Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 3.2. ЯК РОЗПІЗНАТИ СТЕРЕОТИПИ Й ПРОТИСТОЯТИ ДИСКРИМІНАЦІЇ

Досліджуємо сутність стереотипів і специфіку їхніх проявів у суспільному житті. Розуміємо, що таке толерантність та інклюзія, вчимося ідентифікувати будь-які вияви дискримінації.

Протидіємо стереотипному мисленню й дискримінації людей за будь-якими ознаками.

Модуль 1

Що таке стереотипи й упередження та як їх подолати

Соціальна стратифікація - розшарування суспільства на верстви та соціальні класи за майновою, владною, культурною чи іншою нерівністю.

Стереотипи (з грец. - «твердий відбиток») - стійкі спрощені образи чи уявлення про явища, осіб або групи людей.

Ми живемо в неоднорідному суспільстві. Воно складається з багатьох різних соціальних груп (страт), які об’єднують людей з однаковим статусом та доступом до суспільних благ. Взаємодія й солідарність допомагають людям порозумітися і зберегти суспільство цілісним.

Однак трапляється так, що дефіцит достовірної інформації, брак досвіду безпосередньої взаємодії заважають нам сформувати об’єктивні знання про інші спільноти, людей і явища. Натомість виникають доволі стійкі й спрощені уявлення - стереотипи.

Упередження - емоційне ставлення, негативна установка до дії, яка зазвичай пов'язана зі стереотипами або формується на їхній підставі.

Стереотипи бувають позитивними, негативними й нейтральними. Вони проникають у всі сфери нашого життя й поширені на всіх рівнях спілкування: від сприйняття конкретної особистості (наприклад, огрядність людини - ознака її доброзичливості) до уявлень про великі суспільні групи (є народи, які завжди усміхаються, є дуже пунктуальні народи).

Стереотипне сприйняття світу допомагає людині швидше адаптуватися до мінливого середовища. Варто знати, що стереотипи маніпулюють нашою свідомістю, не спонукають до кращого пізнання світу та часто стають на заваді нашій мобільності.

Обговорюємо

Що думають про нас інші люди

Як ви гадаєте, які уявлення про наших співвітчизників у іноземців? Подейкують, що українці працелюбні, люблять пишні застілля, вміють обстоювати свої громадянські права. Продовжіть перелік.

Проаналізуйте список уявлень про українців:

• Чи є у списку стереотипи?

• Які з них позитивні, негативні, нейтральні?

• Чи можемо ми впливати на зміну цих уявлень? Якщо так, то яким чином?

Обговорюємо

Види стереотипів

Ознайомтеся з видами стереотипів, які поширені серед людей у різних сферах життя.

Доберіть декілька прикладів стереотипів до кожного виду.

Види стереотипів за сферами життя

Професійні

Групові

Регіональні

Соціальні

Фізіогномічні

Національні

Релігійні

Тендерні

Етнічні

Державні

Расові

Політичні

1. Які з наведених вами прикладів є позитивними, які нейтральними, а які негативними?

2. Чи можуть стереотипи ввести нас в оману? За яких умов?

Досить часто на основі стереотипів виникають негативні уявлення, емоції та ставлення щодо інших людей чи соціальних груп - так звані упередження. Підґрунтям упереджень є забобони й не перевірені на власному досвіді уявлення, зазвичай - емоційно забарвлені.

Аналізуємо ситуацію

Мої сусіди

Уявіть, що ви - студент/студентка університету у великому місті й хочете орендувати багатокімнатну квартиру. Щоб заощадити на сплаті комунальних послуг, ви вирішили підселити у кожну кімнату ще по одній людині. На ваше оголошення відгукнулося декілька охочих.

Оберіть, із ким із перелічених претендентів ви хотіли б мешкати (не більш як три особи):

• дівчина-мусульманка;

• жінка - переселенка з Донбасу;

• молодий хлопець з інвалідністю;

• відомий актор/акторка;

• студент із Росії;

• афроамериканець;

• громадянин США;

• інші версії.

Чи зміниться ваш вибір, коли виявиться, що:

• дівчина-мусульманка вільно володіє англійською мовою;

• жінка, що переїхала з Донбасу, очолює волонтерську організацію;

• молодий хлопець з інвалідністю - колишній український солдат, що брав участь у воєнних діях на сході країни;

• відомий актор/акторка регулярно вживає алкоголь;

• студент/студентка з Росії є правозахисником;

• афроамериканець викладає курс інформатики для українських студентів;

• громадянин США переховується в Україні від правосуддя.

1. Чи є описана ситуація життєвою? Чи важко було зробити вибір? Чому?

2. Чим ви керувалися у своєму рішенні?

3. Чи вплинули ваші стереотипи та упередження на вибір співмешканців/ співмешканок? Які саме?

4. Як змінилося ваше уявлення про цих людей, коли ви дізналися про них більше? Що ще могло вплинути на зміну вашого вибору?

Щоб подолати той чи той стереотип, потрібно:

• усвідомити його наявність;

• пошукати об’єктиву інформацію про людей чи явища, щодо яких є певні стереотипи;

• не сприймати усю спільноту, групу через окремих її представників;

• позбутися переконання, що ваша власна думка є найправильнішою;

• зосереджувати увагу на позитивних характеристиках.

Модуль 2

Як виявити дискримінацію та протидіяти їй

Дискримінація - будь-яке виключення, обмеження або перевага за ознакою раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших поглядів, національного або соціального походження, майнового становища, народження або іншої обставини, що має на меті або наслідком знищення чи применшення визнання, використання або здійснення всіх прав і свобод особистості.

Якщо стереотипи подекуди можуть допомагати, упередження завжди шкідливі. Часто під впливом упереджень люди змінюють поведінку: чинять несправедливо, порушують права інших. Виникає дискримінація.

Прояви дискримінації:

• за станом здоров’я;

• за ознакою інвалідності;

• за релігійними переконаннями;

• за місцем проживання/громадянством;

• за статтю;

• за етнічним походженням;

• за політичними переконаннями;

• за віком;

• за мовою;

• за сексуальною орієнтацією;

• за політичними переконаннями.

Ознайомтеся із сутністю найагресивніших проявів дискримінації.

Ксенофобія - побоювання і відторгнення чужинців.

Етнофобія - антипатія чи вороже ставлення до представників певних етносів.

Антисемітизм - нетерпиме ставлення до євреїв.

Расизм - необґрунтована теорія про нерівноцінність людських рас.

Релігійна нетерпимість - особисте несприйняття інших релігійних вірувань.

Сексизм - упереджене ставлення та дискримінація людей через їхню стать або тендерну ідентичність.

Обговорюємо

У яких сферах життя, на вашу думку, найчастіше з'являються агресивні прояви дискримінації? Яким чином ми можемо боротися з ними?

Модуль 3

Що таке толерантність та у чому її ціннісна сутність

Толерантність - повага, сприйняття та розуміння різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людини.

Одним зі шляхів подолання упередження та дискримінації є толерантність. Сьогодні поняття «толерантність» тлумачать по-різному. Одні розглядають її як терпиме ставлення до людей, що мають певні відмінності; інші розуміють толерантність як уміння сприймати та цінувати світ у всій його багатоманітності. Для деяких людей толерантність - це просто байдуже, індиферентне ставлення до «інших». Для тих, хто має почуття власної гідності та поважає права інших людей, толерантність означає усвідомлення культурного розмаїття, що оточує нас, різних форм самовираження та самовиявлення людини. Кожна особистість самостійно приходить до власного розуміння толерантності.

Толерантність - активне ставлення, що формується на основі визнання універсальних прав і основних свобод людини, та обов'язок сприяти ствердженню прав людини, плюралізму (зокрема й культурного), демократії та правопорядку (витяг з Декларації принципів толерантності ООН).

Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань. Толерантність розвивається на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини і сприяє формуванню суспільства рівних можливостей.

Досліджуємо та обговорюємо

Асоціації, пов’язані з толерантністю

1. Назвіть та запишіть асоціації, які виникають у вас, коли йдеться про толерантність.

2. Відзначте три асоціації, що, як на вас, є найважливішими характеристиками толерантності.

3. Проаналізуйте та обговоріть з однокласниками ті позиції, які отримали найбільше голосів, і ті, які дістали найменшу підтримку. Аргументуйте свій вибір, підкріплюючи його прикладами.

Соціальна реклама

Щоб бути толерантним, слід:

• усвідомлювати те, що всі люди різні;

• навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагатися змінити в них те, що нам не подобається;

• цінувати кожну людину як особистість, поважати її думки, почуття, переконання незалежно від того, чи збігаються вони з нашими;

• зберігати власну гідність і за будь-яких обставин залишатися собою.

Громадянська активність

Зроби крок назустріч

(Повна версія рольової гри на citizen.in.ua)

Виберіть картку, на якій зазначена певна соціальна роль. Розташуйтеся в одну лінію, як на «старті», і рухайтеся вперед, якщо вважаєте це за потрібне у певній ситуації. Дотримуйте тиші й уникайте будь-яких реплік і коментарів під час рольової гри.

Ролі для учнів/учениць

Учень 9-го класу, батьки якого на заробітках. Його виховує бабуся

Директор школи

Вчитель молодших класів, мусульманин, біженець з Азербайджану

Батько учня 8-го класу, успішний бізнесмен

Учень 8-го класу, має вади зору

Ви - той/та, ким ви є в житті

Вчитель історії, який завжди має власну позицію та обстоює інтереси учнів школи

Батько учениці 6-го класу, має інвалідність - втратив ноги

Мати-одиначка, безробітна

Ситуації, які зачитує вчитель:

• Ви ніколи не зазнавали дискримінації через власне походження, через те, ким ви є.

• Ви можете вільно висловлювати свою думку і впевнені, що її почують.

• З вами завжди радяться стосовно рішень, важливих для шкільної діяльності.

• Ви можете відкрито критикувати дії вчителів/керівництва без негативних наслідків.

• Щодо вас ніколи не допускали грубого спілкування, приниження, нетактовної поведінки, крику тощо.

• Ви знаєте свої права і впевнено ними користуєтеся.

• Ваше право на приватність ніколи не порушували на території навчального закладу.

• У разі потреби ви можете у зручній для вас формі отримати інформацію про права людини.

Щоразу, коли хтось із вас може ствердно відповісти на зачитану вчителем ситуацію, зробіть крок уперед. Запам’ятайте місце, де ви стояли перед початком гри, та порівняйте з тим, на якому ви опинилися, роблячи «кроки назустріч».

Запитання для обговорення:

1. Які відчуття виникали під час просування вперед, а які - коли ви почали значно відставати?

2. Чи відтворює гра реальні ситуації щодо членів шкільної спільноти: учнів, батьків, учителів, адміністрації, працівників закладу?

3. Які категорії у вашому оточенні (родина, місцева спільнота) є найбільш вразливими щодо реалізації/порушення їхніх прав?

Модуль 4

Соціальна інклюзія - індикатор рівня демократії у суспільстві

Інклюзія (від англ. inclusion - включення) - процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі, і насамперед тих, хто має труднощі у фізичному чи розумовому розвитку.

Толерантність є провідною ознакою суспільства рівних можливостей, що передбачає чесне та справедливе ставлення до усіх людей, недопущення будь-якої дискримінації.

Сформувати суспільство рівних можливостей неможливо без почуття поваги до інакшості, яке передбачає здатність розуміти інших і співпереживати, особливо коли йдеться про людей з інвалідністю.

Досліджуємо та обговорюємо

Україна - шоста в загальнокомандному заліку Паралімпіади-2018

Українці на зимових Паралімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані посіли шосте командне місце, завоювавши 22 медалі.

Всі нагороди 7 золотих, 7 срібних і 8 бронзових - наші спортсмени здобули у двох видах спорту: 14-у біатлоні, 8-у лижних перегонах.

«Якщо такі діти опустять руки, вони нічого не отримають від життя. А якщо піднімуться, скажуть собі та усім навколо: “Я - людина і хочу бути, як усі”, - то житимуть повноцінно і досягатимуть високих результатів», - вважає 21-річний призер збірної України на Паралімпійських іграх у Пхьончхані Олександр Казік. Олександр - повністю незрячий спортсмен. На дистанції його супроводжує інший спортсмен - гайд.

Незламний дух і воля до перемоги

Киянин Вадим Свириденко - справжній герой. На фронті під час дебальцевських подій він втратив стопи й кисті рук, але це не зламало українця. Тепер 43-річний учасник Української асоціації інвалідів АТО готується пробігти 5 км на марафоні у США. Своїм прикладом Вадим показав українцям: ми не здаємося, нас не зламати!

Громадянська активність

Зробимо наше середовище доступним для всіх

1. Яких труднощів зазнають люди з інвалідністю у нашому суспільстві? Складіть список таких проблем.

2. Подумайте над тим, як можна допомогти таким людям, якщо вони потребуватимуть нашої підтримки. Наприклад: організація мистецьких кампаній (флешмоб, художня виставка тощо), звернення до ЗМІ та влади, позов до суду, громадські ініціативи та ін.

Досліджуємо та обговорюємо

Асоціації, пов’язані з толерантністю

1. Що ви знаєте про паралімпійський рух і спортсменів-паралімпійців?

2. За останні роки кількість людей з інвалідністю збільшується через військові дії на сході країни. Чи є такі люди у вашій громаді? Якої допомоги вони потребують?

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Проаналізуйте проблеми, з якими люди з інвалідністю стикаються у повсякденному житті, у вашій громаді, школі.

2. Чи отримують вони допомогу від місцевої спільноти? Якщо так, наведіть приклади.

3. Яким чином ви особисто можете сприяти інклюзії осіб з інвалідністю у життя місцевої спільноти? Складіть перелік добрих справ.