Підручник з Хімії. 10 клас. Величко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота 2. Виявлення Карбону, Гідрогену й Хлору в органічних речовинах

Дослід 1. Виявлення Карбону й Гідрогену.

Для роботи потрібні

реактиви: парафін — 0,5 г, порошок купрум(ІІ) оксиду — 1—2 г, вапняна вода — 2—3 мл, безводний купруму(ІІ) сульфат — 2 г;

обладнання й хімічний посуд: пробірка з газовідвідною трубкою, пробірка для вапняної води, нагрівальний прилад, штатив.

Парафін — суміш твердих високомолекулярних насичених вуглеводнів білого або жовтого кольору; tпл = 50—55 °С.

Складання приладів. Дослід можна проводити у приладі для добування газів (мал. 166, а) або у спеціальному приладі для визначення Карбону й Гідрогену (мал. 166, б).

Мал. 166. Прилади для виявлення Карбону й Гідрогену в органічній сполуці: 1 — суміш досліджуваної речовини з купрум(ІІ) оксидом; 2 — безводний купрум(ІІ) сульфат; 3 — вапняна вода

Порядок виконання досліду

Суміш досліджуваної речовини (парафіну) з купрум(ІІ) оксидом умістіть у суху пробірку (мал. 166, а) і закріпіть у штативі в горизонтальному положенні. Обережно внесіть на її стінку безводний купрум(ІІ) сульфат і закрийте пробірку пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть у пробірку з вапняною водою.

Обережно нагрівайте пробірку з досліджуваною речовиною. Спостерігайте зміни, що відбуваються з купрум(ІІ) оксидом, купрум(ІІ) сульфатом, вапняною водою. Після цього дослід припиніть.

Увага! Щоб запобігти розтріскуванню пробірки, стежте, аби після припинення нагрівання рідина не потрапляла по трубці у прилад.

Яку роль відіграє в цьому досліді купрум(ІІ) оксид? З якою метою використовують вапняну воду?

Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються.

Дослід 2. Виявлення Хлору (проба Бейльштейна).

Для роботи потрібні

реактиви: хлоровмісна органічна сполука (хлороформ, дихлороетан — 1 мл), мідний дріт завтовшки 1—2 мм;

обладнання: нагрівальний прилад з відкритим полум’ям.

Хлороформ — безбарвна рідина з характерним запахом; tкип = 61,1 °С.

Дихлороетан — безбарвна рідина із сильним запахом; tкип = 83,5 °С.

Проба Бейльштейна: якщо в полум’я внести окиснену мідну дротину, на яку вміщено органічну речовину, до складу якої входить галоген, то полум’я забарвиться в зелений чи синьо-зелений колір.

Порядок виконання досліду

Кінець мідного дроту зігніть петелькою або у вигляді спіралі діаметром 1—2 мм. Прожарюйте дротину в полум’ї доти, доки полум’я стане безбарвним, охолодіть її. Занурте дротину в досліджувану хлоровмісну речовину й знову внесіть у полум’я (мал. 167). Зелене забарвлення полум’я засвідчує наявність Хлору у виданій для аналізу сполуці.

Мал. 167. Виявлення галогену в органічній сполуці (проба Бейльштейна)

Увага! Легкозаймисті органічні сполуки тримайте якнайдалі від вогню!Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.