Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Величко

Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Величко

Підручник розроблено згідно з чинною навчальною програмою з хімії для 10 класу. В основу викладення змісту знань та їх узагальнення покладено сучасну модель особистісно орієнтованого навчання, якою передбачено самонавчання і самоконтроль, вироблення особистісного ставлення до об'єктів і явищ, розвиток емоційно-ціннісної сфери учнів.

Апарат організації засвоєння змісту підручника (запитання, вправи, задачі, прописи лабораторних і практичних робіт, шрифтові виділення, рубрикація, узагальнювальні таблиці, анонси на початку розділу чи параграфа й резюме - наприкінці) та апарат орієнтування (звертання до учнів, поради щодо самостійної роботи, відповіді до завдань, додаток, іменний і предметний покажчики) спрямовано на навчання учнів у діяльності, що дає змогу сформувати і виявити їхні ключові й предметні компетентності.

§ 1. Повторення початкових понять про органічні сполуки

Теорія будови органічних сполук

§ 2. Теорія хімічної будови органічних сполук

§ 3. Ізомерія. Утвердження і розвиток теорії хімічної будови

§ 4. Виведення молекулярної формули речовини

§ 5. Карбон-карбонові зв’язки в молекулах органічних сполук. Класифікація органічних сполук

Вуглеводні

§ 6. Алкани

§ 7. Алкени

§ 8. Алкіни

§ 9. Арени. Бензен

§ 10. Взаємозв’язок і взаємоперетворення вуглеводнів

Оксигеновмісні сполуки

Спирти і феноли

§ 11. Насичені одноатомні спирти

§ 12. Гліцерол

§ 13. Фенол

Альдегіди і карбонові кислоти

§ 14. Альдегіди

§ 15. Насичені одноосновні карбонові кислоти

Естери

§ 16. Естери. Жири

Вуглеводи

§ 17. Глюкоза

§ 18. Сахароза

§ 19. Крохмаль

§ 20. Целюлоза (клітковина)

Нітрогеновмісні сполуки

§ 21. Аміни. Анілін

§ 22. Амінокислоти

§ 23. Білки

Синтетичні високомолекулярні сполуки

§ 24. Загальна характеристика полімерів. Пластичні маси

§ 25. Синтетичні каучуки

§ 26. Синтетичні волокна

Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин

§ 27. Розмаїття органічних речовин, взаємозв’язок між ними

§ 28. Біологічно активні речовини

§ 29. Роль органічної хімії у розв’язуванні глобальних проблем людства

Додатки