Історія України. 8 клас. Васильків

§ 14. Реєстрове козацтво

Упродовж уроку дослідіть еволюцію козацтва до окремого соціального стану

Згадайте, чому козацтво називали міжстановим прошарком.

Як ви розумієте значення понять «клейноди», «соціальний стан»?

Чи пам’ятаєте ви, що Тарас Шевченко написав поему «Іван Підкова»? Що вам про це відомо?

1. Формування реєстрового козацтва

З плином часу кількість запорожців постійно зростала. Їхня військова майстерність набула розголосу в світі. Тогочасні джерела наводили чимало фактів, коли європейські правителі залучали козацтво для допомоги у війнах. Неодноразово використовував козаків польський уряд для захисту південних кордонів. Водночас, приймаючи запорожців на державну службу, Річ Посполита прагнула врегулювати відносини з Османською імперією і Кримським ханством, які постійно скаржилися на січовиків.

Зважаючи на успіхи козацької зброї упродовж 70-х років XVI століття, Річ Посполита створила «Його Королівської Милості Військо Запорозьке» — козацьке військо на службі в польського короля. Через те, що набрані до нього запорожці були внесені до спеціального списку — реєстру, їх стали називати реєстровими козаками або реєстровцями. Так з’явилася нова категорія козацтва. Тобто юридично було визнано появу нового суспільного стану з його обов’язками і правами.

Розпочав формування реєстрового козацького війська король Сигізмунд II Август. 1572 року він затвердив перший реєстр чисельністю 300 осіб, котрі були взяті на державну службу для охорони південного кордону від нападів османів і кримських татар. Козакам надали право на окремий суд і управління, та призначили їм платню за державну службу. Першим керівником, або старшим козацького загону був призначений шляхтич Ян Бадовський. Проте реєстр не міг сповна виконувати ту роль, яку йому відводила влада, хоча б тому, що він був чисельно малий. Нереєстрових козаків, котрих було значно більше, стали називати низовими, або низовцями. Стосунки між реєстровцями і низовими козаками не завжди були приязними, проте у вирішальні моменти вони виступали разом.

  • 1. Наведіть факти, які доводять, що запорожці набули високої військової майстерності.
  • 2. Що таке реєстр? Чому Річ Посполита запровадила козацький реєстр?
  • 3. Коли було затверджено перший козацький реєстр? Які права отримали реєстровці?

2. Молдовський похід козаків на чолі з Іваном Підковою

Поступово запорожці стали такою значною силою, що могли вступати в дипломатичні відносини з іншими державами. Так, на заклик молдовського правителя Івони козаки прийшли на допомогу в боротьбі з османами. Серед запорожців перебував і учасник багатьох військових експедицій, козак Іван Підкова. Своє прізвисько «Підкова» він отримав за велику фізичну силу. Подейкували, що він міг легко ламати підкови. За однією з легенд, Іван був братом молдовського господаря Івони, вбитого османами в 1574 році. Із Молдови прислали на Січ депутацію з проханням прибути до столиці держави міста Ясси і зайняти престол, на якому перебував властолюбивий і жорстокий господар Петро Кривий, посаджений султаном.

Пам’ятник Івану Підкові у Львові, Світлина

1. Пам’ятник встановили у 1982 році. Скільки часу минуло від страти Івана Підкови у 1578 році до спорудження пам’ятника?

2. Поміркуйте, чому пам’ятник Івану Підкові спорудили саме у Львові.

1577 року з козацьким загоном Іван Підкова увійшов до Ясс і був проголошений молдовським правителем. На державні посади він назначав найближчих своїх соратників. Але для утвердження на троні потрібна була згода султана, позаяк Молдова була його васалом.

Проте ні правитель Османської імперії Мурад III, ні польський король Стефан Баторій не підтримали Івана Підкову в боротьбі за престол з іншими претендентами. Він змушений був залишити Молдову і вирушити на Запорожжя. По дорозі його по-зрадницьки схопили і на вимогу султана стратили у Львові. Описуючи цю подію, тосканський дипломат Філіпо Талдучі зазначав, що перед стратою Іван Підкова виголосив гідну запорожця промову: «Мене привели на страту, і я не знаю — за що, бо не відчуваю за собою жодної провини, гідної такої кари. Одне лиш я знаю, що завжди хоробро бився проти ворогів християнської віри і завжди дбав про користь і вигоди нашої вітчизни...» Вірні козаки перевезли тіло Івана Підкови зі Львова і поховали його поблизу Канева в монастирі неподалік Чернечої гори.

  • 1. Що ви дізналися про фізичні можливості Івана Підкови та його родовід?
  • 2. Коли Іван Підкова став молдовським господарем?
  • 3. Які риси характеру козацького ватажка вам імпонують?

Зі спогадів невідомого художника про Івана Підкову

«Був настільки сильним, що не тільки ламав підкови, но і талери, коли віткнув талер у дерев’яну стіну, то його треба було вирубати. Взявшись за заднєє колесо, він зупиняв воза, запряженого шістьми кіньми. Дишло ламав об коліно. Взявши зубами діжку з медом, перекидував її через голову. Взявши в руки воловий ріг, пробив ним ворота».

Прижиттєвий портрет Івана Підкови невідомого художника

  • 1. Хто, на вашу думку, із сучасних українських спортсменів-силачів міг би позмагатися з Іваном Підковою?

3. Козацька реформа Стефана Баторія

Новий етап у визнанні козацтва як соціальної верстви припав на епоху войовничого польського короля Стефана Баторія. Не останню роль у цьому процесі відіграв молдовський похід Івана Підкови, котрий засвідчив, що козаки можуть проводити самостійну політику, яка не завжди співпадала з офіційною зовнішньою політикою Речі Посполитої.

У 1578 році Стефан Баторій збільшив реєстр до 600 осіб. Права реєстровців були розширені. Їх звільнили від сплати податків, інших обов’язків і повинностей, окрім військової служби. Козаки могли володіти землею, займатися промислами й торгівлею, вибирати місце проживання. Вони підпорядковувалися своїй старшині, мали свій «присуд», тобто окремий суд, і були незалежними від місцевої польської адміністрації. У власність реєстровцям передали місто Трахтемирів поблизу міста Канева із тамтешнім монастирем. У ньому розмістили арсенал та шпиталь для поранених та літніх козаків. Реєстровці отримали кілька гармат, королівський прапор малинової барви, печатку та інші клейноди. Очолював козаків гетьман, призначений королем. Він управляв військом за допомогою реєстрової старшини. Проте чисельність реєстру не була стабільною. Коли польський уряд потребував допомоги під час воєнних дій, він збільшував реєстр. Натомість у мирний час зменшував.

Трахтемирів. Гравюра XVII століття

1. Розгляньте місце розташування Трахтемирова. Чому, на вашу думку, саме Трахтемирів став осередком реєстрового козацтва?

Заходи Стефана Баторія прийнято називати козацькою реформою. Утворення реєстрового козацького війська започаткувало визнання козацтва новим соціальним станом. Залучення козаків на державну службу сприяло виробленню правових основ функціонування козацтва. Власне у такий спосіб влада узаконила козацький лад, який сформувався на Запорожжі.

  • 1. Що стало передумовою нового етапу визнання козацтва як окремого соціального стану?
  • 2. Скільки козаків включав реєстр 1578 року? Які права отримували реєстровці?
  • 3. Яке значення козацької реформи, проведеної Стефаном Баторієм?

1. Уважно розгляньте хмаринку подій. Випишіть у зошит із хмаринки роки та слова. Складіть із ними речення.

2. Допоможіть Марічці розв’язати ребус. Складіть речення із розшифрованим поняттям.

3. На основі тексту параграфа та однойменної поеми Тараса Шевченка складіть історичний портрет Івана Підкови.

4. Перевірте себе, зайшовши за посиланням.