Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 4.8. ЯК ЗАХИЩАТИ ВЛАСНІ ІНТЕРЕСИ. АДВОКАЦІЯ. ЛОБІЗМ

Досліджуємо способи адвокації.

Розуміємо необхідність об’єднання зусиль для захисту власних інтересів. Діємо, організуючи флешмоб у соціальних мережах.

Модуль 1

Як добиватися свого?

Упродовж життя громадяни зіштовхуються з багатьма ситуаціями, коли їм доводиться обстоювати інтереси - власні або громади.

Кожен громадянин України має визначені законодавством права, в рамках яких він/вона може захищати свої інтереси.

У структурі законного інтересу громадянина виділяють два елементи:

• прагнення користуватися конкретним соціальним благом;

• звернення, у разі необхідності, за захистом до компетентних органів.

Підкріплений законом інтерес підлягає захисту нарівні з правами. Обстоювання інтересів може набувати форми адвокації або лобіювання. Адвокація переважно пов’язана з діяльністю неурядових організацій та правозахисних громадських рухів, а лобізм має здебільшого комерційну основу та обстоює інтереси бізнесу.

Синонім терміна «адвокація»: представництво інтересів, громадянське представництво, заступництво, поборництво, просування. Відповідно особу, що спеціалізується в цій галузі, називають представником інтересів, фахівцем з адвокації або поборником.

Адвокація

Лобізм

• Процес впливу на людей, що ухвалюють рішення, або на органи влади з метою захисту власних інтересів і прав різних соціальних груп

• Особлива система і практика реалізації інтересів окремих груп, компаній та організацій на законодавчі й виконавчі органи державної влади

• Привертає увагу влади до важливих суспільних проблем;

• обґрунтовує необхідність змін;

• засвідчує підтримку громадськості щодо напряму реформи

• Привертає увагу до інтересів певних бізнесових кіл і слугує вирішенню вузьких групових інтересів

• Здійснюється публічно, шляхом діалогу, громадських обговорень, акцій, мітингів

• Здійснюється напівлегальними методами, оскільки в Україні лобізм не закріплено законом

Адвокація може здійснюватися на індивідуальному (за зверненням окремої особи) або колективному (коли йдеться про захист спільного інтересу групи осіб) рівні. Також адвокаційні дії вирізняються за рівнем, на якому виникає конфлікт інтересів. Серед таких - локальний, регіональний, національний, глобальний. На відміну від лобізму, адвокація має важливішу соціальну роль, оскільки переважно спрямована на захист інтересів соціальних груп або вразливих верств населення, які не в змозі захистити свої інтереси чи запровадити відповідні законодавчі або системні зміни самотужки.

Оскільки адвокація не обстоює прямі комерційні інтереси, то й корупційні ризики має набагато менші, ніж лобізм, навпаки, подеколи вона спрямована на боротьбу з корупцією і запровадження прозорих та доброчесних практик.

Веб-активність

1. Об'єднайтеся у групи. За посиланням https://petition.kievcity.gov.ua/petitions/ ознайомтеся зі змістом петицій мешканців м. Києва до Київської міської ради.

2. Кожна група обирає для аналізу одну з петицій, поданих на сайті, досліджує та представляє її.

3. Зверніть увагу на такі запитання:

• Чому, на вашу думку, автор петиції використовує саме таку форму адвокації? Які її переваги та недоліки?

• Що необхідно зробити, щоб залучити більшу кількість людей до підтримки пропозиції?

• Наскільки ймовірною буде реакція влади, якщо петиція набере необхідну кількість голосів? Чи знадобляться для цього додаткові зусилля?

В Україні лобіювання сприймають як нелегітимний процес: для нього досі не встановлено правил, а сам лобізм часто асоціюють із корупцією. Це зумовлено тим, що в нашій країні найпоширенішим є саме «тіньовий» тип лобізму, коли бізнесові кола тісно пов’язані з політикою і владою. Таким чином ті чи інші бізнесові клани здійснюють законодавче забезпечення сприятливих для себе умов ведення бізнесу. Тому терміни «лобі», «лобіст» в Україні мають здебільшого негативний змістовий відтінок. Однак лобіювання - один з інструментів досягнення системних змін у суспільстві. Завдяки вдалому лобіюванню можна добитися ухвалення того чи іншого суспільно корисного закону у Верховній Раді, прийняття важливого стратегічного документа на рівні країни, області, району, міста, села.

Аналізуємо ситуацію

Захист інтересів водіїв. Успішна адвокація

На початку 2017 року Головний сервісний центр (ГСЦ) Міністерства внутрішніх справ (МВС) України надав можливість здобувачам водійських прав складати теоретичний іспит у тестовому режимі на сайті ГСЦ. Проблема полягала в тому, що ніхто не міг прочитати всі 20 запитань одразу. Це вкрай ускладнювало навчальний процес.

Команда «Разом проти корупції» упродовж тривалого часу переконувала ГСЦ оприлюднити: 1) всі запитання тесту; 2) варіанти відповідей на них; 3) правильні відповіді. Зрештою ГСЦ надав повний перелік тестових запитань теоретичного іспиту на одержання водійських посвідчень із варіантами відповідей на них. Здобувачам надали можливість вивчити матеріал та чесно скласти іспит замість спокуси дістати посвідчення за хабар.

Прочитайте текст та обговоріть такі запитання.

1. У чиїх інтересах було оприлюднення всіх тестів іспиту й відповідей на них?

2. Хто представляв інтереси майбутніх водіїв перед органами державної влади?

3. Як мали б діяти самі громадяни, що прагнуть отримати водійські права?

4. Що було б, якби команда експертів «Разом проти корупції» не виступила з ініціативою про необхідність оприлюднення тестів?

Модуль 2

Як організувати кампанію з адвокації

Реалізація інтересів певної суспільної групи розпочинається з виявлення проблеми, що порушує права певних осіб, шкодить суспільству або знижує рівень життя громади.

Проблема потребує аналізу причин її виникнення, оцінки її впливу на життя громади й визначення можливих віддалених наслідків, якщо не буде знайдено шляхів її розв’язання. Чітке уявлення про наявну проблему полегшує подальші дії з адвокації інтересів зацікавлених осіб.

ЕТАПИ АДВОКАЦІЇ

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Оберіть якусь проблему вашої громади або шкільної спільноти, наприклад:

• збереження центрального парку міста чи селища від забудови;

• забезпечення інфраструктури для людей з обмеженими можливостями в місті чи селищі (пандуси, заїзди, автоматичні підіймачі);

• запровадження у школі єдиної форми;

• заборона адміністрації школи проводити у приміщенні навчального закладу танці тощо.

2. Обміркуйте стратегію дій членів ініціативної групи щодо вирішення такої проблеми відповідно до етапів адвокації, які наведено на малюнку.

3. Знайдіть у соціальних мережах та на інших ресурсах громадські організації, які вже порушували такі питання або готові надати допомогу в захисті ваших інтересів.

4. Підготуйте звернення до органів державної влади або адміністрації школи, що може вирішити цю проблему.