Підручник з Хімії. 10 клас. Величко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Хімії. 10 клас. Величко - Нова програма

Цей підручник відкриває багато нового, досі невідомого про природні й синтетичні сполуки, із яких виготовлено ваш одяг, які ви вживаєте в їжу, які вас обігрівають і лікують, з яких, зрештою, побудовано ваш організм.

У вивченні хімії допоможе структура підручника. Фактичний матеріал про органічні сполуки викладається в рубриках : Склад і будова молекул, Фізичні властивості, Хімічні властивості, Застосування, Добування. Матеріал про хімічні властивості як найважливіший подано в зручному вигляді: рівняння хімічних реакцій речовин згруповано в одному місці, а пояснення цих реакцій наведено паралельно.

Кожна тема закінчується висновками, в яких узагальнено основний, найважливіший матеріал. Наприкінці параграфів наведено завдання, за допомогою яких можна перевірити знання і розуміння вивченого.

Навички експериментування можна розвинути, виконуючи різноманітні хімічні досліди. Прописи лабораторних робіт наведено в тексті параграфів, а практичних робіт — наприкінці підручника.

Органічна хімія

§ 1. Повторення основних відомостей про органічні сполуки

Теорія будови органічних сполук

§ 2. З історії органічної хімії

§ 3. Теорія хімічної будови органічних сполук

§ 4. Ізомерія. Утвердження і розвиток теорії хімічної будови

Вуглеводні

Алкани. Циклоалкани

§ 5. Метан. Утворення хімічних зв’язків

§ 6. Склад і будова алканів

§ 7. Фізичні властивості алканів

§ 8. Методи ідентифікації та встановлення структури органічних сполук

§ 9. Хімічні властивості алканів

§ 10. Добування та застосування алканів

§ 11. Галогенопохідні алканів

§ 12. Циклоалкани

Алкени. Алкадієни

§ 13. Етен. Гомологи етену

§ 14. Алкадієни

Алкіни

§ 15. Етин. Гомологи етину

Арени

§ 16. Бензен

§ 17. Гомологи бензену

§ 18. Хімічні засоби захисту рослин

§ 19. Багатоядерні ароматичні вуглеводні

§ 20. Взаємозв’язок і взаємоперетворення вуглеводнів

Гетероциклічні сполуки

§ 21. Піридин

Природні джерела вуглеводнів

§ 22. Природний газ

§ 23. Нафта й продукти її переробки

§ 24. Кам’яне вугілля і продукти його переробки

§ 25. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля

Оксигеновмісні сполуки

Спирти й фенол

§ 26. Насичені одноатомні спирти

§ 27. Етиленгліколь. Гліцерол

§ 28. Фенол

Альдегіди й кетони. Карбонові кислоти

§ 29. Альдегіди й кетони

§ 30. Насичені одноосновні карбонові кислоти

§ 31. Окремі представники карбонових кислот

Естери. Жири. Мило

§ 32. Естери

§ 33. Жири. Мило

Вуглеводи

§ 34. Глюкоза

§ 35. Інші моносахариди. Оптична ізомерія

§ 36. Сахароза

§ 37. Крохмаль

§ 38. Целюлоза (клітковина)

Нітрогеновмісні сполуки

§ 39. Нітросполуки

§ 40. Аміни

§ 41. Анілін

§ 42. Добування та застосування аніліну

§ 43. Амінокислоти

§ 44. Білки

§ 45. Нуклеїнові кислоти

Синтетичні високомолекулярні сполуки

§ 46. Загальна характеристика

§ 47. Пластичні маси

§ 48. Синтетичні каучуки

§ 49. Синтетичні волокна

Органічна хімія в сучасному суспільстві

§ 50. Розмаїття органічних речовин, взаємозв’язок між ними

§ 51. Роль органічної хімії в забезпеченні сталого розвитку суспільства

Практичні роботи

Практична робота 1. Розділення й очищення речовин. Перегонка при атмосферному тиску. Перекристалізація

Практична робота 2. Виявлення Карбону, Гідрогену й Хлору в органічних речовинах

Практична робота 3. Добування етену й досліди з ним

Практична робота 4. Розв’язування експериментальних задач

Практична робота 5. Синтез етилетаноату

Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач

Практична робота 7. Розпізнавання деяких пластмас і волокон

Практична робота 8. Функціональний аналіз органічних сполук

Практична робота 9. Властивості ацетилсаліцилової кислоти

Практична робота 10. Розв’язування експериментальних задач: генетичні зв’язки між органічними речовинами, дослідження їхніх властивостей

Тренувальні вправи в тестовій формі

Відповіді до завдань

Додаток