Підручник з Хімії. 10 клас. Величко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота 8. Функціональний аналіз органічних сполук

Доведіть експериментально, що серед виданих вам речовин є: а) ненасичений вуглеводень; б) багатоатомний спирт; в) альдегід; г) карбонова кислота; д) галогеновмісна сполука; е) неорганічна речовина.

Для роботи потрібні

реактиви: пробірки з речовинами а), б), в), г), д), е), розчини купрум(ІІ) сульфату, натрій гідроксиду, ферум(ІІІ) хлориду, калій перманганату;

обладнання й хімічний посуд: штатив із пробірками, мідна спіраль, нагрівальний прилад, ложка для спалювання речовин.

Порядок виконання роботи

Дослід 1. Попередні випробування.

1. За допомогою проби на спалювання визначте неорганічну речовину й характер горіння органічних речовин.

2. За допомогою проби Бейльштейна визначте галогеновмісну сполуку.

3. За допомогою проби Вагнера визначте ненасичений вуглеводень і альдегід (віртуально).

Пам’ятайте, забарвлення калій перманганату зникає (проба Вагнера) під час реакції з ненасиченими вуглеводнями, альдегідами, мурашиною кислотою, багатоатомними фенолами.

Дослід 2. Визначення наявності функціональних груп.

Враховуючи результати попередніх випробувань, визначте наявність функціональних груп у виданих вам речовинах. Результати спостережень і висновки оформіть у вигляді таблиці 21.

Таблиця 21

Деякі властивості пластмас

Номер пробірки

Клас речовини

Функціональна група

Реактив

Що утворюється в результаті реакціїПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.