Досліджуємо історію і суспільство. 6 клас. Васильків

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Пізнаємо природу. 6 клас. Васильків

Ви продовжуєте цікаву та захопливу мандрівку в часі та просторі, розпочату в 5 класі на уроках курсу «Досліджуємо історію і суспільство». Прийшла пора вивчати інструменти історичної науки, досліджувати закономірності в стосунках людини і природи в найдавніші часи, ознайомитися з матеріальними і духовними надбаннями людства. Ви дізнаєтесь, як розвивався світ уявлень та ідей давніх людей, як формувалися людські спільноти, як складалися взаємини між суспільством і державою. Зможете переконатися в тому, що багато сьогоднішніх процесів, явищ, понять зародилися саме в епоху Стародавнього світу.

§ 1. Вступ. Історія — наука про минуле людства

Розділ 1. Інструменти історичної науки

§ 2. Цивілізація. Найдавніші цивілізації світу

§ 3. Історичні джерела

§ 4. Історичні дослідження

§ 5. Спеціальні історичні дисципліни

§ 6. Визначні історичні пам’ятки України (практикум)

§ 7. Історичний простір

§ 8. Історичний час

§ 9. «Історична математика» (практикум)

§ 10. Періодизація історії України

Узагальнення розділу 1. Інструменти історичної науки

Розділ 2. Людина, природа, світ матеріальних речей у доісторичну добу та добу стародавнього світу

§ 11. Праісторія

§ 12. Палеоліт

§ 13. Мезоліт

§ 14. Пам’ятки палеоліту та мезоліту на території України (практикум)

§ 15. Доба неоліту. Неолітична революція

§ 16. Найдавніші землероби світу

§ 17. Перші землероби та скотарі на території України (практикум)

§ 18. Писемність

§ 19. Мідно-кам’яна доба

§ 20. Трипільці (практикум)

§ 21. Бронзова доба

§ 22. Ранній залізний вік

§ 23. Цивілізації долини Нілу та Дворіччя: матеріальна культура

§ 24. Цивілізації Індії та Китаю матеріальна культура

§ 25. Матеріальна культура народів Передньої Азії в давнину

§ 26. Матеріальна культура населення Давньої Греції

§ 27. Матеріальна культура населення Давнього Риму

§ 28. Населення території України раннього залізного віку

§ 29. Велика грецька колонізація. Грецькі колонії на території України

Узагальнення розділу 2. Людина, природа, світ матеріальних речей у доісторичну добу та добу стародавнього світу

Розділ 3. Людина, світ її уявлень та ідей у доісторичну добу та добу стародавнього світу

§ 30. Перші світоглядні уявлення. Вірування та міфи

§ 31-32. Релігійний світогляд перших цивілізацій і поява світових релігій

§ 33. Духовний світ давнього населення України. Практикум

§ 34-35. Освіта, наука і виховання в стародавніх суспільствах

§ 36-37. Літературні пам’ятки Стародавнього світу. Бібліотеки

§ 38-39. Мистецтво та архітектура первісної доби та стародавніх цивілізацій Сходу

§ 40. Мистецтво та архітектура Давніх Греції та Риму. Антична культура

§ 41. Антична культура. Театр Змагання, спорт, ігри

§ 42. Громадський простір

§ 43. Розвиток культури та мистецтва давнього населення України. Практикум

Узагальнення розділу 3. Людина, світ її уявлень та ідей у доісторичну добу та добу стародавнього світу

Розділ 4. Людина, суспільство, влада в доісторичну добу та добу стародавнього світу

§ 44. Розвиток суспільства і держави

§ 45. Ранні імперії

§ 46. Античний (полісний) шлях державотворення. Рання демократія

§ 47. Правила і закони давнини. Рабство

§ 48. Давньоєгипетська держава

§ 49. Держави та суспільства Передньої Азії у давнину

§ 50. Держава і суспільство давніх Індії та Китаю

§ 51. Розвиток суспільства і держави у Давній Греції: від епохи палаців до поліса. Афіни та Спарта

§ 52. Держава Александра Македонського

§ 53. Влада і суспільство у грецьких містах Північного Причорномор’я. Держава скіфів

§ 54. Давній Рим: від царів до імперії

§ 55-56. Міждержавні конфлікти стародавнього світу

§ 57. Велике переселення народів. Падіння Риму

§ 58. Терени України в час Великого переселення народів. Велике розселення слов’ян

Узагальнення розділу 4. Людина, суспільство, влада в доісторичну добу та добу стародавнього світу