Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 4.7. ЯК ГРОМАДА РЕАЛІЗУЄ ТА ЗАХИЩАЄ СВОЇ ПРАВА І ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ

Досліджуємо форми громадських дій, спрямованих на захист прав громади. Розуміємо механізми реалізації прав та інтересів громади.

Діємо, обираючи найдієвіші форми впливу громадян задля розв’язання проблем громади.

Модуль 1

Вплив громадян у розв'язанні проблем громади

Думки громадян щодо наболілих питань не завжди беруть до уваги. Даючи обіцянки на виборах, влада часто забуває про них. Для частини громадян уся громадська діяльність обмежується делегуванням повноважень депутатам у формі голосування на виборах. По завершенні виборів не всі знають, як впливати на неправомірні дії влади. Втім, буває так, що влада не бажає звертати увагу на реальні проблеми громади, нічого не робить задля їхнього усунення, попри те, що без неї це зробити неможливо. Ще гірше, коли влада приймає незаконні рішення, обмежує права представників громади. Це часто призводить до суспільного розчарування.

В Україні є низка законів, у яких прописано механізми громадянського впливу в розв’язанні проблем різного рівня. Тому громадяни мають бути добре обізнаними з чинними законами, які регулюють діяльність органів влади, визначають повноваження державних органів, можливості громадських об’єднань, права й законні інтереси окремих громадян. Адже вирішення питань місцевого життя не має перетворюватися на протистояння влади та громадянина. Якщо ви плануєте взаємодіяти з органами влади, передусім слід звернути увагу на нормативно-правові акти, які регулюють їхню діяльність.

Веб-активність

Юридична консультація для активного громадянина

Знайдіть в інтернеті перелічені документи та дізнайтеся більше про можливості захисту законних інтересів громади:

• Конституція України;

• Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

• Закон України «Про інформацію»;

• Закон України «Про звернення громадян»;

• Закон України «Про об’єднання громадян»;

• Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»;

• Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

• Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

• Указ Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»;

• Постанова Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Обговорюємо

1. Назвіть, у яких законах та інших документах можна знайти інформацію про те, як громада може захищати свої права.

2. Чому для кожного громадянина вкрай важливо бути обізнаним у своїх правах та законних можливостях їх захисту? Чому захищати права та законно впливати на дії влади громадою легше та ефективніше?

3. Яким чином громада може захищати свої права та привертати увагу влади до проблем мікрорайону, вулиці, населеного пункту, будинку?

Модуль 2

Форми впливу громади на владу

У попередніх темах ви вже ознайомилися з деякими формами соціальної активності громадян: демонстрація, мітинг, пікет, марш, хода. Ці публічні мирні зібрання дають змогу громадянам оголосити свої вимоги до влади, заборонити або дозволити, підтримати або засудити певні дії, рішення, явища.

Існує також чимало передбачених законодавством форм і методів впливу громадськості на прийняття рішень органами влади. Для прискорення вирішення питання потрібно їх вдало комбінувати, вибудовуючи весь процес у логічно пов’язаний ланцюжок.

1. Приготуйте картки з формами впливу громади на владу (подані нижче) й розподіліть по одній для кожного учня.

2. Уважно ознайомтеся з обраною формою, щоб пояснювати вашим одноліткам, як вона працює.

3. Встаньте з місць у класній кімнаті й поспілкуйтеся з якомога більшою кількістю однокласників і однокласниць.

4. Обмінюйтеся інформацією, щоб дізнатися про найбільшу кількість форм впливу громади на владу. Можете робити нотатки.

5. Із зібраного переліку визначте для себе п'ять форм, які, на вашу думку, є найдієвішими.

6. Порівняйте свій вибір з тим, що обрали ваші однокласники. Збігаються чи не збігаються ваші результати? Чому так і чому ні?

7. За бажання презентуйте свій вибір перед класом.

1. Переглядати проекти рішень та ухвалені рішення місцевої ради

Подавати пропозиції до проектів рішень та вимагати їх розгляду. Проекти рішень місцевої ради оприлюднюються не пізніше за 20 робочих днів до дати їх розгляду - ч. 3 ст. 75 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Здійснювати моніторинг ухвалених рішень

Ухвалені рішення місцевої ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті місцевої ради не пізніше за 5 робочих днів з дня затвердження документа - ч. 2 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3. Відвідувати пленарні засідання місцевої ради та засідання постійних депутатських комісій

Пленарні засідання ради та засідання постійних депутатських комісій є відкритими для кожного громадянина України - ч. 16 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Громадяни мають право приходити на пленарні засідання, засідання постійних депутатських комісій та брати активну участь в обговоренні проектів рішень, подавати пропозиції щодо їх поліпшення.

4. Слідкувати за порядком ухвалення рішень

Протоколи засідань ради оприлюднюються на веб-сайті місцевої ради - ч. 16 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Протоколи, висновки, рекомендації постійних депутатських комісій є відкритими для громадян - ч. 10 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Звертатися до органу влади

Ви можете подати до представників влади звернення: заяву, скаргу чи пропозицію - ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Про те, як правильно оформити звернення, щоб воно було розглянуто, можна дізнатися зі ст. З Закону України «Про звернення громадян». Отримати необхідну для вирішення питання інформацію можна усно, телефоном, письмово, на особистому прийманні громадян.

6. Брати участь у зустрічах керівників та посадових осіб місцевих рад з населенням

Виїзди депутатів разом із працівниками засобів масової інформації на місця дають можливість продемонструвати депутатам суть проблеми наочно й обговорити шляхи її розв'язання, а завдяки ЗМІ надати проблемі розголосу.

7. Вимагати звітування депутатів місцевої ради та міського голови

Міський голова не рідше за один раз на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами - ч. 7 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Депутат місцевої ради не рідше за один раз на рік зобов'язаний звітувати про свою роботу - ч. 1 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

8. Давати депутатам доручення виборців

Виборці можуть давати депутату ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей - ч. 1 ст. 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Питання, які ви порушуєте у дорученні, мають: не суперечити законодавству й належати до компетенції місцевої ради, бути реалістичними у вирішенні, не потребувати значних фінансових ресурсів з місцевого бюджету.

9. Подати місцеву ініціативу (пропозицію)

Місцева ініціатива дозволяє громаді виступити з пропозицією і зобов'язати місцеву раду розглянути та розв'язати проблему громади, яку вона не бажала розв'язувати або на яку до цього часу не звертала уваги, - ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

10. Проводити громадські слухання

Громадяни мають право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами та посадовими особами місцевої ради, під час яких громадяни їх заслуховують та подають власні пропозиції до вирішення проблем міста, - ст. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У законі зазначено, що громадські слухання проводяться не рідше ніж один раз на рік. За результатами громадських слухань до місцевої влади надсилають колективну резолюцію з пропозиціями щодо вирішення проблеми.

11. Ініціювати розгляд електронних петицій

Це індивідуальна або колективна вимога, звернення, пропозиція, скарга, прохання, клопотання, яка подається до органів державної влади в електронній формі. Розгляд електронної петиції може бути ініційований громадянами за допомогою збору підписів на офіційному веб-сайті органу влади чи громадського об'єднання. Громадяни можуть звертатися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями - ст. 23-1 Закону України «Про звернення громадян». Електронна петиція, яка набрала встановлену кількість підписів, підлягає обов'язковому розгляду органом влади у першочерговому порядку.

12. Створювати консультативно-дорадчі органи

Це органи, що створюються громадянами при органах влади з метою участі громадян у процесах вироблення рішень у різній формі: громадські ради, експертні комісії, консультаційні ради тощо. Постанова Кабінету Міністрів України № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» регулює створення громадських рад лише при органах державної виконавчої влади.

13. Збирати загальні збори громадян за місцем проживання

Це збори всіх або частини жителів територіальної громади за місцем проживання для вирішення питань місцевого значення. На збори можна запросити депутатів місцевої ради, міського, сільського чи селищного голову. Ст. 8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

14. Створювати органи самоорганізації населення

Орган самоорганізації населення (ОСН) - це представницький орган, створений громадянами, які спільно об'єдналися у межах певної території, будинку, вулиці, кварталу з метою розвитку території та захисту своїх інтересів, - Закон України «Про органи самоорганізації населення».

15. Єднатися у громадські об'єднання

Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання громадян з метою захисту своїх прав та свобод, задоволення своїх інтересів, досягнення поставлених цілей. Закон України «Про громадські об'єднання» та Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

16. Подавати проекти на фінансування з бюджету участі

Громадяни подають до місцевої ради пропозиції та проекти, які можуть бути профінансовані коштом громадського бюджету участі. Головне, щоб вашу ініціативу підтримала голосуванням громада міста.

У бюджеті на кожен рік місцева рада повинна передбачити суму коштів для фінансування громадського бюджету не менш як 1 % загального фонду бюджету.

17. Проводити місцевий референдум

На місцевий референдум можуть бути винесені будь-які питання, що належать до компетенції місцевого самоврядування. Ініціювати проведення місцевого референдуму можуть голова громади, депутати місцевої ради або громадяни за допомогою збору підписів - ст. 38 Конституції України. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення - ст. 7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

18. Оскаржувати дії чи бездіяльність будь-якого органу влади в суді

Якщо жоден з попередніх варіантів не спрацював, потрібно скористатися своїм правом на розгляд у суді. Право на оскарження «в суді рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб» гарантує громадянам ч. 2 ст. 55 Конституції України. Звертаючись до суду, потрібно правильно оформити позовну заяву, отримавши консультацію юриста.

(джерело: «Інструменти впливу громадян на місцеву владу».

Проект «Громадяни в дії». Електронний ресурс: old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Pro-tviy-vpliiv-na-vladu.pdf)

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Перейдіть за посиланням inrespublica.org.ua/aktivna-gromada/ та ознайомтесь із проектом «Активна громада».

2. Якими є цілі й завдання проекту?

3. Знайдіть на сайті проекту карту України в рубриці «Новини активної громади» та відшукайте на ній вашу область.

4. Перегляньте стрічку новин. Які події відбуваються під час реалізації завдань проекту у вашій області?

5. Які форми діяльності громади ви тут бачите?