Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Васильків

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Адміністративні правопорушення та відповідальність за них

Згадайте... — що таке правопорушення, який його склад;

— які види проступків ви знаєте.

Як ви розумієте... — вислів Івана Котляревського «Хто живе чесно й годується трудами своїми, тому й шматок черствого хліба смачніший од м’якої булки, неправдою нажитої»?

Чи знаєте ви, що... — якщо вчинений адміністративний проступок є малозначним, орган (посадова особа), який уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від відповідальності за проступок й обмежитись усним зауваженням?

Розплата в цьому світі настає завжди. Є два генеральні прокурори: один — хто стоїть біля ваших дверей і карає за проступки проти суспільства, інший — сама природа. Їй відомі всі провини, що вислизають від законів.

Дені Дідро, письменник

25.1. Що таке «адміністративне правопорушення»?

Одним із видів правопорушень, як ви вже знаєте, є проступки, які можуть мати різний ступінь шкідливості й посягати на різні цінності і блага, що охороняються державою. Ті з них, що посягають на державний чи суспільний порядок, на власність, права і свободи громадян, права і законні інтереси підприємств, установ і організацій, на встановлений порядок управління тощо, називають адміністративними. А відповідальність за їх учинення передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП), прийнятим ще 07.12.1984 р., та іншими законами (це визначає Стаття 2 КУпАП).

Зверни увагу!

Адміністративне правопорушення (проступок) — протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, що посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. (Стаття 9 КУпАП)

Адміністративна відповідальність за правопорушення настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. Адміністративне правопорушення має притаманні тільки йому ознаки:

  • протиправність — означає, що така поведінка особи заборонена законодавством;
  • шкідливість — адже за своєю природою таке діяння є анти-громадським і завдає шкоди інтересам громадян, суспільства, держави;
  • винність — внутрішнє ставлення особи до своєї поведінки та її наслідків (хотіла вона їх настання чи навіть не передбачала, що вони можуть настати). Від того, умисно чи необережно вчинено правопорушення, залежить суворість стягнення, можливість звільнення від адміністративної відповідальності. А відсутність вини виключає визнання діяння адміністративним порушенням;
  • це вольовий акт (діяння), тобто особа поводиться саме так із власної волі, і така поведінка може бути як дією — активним порушенням установлених нормами права заборон (наприклад, дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати; знищення громадянами межових знаків меж землекористувань, незаконне вирубування й пошкодження дерев і чагарників; марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів; самовільний проїзд у вантажних поїздах, посадка і висадка під час руху потяга, проїзд на підніжках і дахах вагонів тощо), так і бездіяльністю — пасивним невиконанням передбачених нормативними актами обов’язків (скажімо, порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати або виплата їх не в повному обсязі; неподання громадянами декларацій про доходи; невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах їх повноважень; умисне приховування громадянином-засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності);
  • караність означає, що за скоєння адміністративного правопорушення настає адміністративна відповідальність.

Як і будь-яке правопорушення, адміністративний проступок має свій склад, який охоплює чотири елементи:

1. Об’єкт адміністративного правопорушення

Суспільні відносини, тобто відносини, які складаються в різних галузях діяльності людей, й зокрема: громадський порядок, власність, права і свободи громадян, установлений правопорядок тощо

2. Об’єктивна сторона

Зовнішня сторона проступку — дія чи бездіяльність особи, яка призвела до правопорушення і, як правило, до негативного наслідку

3. Суб’єкт адміністративного правопорушення

Фізична, осудна особа — громадянин України, іноземець, особа без громадянства, яка вчинила проступок і яка досягла встановленого законодавством віку адміністративної відповідальності. Згідно зі ст. 12 КУпАП адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент скоєння правопорушення 16-річного віку.

Для окремих адміністративних правопорушень характерний спеціальний суб’єкт — посадова особа, власник транспортного засобу, військовослужбовець

4. Суб’єктивна сторона

Внутрішня сторона проступку — це психічні процеси, які відбуваються в свідомості суб’єкта, що характеризують його волю, думки, наміри. Включає в себе: вину (основна ознака), мету вчинення проступку, мотив

De jure

Право, виражене в тексті закону

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (1984, редакція від 01.10.2021, витяг)

Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити.

Сказано — зроблено!

Практичне завдання

Визначте об’єктивну сторону вказаних адміністративних правопорушень і доповніть таблицю

Адміністративне правопорушення

стаття КУпАП

об’єктивна сторона

1. Знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках

ст. 65

дія

2. Самовільне, без потреби, зупинення поїзда

ст. 109

3. Невиконання особами, які перебувають на повітряному судні, розпоряджень командира судна

ст. 112

4. Пошкодження споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку

ст. 114

5. Порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів

ст. 1212

6. Булінг (цькування)

ст.1734

7. Самоправне зайняття жилого приміщення у будинках державного або громадського житлового фонду чи фонду житлово-будівельних кооперативів

ст. 151

8. Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця

ст. 1643

9. Виконання робіт, надання послуг, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил

ст. 1681

10. Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку

ст. 1731

11. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування

ст. 1854

12. Утаювання обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу

ст. 2121

De jure

Право, виражене в тексті закону

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (1984, редакція від 01.10.2021, витяг)

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей — тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, крім порушень, передбачених частинами третьою або четвертою статті 173-4 цього Кодексу, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

25.2. Види адміністративних стягнень

Кожна особа, яка вчинила правопорушення, повинна відповідати за нього. А відповідальність полягає у застосуванні стягнень до осіб, що винні у вчиненні адміністративних правопорушень.

Зверни увагу!

Адміністративне стягнення — міра відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами. (Стаття 23 КУпАП)

КУпАП установлює такі види адміністративних стягнень:

Попередження (ст.26 КУпАП)

як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі або фіксується іншим установленим способом

Штраф (ст.27 КУпАП)

є грошовим стягненням, що накладається на громадян, посадових та юридичних осіб за адміністративні правопорушення

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (ст.28 КУпАП)

полягає в примусовому вилученні цього предмета за рішенням суду і наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат з реалізації вилученого предмета

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (ст.29 КУпАП)

полягає в примусовому безоплатному переданні цього предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України

Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ст.30 КУпАП)

Наприклад, позбавлення права полювання застосовується на строк до 3 років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом; позбавлення права керування транспортними засобами застосовується на строк до 3 років за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або на строк до 10 років за систематичне порушення порядку користування цим правом. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначається судом на строк від 6 місяців до 1 року

Громадські роботи (ст. 301 КУпАП)

полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи призначають судом на строк від 20 до 60 годин і їх відбувають не більш як 4 години на день.

Це стягнення не призначають особам з інвалідністю першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років

Виправні роботи (ст.31 КУпАП)

призначають судом на строк до 2 місяців із відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до 20 % її заробітку в дохід держави

Суспільно корисні роботи (ст.311 КУпАП)

полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких та перелік об’єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи, визначає відповідний орган місцевого самоврядування. Суспільно корисні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від 120 до 360 год. і виконуються не більше 8 год., а неповнолітніми - не більше 2 год. на день.

Це стягнення не призначають особам з інвалідністю першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.

Адміністративний арешт (ст.32 КУпАП)

призначається судом лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб. Адміністративний арешт не застосовують до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, до осіб з інвалідністю першої і другої груп.

Арешт з утриманням на гауптвахті (ст.321 КУпАП)

встановлюється і призначається судом лише у виняткових випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень на строк до 10 діб. Арешт з утриманням на гауптвахті не може застосовуватися до військовослужбовців-жінок

До осіб, які не є громадянами України, може бути застосовано видворення за межі України.

Fiat justitia!

Розв'яжіть юридичну ситуацію

Дайте юридичну оцінку запропонованої ситуації. Виконайте завдання в групах

Світлана, Леся та Максим, студенти коледжу, о шостій годині ранку у дворі будинку по вул. Кривоноса в м. Тернополі кричали і сварилися, поводилися зухвало, пошкодили поштову скриньку та закидали брудом стіни та вікна будинку, своїми діями порушували громадський порядок і спокій громадян. 1. Прочитайте ст. 173 КУпАП і дайте відповідь на запитання: чи є в їх діях склад правопорушення, передбаченого цією статтею? 2. Яке зі стягнень може призначити їм суддя?

Повторення — матір навчання!

Перевірте себе:

1. Дайте відповіді на запитання: 1.1. Що таке адміністративне правопорушення? 1.2. Які ознаки адміністративного правопорушення? 1.3. Хто може бути суб’єктом адміністративного правопорушення? 1.4. Що таке адміністративне стягнення? 1.5. Які адміністративні стягнення встановлено законодавством?

2. Наведіть приклади адміністративних правопорушень, які вчинено шляхом дії та шляхом бездіяльності.

3. Поміркуйте, чим відрізняються «виправні роботи» і «громадські роботи» як види адміністративних стягнень?

4. Поміркуйте, чи передбачено КУпАП специфічні адміністративні стягнення для окремих категорій суб’єктів?

Сумлінно!

Завдання для домашньої роботи:

1. Склади розгорнутий план повідомлення на тему «Адміністративні правопорушення та юридична відповідальність». 2. Запиши у вигляді «лінії цінностей» види адміністративних стягнень від найсуворішого до найлегшого.