Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Величко

§ 18. Сахароза

СКЛАД І БУДОВА МОЛЕКУЛИ. Молекулярна формула сахарози — С12Н22О11. Сахароза — дисахарид, у природі синтезується із глюкози й фруктози.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. Пригадайте вивчене в 9 класі й самостійно схарактеризуйте фізичні властвості сахарози. У разі потреби скористайтеся довідником.

Микола Андрійович БУНГЕ

(1842—1915)

Український хімік. Закінчив Київський університет, був професором цього навчального закладу. Працював у галузі електрохімії та хімічної технології. Досліджував електроліз розчинів неорганічних і органічних сполук, удосконалив методику газового аналізу. Вивчав процес виробництва цукру із цукрових буряків та умови його перебігу. Зробив вагомий науковий внесок у розвиток вітчизняної цукрової промисловості.

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. Реакція повного окиснення. Сахароза окиснюється з утворенням вуглекислого газу і води:

С12Н22О11 + 12О2 —> 12СО2 + 11Н2О

Реакція гідролізу. Під дією неорганічних кислот сахароза гідролізує до глюкози і фруктози. Прокип’ятимо розчин сахарози з невеликою кількістю сульфатної кислоти, нейтралізуємо кислоту лугом і розчин нагріємо з купрум(ІІ) гідроксидом. Утворюється червоний осад купрум(І) оксиду.

Ця реакція засвідчує наявність альдегідної групи, отже, можна припустити, що серед продуктів гідролізу є глюкоза:

Доведено, що середньорічне споживання людиною цукру становить близько 30 кг. Оскільки сахароза — цінний харчовий продукт, її добувають у великій кількості. Світове виробництво цукру перевищує 50 млн тонн на рік. Україна виробляє кілька мільйонів тонн цукру на рік із цукрового буряку (мал. 36, 37).

Мал. 36. Цукровий буряк — джерело сахарози

  • Добування цукру полягає в його виділенні з природної сировини, очищенні й кристалізації продукту. Пригадайте з курсу хімії 9 класу основні стадії виробництва цукру. Складіть загальну схему виробництва.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  • 1. Чому сахароза належить до дисахаридів? Як вона утворюється?
  • 2. Чи є в молекулі сахарози альдегідна група? Доведіть це.
  • 3. Які продукти утворюються в результаті гідролізу сахарози?
  • 4. Доведіть, що серед продуктів гідролізу сахарози є сполука з альдегідною групою.
  • 5. Якщо у вашій місцевості вирощують чи переробляють цукрові буряки, розкажіть про це.
  • 6. Цукристість втрачається під час тривалого зберігання коренеплодів. Як, на вашу думку, можна уникнути цього?

Мал. 37. У цехах цукрового заводу