Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Васильків

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 28. Урок узагальнення знань № 3 із теми «Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин»

Завдання для узагальнення та перевірки знань, умінь і навичок учнів

1. Поясніть значення термінів і понять:

• Цивільна правоздатність

• Цивільна дієздатність

• Цивільна правосуб’єктність

• Неповнолітні

• Споживач

• Платіжна картка

• Кредит

• Власність

• Сім’я

• Шлюб

• Робочий час

• Час відпочинку

• Адміністративне правопорушення

• Адміністративне стягнення

• Кримінальне правопорушення

• Кримінальний проступок

2. Перелічіть:

• Права споживачів

• Види кримінальних покарань, що їх застосовують до неповнолітніх

• Обов’язки споживачів

• Види адміністративних стягнень, що їх застосовують до неповнолітніх

3. Розкажіть про:

• Майнові права неповнолітніх

• Взаємні обов’язки батьків і дітей

• Шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

• Державні органи з охорони прав дітей

• Особливості електронного продажу

• Охорону праці неповнолітніх

• Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми

• Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх

• Прийняття на роботу неповнолітніх

• Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

4. Наведіть приклади:

• Адміністративних правопорушень

• Адміністративних стягнень

• Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

• Реалізації права власності

• Кримінальних покарань

• Кримінальних правопорушень

• Способів працевлаштування неповнолітніх

• Захисту прав споживачів

5. Схарактеризуйте:

• Права неповнолітніх як власників

• Права та обов’язки батьків і дітей

• Адміністративну відповідальність неповнолітніх

• Кримінальну відповідальність неповнолітніх

• Час відпочинку неповнолітніх

• Робочий час неповнолітніх

• Права споживачів

• Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх осіб

6. Оберіть один із запропонованих висловів видатних людей і поясніть, чому він є привабливим для вас:

1) «Знання законів має полягати не в тому, аби пам’ятати їхні слова, а в тому, щоб розуміти їх зміст» (Цицерон).

2) «Судити про велич і стійкість будь-якого суспільства можна завдяки одному простому критерію, а саме: як це суспільство піклується про дітей, старих і хворих» (А. Тойнбі).

3) «Хто собі який віз, живучи на цьому світі, приготував, на такому й буде завезений туди, куди його спрямує вирок Божий» (К. Сакович).

4) «Якщо бідність — матір злочинів, то безрозсудність — їх батько» (Ж. Лабрюйєр).

5) «Хто, маючи можливість попередити злочин, не робить цього, той йому сприяє (Сенека молодший).

6) «Всі мусять бути благородними трудівниками на землі і для землі. Всі мусять почути себе членами великої людської родини» (У. Кравченко).

7) «Освіта — це ключ до відкриття світу, паспорт свободи» (О. Вінфрі).

7. Підготуйте повідомлення у формі есею на тему:

• «Суб’єкт права і суб’єкт правовідносин: тотожні чи відмінні поняття?»

• «Шлюбний вік, установлений законодавством, є достатнім чи його доцільно збільшити?»

• «Адміністративні стягнення та кримінальні покарання: спільне та відмінне»

8. Поміркуйте і дайте аргументовану відповідь на запитання:

• Чи можна обмежити правоздатність фізичної особи?

• Чим відрізняється опіка від піклування?

• Які правоможності має власник щодо свого майна?

• Чи є допомога підлітка у веденні домашнього господарства працею?

• Чи можливо притягнути до відповідальності особу, якщо в її діянні вина відсутня?

9. Визначте, які з цих тверджень є правильними:

• Діти у віці від 14 до 18 років мають часткову дієздатність.

• Український народ є суб’єктом права власності.

• У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний замінити його на придатний до споживання або повернути його вартість.

• Платіжні картки не можуть бути корпоративними, а тільки особистими.

• Метою шлюбу є створення сім’ї, народження і виховання дітей, ведення спільного господарства.

• Під час прийняття на роботу особа повинна повідомити роботодавця про партійну і національну належність.

• Неповний робочий день або тиждень встановлюється для працівника за наказом роботодавця.

• Адміністративний арешт може призначатися на строк не більше 15 діб.

•І кримінальні, і адміністративні правопорушення можуть вчинятися як з умислом, так і з необережності.

• До неповнолітніх застосовується арешт як міра покарання.

• Для написання заяви про прийом на роботу встановлено зразок бланка.

• У певних випадках кримінальна відповідальність неповнолітніх може наставати з 14 років.

• Держава намагається забезпечити дітям, позбавленим батьківського піклування, виховання в сімейних умовах.

• Кримінальна відповідальність настає лише у разі наявності всіх елементів складу правопорушення.

• Опікун дає згоду на вчинення неповнолітнім продажу свого майна.

• Батьки дітей у віці від 14 до 18 років мають повноваження піклувальника.

• Неповнолітнім надається щорічна відпустка тривалістю один місяць.

10. Складіть завдання до кросворду. Це можуть бути традиційні визначення або нестандартні трактування.

11. Випробуйте себе у тестуванні:

1. Обмежити громадянина у дієздатності за заявою близьких чи родичів, а також призначити піклувальника може:

 • а) РАЦС;
 • б) поліція;
 • в) суд;
 • г) місцева рада.

2. Визнати особу недієздатною може:

 • а) трудовий колектив;
 • б) міністерство юстиції;
 • в) міська рада;
 • г) суд.

3. Шлюб, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім’ї та набуття прав та обов’язків подружжя, є:

 • а) неукладеним;
 • б) фіктивним;
 • в) незаконним;
 • г) неправомірним.

4. Цивільна правоздатність фізичних осіб виникає:

 • а) від моменту народження;
 • б) із 14 років;
 • в) із 18 років;
 • г) від моменту звернення до відповідних державних органів.

5. Повна цивільна дієздатність фізичних осіб виникає:

 • а) від моменту народження;
 • б) із 14 років;
 • в) із 18 років;
 • г) від моменту звернення до відповідних державних органів.

6. Дієздатність особи може бути обмежена:

 • а) у випадку ув’язнення;
 • б) у разі зловживання психотропними речовинами;
 • в) у разі розірвання шлюбу;
 • г) від моменту народження.

7. Не можуть бути усиновлювачами особи, які:

 • а) обмежені у дієздатності;
 • б) вже мають усиновлених дітей;
 • в) мають вдома хатніх тварин;
 • г) не мають педагогічної освіти.

8. Мати або батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо:

 • а) не допомагають дитині виконувати домашні завдання;
 • б) жорстоко поводяться з дитиною;
 • в) не дозволяють дитині дивитися телевізор, грати у комп’ютерні ігри та в інший спосіб обмежують права та інтереси дитини;
 • г) примушують дитину до жебракування.

9. Дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків, — це:

 • а) правопорушення;
 • б) проступок;
 • в) правочин;
 • г) злочин.

10. Підтверджує право на знижку чи створює певний віртуальний накопичувальний баланс:

 • а) кредитна картка;
 • б) дисконтна картка;
 • в) ідентифікаційна картка;
 • г) платіжна картка.

11. Видами адміністративного стягнення є:

 • а) позбавлення волі;
 • б) арешт;
 • в) догана;
 • г) звільнення з роботи.

12. Адміністративній відповідальності підлягають осудні особи, які досягли:

 • а) 12-річного віку;
 • б) 14-річного віку;
 • в) 16-річного віку;
 • г) 18-річного віку.

13. За загальним правилом кримінальна відповідальність настає з:

 • а) 12-річного віку;
 • б) 14-річного віку;
 • в) 16-річного віку;
 • г) 18-річного віку.

14. Об'єкт злочину — це:

 • а) суспільні відносини, на які посягає злочин, завдаючи їм певної шкоди, і які поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність;
 • б) знаряддя, завдяки якому було вчинено злочин;
 • в) особа, якій на момент злочину виповнилося 16 років;
 • г) активна, свідома, суспільно небезпечна, протиправна поведінка суб’єкта.

15. Виправні роботи як кримінальне покарання призначають на строк:

 • а) від 1 місяця до 1 року;
 • б) від 3 місяців до 2 років;
 • в) від 2 місяців до 1 року;
 • г) від 2 місяців до 2 років.