Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас. Василенко

§ 8. Спілкуюся на здоров'я

Ти дізнаєшся, що означає впевнено спілкуватися, як знаки допомагають спілкуватися, чому спілкування важливе для здоров'я

Які способи спілкування використовують люди і тварини? Разом з учителем/учителькою з'ясуйте, які спільні риси має спілкування людей і тварин. Чи мають люди переваги у спілкуванні?

Чому я обираю впевнене спілкування

Усі стосунки формуються через спілкування. Наше спілкування — це обмін актуальною інформацією, потаємними та не дуже думками, набутими враженнями, сильними емоціями.

Майже щодня в нашому житті трапляються ситуації, коли потрібно не дати себе скривдити, попросити про допомогу, чітко висловитися або від чогось відмовитися. У таких ситуаціях ми поводимося по-різному.

Образи, непорозуміння, суперечки у спільній роботі, сварки — це прояви агресивного чи пасивного спілкування, що викликають сильні емоційні переживання.

1. Проаналізуй фото й визнач стилі спілкування, використовуючи схему, наведену вище. Чи впливає вибір стилю спілкування на здоров'я? Яким чином?

Упевнене спілкування передбачає доброзичливість, створює гарний настрій, підвищує самооцінку, сприяє самоповазі та формуванню впевненості в собі, допомагає побудувати гарні стосунки з однокласниками та однокласницями. Воно заохочує ходити до школи, спільно навчатися, пізнавати нове.

Уміння спілкуватися допоможе в потрібний момент повідомити про проблеми в стосунках у родині чи між однокласниками, попросити про допомогу вчителя чи іншого дорослого. У такий спосіб ми уникнемо неприємностей і перебуватимемо в безпеці.

2. Як ви розумієте вислови: «Заговори, щоб я тебе побачив» та «У спілкуванні найважливіше — чути те, що не сказано».

Що важливо для спілкування

Для спілкування ми використовуємо слова, мову, жести та писемність.

На Землі налічується понад 7 тисяч мов. Приблизно дві третини населення планети для комунікації використовують лише 40 найпоширеніших мов. На планеті живе майже 8 мільярдів людей, із них трохи менше ніж 2 мільярди спілкуються китайською мовою, англійською — півтора мільярди.

Щоб зберегти мову, нею слід користуватись і усно, і на письмі, у соціальних мережах, на телебаченні, у месенджерах.

Якщо ми говоримо — це означає, що ми спілкуємося вербально. Якщо ж читаємо мову жестів, оцінюємо емоції — це невербальне спілкування.

ДО СКАРБНИЧКИ СЛІВ

Комунікація — це обмін інформацією між живими організмами та за допомогою засобів комунікації: радіо і телебачення, мережі Інтернет.

Що таке невербальне спілкування

3. Розгадай ребус про один зі способів спілкування. До якого виду спілкування його можна віднести?

Вербально людина отримує лише третину інформації. Більше «читає» невербально, спостерігаючи за мімікою, жестами та поставою співрозмовника, тобто пантомімікою. Цими прийомами можна передати різні почуття та емоції.

Під час спілкування вербальні та невербальні способи можуть підсилювати або послаблювати один одного.

Інтонації, паузи та жести — це інструменти майстерних ораторів, акторів, учителів. Для виступу чи просто в розмові ми використовуємо їх, щоб краще передати зміст вислову. Мімікою та пантомімікою передаємо власне ставлення.

Представники багатьох професій вживають у спілкуванні спеціальні терміни та жести. Деякі з них переходять у повсякденне життя.

4. Доберіть вислови - значення жестів до відповідних фото.

5. Переглянь відео за QR-кодом і запам’ятай сигнал «Я в небезпеці!». Саме так у соцмережах пропонують просити про допомогу в ситуації небезпеки.

У комп’ютері та смартфоні жестами можна швидко прокрутити сторінку ліворуч/праворуч, скролити (прокрутка вгору/униз) довгі тексти, збільшити/зменшити розміри тощо.

Письмове спілкування в соціальних мережах і месенджерах потребує збагачення тексту емоцією через використання значків емодзі (emoji). Проте смайлики та фігурки не можуть цілком замінити вербального спілкування.

Живе спілкування можливе за участі принаймні двох учасників: того, хто говорить, і того, хто слухає. Ми вже зрозуміли, як важливо навчитися говорити: правильна мова, чітка дикція, логічні вислови без зверхності та слів-паразитів. Проте не менш важливо навчитися слухати так, щоб співрозмовник не втратив бажання розповідати і зміг висловити власну думку. Підкреслюючи важливість його/її слів, ми киваємо головою, дивимося на співрозмовника/співрозмовницю, ставимо заохочувальні запитання.

• Як ти розумієш вислів Антуана де Сент-Екзюпері «Єдина відома мені розкіш — це розкіш людського спілкування»?

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Цікаво — як висловлюють згоду чи незгоду зі співрозмовником представники різних народів? Приміром, українці на знак згоди кивають головою. А от у жителів Болгарії такий жест означає «ні». Натомість похитування головою з боку в бік у Болгарії та Індії означає згоду. Коли араби з чимось не погоджуються, вони високо піднімають голову, а турки прицмокують. Малайці, коли не згодні чи відмовляють співрозмовнику, просто опускають очі.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

6. Із наведеного переліку вибери дії, які характеризують упевнене спілкування.

• ділитися переживаннями

• вільно висловлювати власні думки, ідеї та пропозиції

• проявляти жорстокість у спілкуванні

• звертатися із запитанням або проханням

• погрожувати

• спокійно сприймати почуте чи не погоджуватися з почутим

• припускатися грубості, щоб замаскувати внутрішню нерішучість

• говорити «ні» і не почуватися винними

• захищати інших

• підвищувати тон голосу

• нав’язувати власні погляди

7. Чи важливо мати добрі стосунки одне з одним у класі?

8. По черзі розповідайте історії чи частину параграфа одне одному. При цьому стежте, щоб міміка та постава свідчили про уважне слухання. Підтримуйте співрозмовника/співрозмовницю, заохочуючи його/її короткими словами «цікаво!», «так», «добре», «і що?»

9. Представникам яких професій необхідне спілкування мовою жестів і чому?

10. Розшифруй піктограми підручника.

• узяти участь у мозковому штурмі

• дати відповідь на запитання або виконати завдання

• використати смартфон для виконання завдання

• узяти участь в обговоренні методом мікрофону

• попрацювати в групі

• попрацювати в парі

11. Створи повідомлення за допомогою емодзі.

12. Творче завдання.

Склади розповіді за фото. Це може бути комікс, де герої фотоколажу використовують зображені пози та жести. Послідовність може бути будь-яка.