Історія України. 8 клас. Васильків

Узагальнення за розділом: «Становлення козацтва (XVI - перша половина XVII століття)»

Любі діти! Ось ви опанували другий розділ підручника й дізналися, як відбулося становлення українського козацтва. Поруч із вами були давні знайомі, юні знавці історії — Марічка та Ігор. Вони так захопилися козаками, їхньою відвагою й хоробрістю, що вирішили повернутися на Запорожжя на кілька століть назад. Щоб дістатися туди разом з ними, вам доведеться подолати сім Дніпровських порогів — виконати сім завдань. Завдання можна виконати як у зошиті, так і в гаджеті, використавши QR-код. Разом і пороги можна здолати, і завдання непрості вирішити. Отже, цікавої і незабутньої мандрівки!

Поріг Кодацький

Попрацюйте з логічними ланцюжками. З’ясуйте, яке із понять зайве і чому.

  • А Уходники, католицизм, Дике Поле, промисли.
  • Б 1556 рік, Мала Хортиця, Криштоф Косинський, Січ.
  • В Кошовий отаман, військовий суддя, військовий осавул, коронний гетьман.
  • Г 1572 рік, 1578 рік, 1618 рік, 1619 рік.
  • Д Стефан Баторій, 300 козаків, реєстрове козацтво, Трахтемирів.
  • Ж Іван Підкова, 1577 рік, Молдова, «доба героїчних походів».

Поріг Дзвонецький

Марічці та Ігорю по дорозі на Запорожжя трапився старовинний документ. Однак від давності деякі слова в ньому стерлися. Допоможіть нашим мандрівникам заповнити пропуски в документі і запишіть його текст в зошит.

Першою відомою Січчю вважається фортеця, зведена в середині ХVI століття на острові ____ князем ____. За польського короля ____ 300 козаків, найнятих на службу, було внесено до спеціального списку — ____. Їх стали називати ____. Українські козаки мали свої атрибути влади — ____. Найбільшою святинею козацтва вважалася ____ — прапор. Перші два десятиліття XVII століття були періодом успішних морських походів запорожців. У ____ році козаки двічі перепливали Чорне море і штурмували османські прибережні міста Трапезунд і Синоп. У 1616 році вони здійснили похід на ____ — невільничий ринок у Криму. Важливу роль відіграли українські козаки на чолі із ____ у Хотинській битві ____ року.

Поріг Ненаситець (Дід)

Допоможіть Марічці та Ігорю виконати завдання «Кросворд навпаки». Складіть запитання до кросворда та дайте йому назву. Запитання та назву запишіть у зошит.

Поріг Вовнизький (Онук)

Установіть відповідність між козацькими повстаннями та географічними об’єктами, які з ними пов’язані.

Поріг Будило

Розділіть сторінку зошита на три колонки. В одну колонку випишіть факти, пов’язані з діяльністю Дмитра Вишневецького, в іншу — Северина (Семерія) Наливайка, ще в іншу — Петра Конашевича-Сагайдачного.

1) Уклав Роставицьку угоду; 2) заснував першу Січ на острові Мала Хортиця; 3) здійснив похід на Москву; 4) служив сотником у приватному війську Василя-Костянтина Острозького; 5) очолив похід на Кафу; 6) був одним із претендентів на молдовський престол; 7) сприяв переможному завершенню Хотинської битви для Речі Посполитої; 8) сприяв відновленню православної церковної ієрархії; 9) заклав табір на річці Солониця; 10) очолював козацьке повстання; 11) герой народної думи «Про козака Байду»; 12) страчений у Стамбулі, залишився вірний православ’ю та козацьким ідеалам.

Поріг Лишній

Разом з Марічкою пригадайте роки укладання історичних документів, які регулювали чисельність реєстрового козацтва, та установіть послідовність їх укладання.

1) Куруківська угода; 2) Вільшанська угода; 3) «Ординація реєстрового Війська Запорозького...»; 4) Переяславська угода; 5) Роставицька угода.

Поріг Вільний

Складіть збірний портрет козака на основі інформації, здобутої під час опрацювання розділу 2, за критеріями: зовнішність, одяг, озброєння, риси характеру, моральні цінності та ідеали. Поміркуйте, кого серед сучасників ви б назвали справжніми козаками. Чому? Результати роботи представте на загал.