і приймати рішення з питань, які важливі для життя школи, й таким чином учитися бути громадянином на практиці. Це досвід застосування у реальному житті демократичних норм і процедур.

Одним із найважливіших прав є право на участь в управлінні школою.

Заповніть таблицю.

Здобувані освіти (учні) мають право на

Педагогічні працівники (учителі) мають право на

Батьки здобувачів освіти (учнів) мають право на

Розглядаємо та обговорюємо

Розгляньте схему та обговоріть структуру органів громадського самоврядування закладу освіти.

Модуль З

Створюємо шкільні правила разом

Учнівське самоврядування - залучення учнів до громадських справ, самостійно організована учнями діяльність (планування, усвідомлення мета, виконання, оцінювання результатів).

Правила дають змогу унормовувати наші права та обов’язки та допомагають жити разом безпечно, справедливо і добропорядно. Пригадайте з курсу правознавства, що таке права, правила та соціальні норми.

Обговорюємо

1. Об'єднайтеся в пари та обговоріть свій досвід застосування правил у житті. Наведіть конкретні приклади.

2. Обміняйтеся думками щодо необхідності правил спільного життя у школі.

3. Поетапно проаналізуйте конкретну ситуацію в школі за такими чотирма напрямами.

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Об'єднайтеся в групи по п'ять - шість осіб та обговоріть питання: «Які правила потрібні у вашій школі?».

2. Організуйте і проведіть кампанію зі створення загальношкільного Кодексу правил.

3. Створений Кодекс презентуйте в класах школи, для батьків і педагогів.

4. Проведіть опитування за такими запитаннями:

• Якою хочуть бачити школу учні?

• Якою хочуть бачити школу батьки?

• Якою хочуть бачити школу педагоги?

5. Організуйте загальношкільне обговорення і виробіть загальношкільний Кодекс правил.

6. Розмістіть його на стіні школи, а також на шкільному сайті.

7. Спостерігайте за тим, як працює ваш Кодекс.

8. На засіданні активістів шкільного самоврядування періодично приділяйте час інформації про дію ваших правил.

9. Приймайте пропозиції від учнів і вчителів щодо вдосконалення Кодексу.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.