Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 3.4. ЯК ПОДОЛАТИ ШЛЯХ ВІД КОНФЛІКТУ ДО ПОРОЗУМІННЯ

Досліджуємо різні способи подолання конфлікту: конкуренцію, компроміс, пристосування, співпрацю.

Розуміємо правила вирішення конфлікту під час переговорів та медіації.

Діємо, застосовуючи до вирішення конфліктів методи ефективної комунікації.

Модуль 1

Які способи подолання конфліктів є найбільш ефективними

Співпраця - спільний пошук шляхів урегулювання конфлікту з дотриманням інтересів усіх учасників.

Компроміс - угода, якої досягли взаємними поступками.

Консенсус - збіг думок, досягнення одностайної згоди.

Усі ми маємо досвід участі у конфліктних ситуаціях, і для багатьох із нас він не завжди був позитивним. Успіх в управлінні конфліктами неабияк залежить від поведінки його учасників. У цьому процесі важливо не концентрувати увагу на сторонах конфлікту чи його перебігу, а бачити перспективу розв’язання проблеми.

Конфліктологія (наука про конфлікти) вирізняє декілька способів подолання суперечностей:

Порівнюємо та аналізуємо

«Яблуко й черв’як»

Заплющіть очі та уявіть на хвилину, що ви - гарне соковите яблуко, яке висить на гілці. Раптом де не взявся черв’як і каже: «Зараз я тебе з’їм!». Що ви відповісте черв’яку? Розплющіть очі й запишіть свою відповідь.

Якщо ви та ваші однокласники дали різні відповіді, поміркуйте, до яких способів вирішення конфліктів належить кожна з них. Для цього скористайтеся наведеною вище схемою способів подолання суперечностей.

Варіанти відповідей

Способи вирішення конфлікту

«Зараз впаду на тебе й розчавлю!»

«Поглянь, яка там соковита груша висить!»

«Гаразд, поласуй трохи, а решту залиш моїм господарям!»

«Така вже, певно, моя доля!»

«Глянь-но, на землю попадали достиглі яблука, ти їж їх, вони набагато смачніші!»

Які способи подолання конфлікту, залежно від певної ситуації, є ефективними, а які - ні?

Конфліктів не можна уникати. Важливо, щоб усі сторони спільно шукали вихід із ситуації й відкрито обговорювати суперечливі питання. Можна виділити два типи успішного завершення конфлікту: компроміс і консенсус.

Громадянська реклама

ПРАВИЛА РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ

• Виявити джерело й причину конфлікту.

• Записати суперечливі питання.

• Не розширювати предмет конфлікту, а максимально скорочувати кількість претензій.

• Уважно ставитись і правильно оцінювати сторони конфлікту.

• Потрібно не перевиховувати людей, а зрозуміти становище кожного.

• Намагатися досягти порозуміння на рівні почуттів і цінностей.

• Конкретизувати інформацію. Контролювати емоції.

• Усвідомити почуття кожної зі сторін конфлікту.

Модуль 2

Розв'язуємо конфлікти самостійно, або Як навчитися вести переговори і медіацію

Переговори - прямий діалог між сторонами конфлікту, спрямований на подолання розбіжностей і досягнення згоди.

Медіація (від латин. mediation - посередництво) - добровільний процес взаємоприйнятного врегулювання конфлікту за допомогою нейтральної третьої особи (медіатора).

Медіатор - нейтральна особа, яка керує діалогом задля зменшення напруження.

Часто з переговорами в нас асоціюється лише розв’язання політичних питань на державному й міжнародному рівнях. Однак у повсякденному житті будь-яка розмова, що зачіпає інтереси учасників і спрямована на вирішення проблемної ситуації, перетворюється на переговори. Переговори - це обговорення людьми проблеми, що виникла між ними, з метою її розв’язання, врегулювання.

Для успішного проведення переговорів можна скористатися пам’яткою, що передбачає такі етапи:

1-й етап. Виступи сторін.

2-й етап. З’ясування їхніх інтересів.

3-й етап. Визначення «порядку денного».

4-й етап. Висування пропозицій.

5-й етап. Вибір рішення і формулювання угоди (домовленості).

6-й етап. Виконання домовленості.

Після закінчення переговорів настає найважливіший етап - виконання домовленостей. Невиконання призводить до нових суперечностей, часто набагато складніших за попередні.

Проте не впадайте у відчай. Якщо домовленостей не досягнуто, ви завжди можете повернутися до переговорів.

Інколи в ситуації тривалого конфлікту люди не бажають розмовляти одне з одним. Тоді їм слід звернутися до третьої особи, яка допоможе провести переговори, ставши посередником. Переговори, що здійснюються з допомогою посередника, називають медіацією, а саму людину-посередника - медіатором.

Медіатор не суддя і не порадник. Він намагається пояснити сторонам конфлікту позицію противника, можливі умови для подолання суперечностей, пропонує мирні шляхи розв’язання конфлікту.

У ролі медіатора може виступати вчитель/вчителька як посередник між учнями, що посварилися, однокласники, котрі допомагають розв’язати проблему між друзями.

Медіація, подібно до переговорів, органічно пов’язана з правами людини: свободою та рівністю всіх людей, правом на повагу та гідність, свободою думки і слова, особистою недоторканністю. Медіація - це мистецтво. Її успішність значною мірою залежить від кваліфікації медіатора та його особистої здатності допомогти обом сторонам, не схиляючись на бік жодної.

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Оберіть реальну або вигадану конфліктну ситуацію. Запропонуйте двом сторонам узяти участь у медіації. Ви можете грати роль медіатора. Іншим потрібно зіграти ролі сторін конфлікту. Згодом можна помінятися ролями.

2. Зупиняйте учасників після кожного етапу та обговорюйте їхні дії, з'ясовуйте і коригуйте дії медіатора на кожному з етапів.

3. Під час проведення медіації уважно стежте за учасниками, користуючись інструкцією із проведення медіації.