Всесвітня історія. 8 клас. Васильків

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Всесвітня історія. 8 клас. Васильків

Змістове наповнення підручника, враховуючи вікові особливості учнівства, спонукає зіставляти події, явища, процеси XVI-XVIII століть на теренах України та у світі. Матеріали, запитання, завдання рубрик допоможуть реалізувати наскрізні змістові лінії, міжпредметні зв’зки, сприятимуть розвиткові навичок критичного мислення восьмикласниць і восьмикласників. Історичні джерела, ілюстрації, схеми, узагальнювальні таблиці до розділів дозволять учительству оптимально здійснювати компетентнісно зорієнтований підхід.

§ 1. Повторення. Вступ

Розділ 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

§ 2. Великі географічні відкриття XV-XVI ст.

§ 3. Цивілізації доколумбової Америки. Завоювання Нового світу

§ 4. Становлення капіталістичних відносин

Розділ 2. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

§ 5. Гуманізм. Відродження

§ 6. Реформація в Західній Європі

§ 7. Контрреформація в Західній Європі

§ 8. Культура бароко і нова європейська наука

Розділ 3. Держави Західної Європи в XVI–XVII ст.

§ 9. Франція в XVI-XVII ст.

§ 10. Володіння династії Габсбургів

§ 11. Національно-визвольна війна в Нідерландах

§ 12. Англія в XVI-XVII ст.

§ 13. Річ Посполита: шляхетська демократія

§ 14. Тридцятилітня війна

Розділ 4. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVIІ–XVIIІ ст.

§ 15. Османська імперія в XVI-XVIII ст.

§ 16. Кримське ханство

§ 17. Московське царство в XVI – на початку XVIII ст. Утворення Російської імперії

§ 18. Річ Посполита в другій половині XVII – наприкінці XVIII ст.

Розділ 5. Епоха Просвітництва

§ 19. Просвітництво. Індустріальна (промислова) революція

§ 20. Австрійські володіння династії Габсбургів

§ 21. Королівство Пруссія

§ 22. Російська імперія

§ 23. Міжнародні відносини

§ 24. Сполучені Штати Америки

Розділ 6. Східний світ у XVI–XVIII ст.

§ 25. Індія та Персія

§ 26. Китай та ЯпоніяПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.