Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 42. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• усиновлення; • опіка і піклування; • патронат; • прийомна сім'я; • шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування; • порядок усиновлення дитини; • права та обов'язки усиновлювача та усиновленого; • права та обов'язки опікуна та піклувальника.

«Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом».

Ліна Костенко, українська письменниця

§ 42.1. Усиновлення

42.1.1. Поняття усиновлення

Усиновлення (удочеріння) — це юридичний процес, у результаті якого усиновлювач приймає у свою сім'ю особу на правах дочки чи сина, що здійснюється на підставі рішення суду.

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/9tvz7Q або QR-кодом

Виконайте в команді

Знайдіть із доступних джерел статистичну інформацію про кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також про кількість усиновлених дітей в Україні та в світі.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правових ситуацій

Правова ситуація 1. Студентка університету народила дитину. Виписуючись з пологового будинку вона відмовилася взяти дитину із собою через свою неспроможність забезпечити їй нормальні умови життя і розвитку. Адміністрації пологового відділення вона написала заяву про те, що згодна на усиновлення її дитини. Через 2 місяці вона звернулася до адміністрації пологового будинку з проханням повідомити їй про місцезнаходження дитини, оскільки обставини змінилися: навчальний заклад виділив їй окрему кімнату в гуртожитку, а її мати обіцяла, що допомагатиме матеріально. Тому вона хоче забрати свою дитину і виховувати її сама. Адміністрація пологового будинку відмовилася надавати будь-яку інформацію, запевняючи, що дитину вже усиновили. Проаналізуйте ситуацію. Чи всіх вимог законодавства дотримано? Як ви порадите діяти молодій мамі?

42.1.2. Усиновлювачі. Порядок усиновлення

42.1.3. Права та обов'язки усиновлювача та усиновленого

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правових ситуацій

Правова ситуація 2. Жінка (30 років) і чоловік (25 років) одружилися. У жінки від попереднього шлюбу є дочка (11 років). Чоловік з метою зміцнення сімейних стосунків звернувся до суду із заявою про усиновлення дівчинки. Що суд має з'ясувати для ухвалення правильного рішення? Чи може суд відмовити в усиновленні у зв'язку з надто молодим віком чоловіка?

§ 42.2. Опіка та піклування

42.2.1. Поняття опіки та піклування

42.2.2. Права дитини, над якою встановлено опіку чи піклування

42.2.3. Права та обов'язки опікуна та піклувальника

§ 42.3. Патронат над дітьми. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу

42.3.1. Патронат над дітьми

Виконайте в команді

Ознайомтеся із типовим договором про патронат над дитиною (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2017-%D0%BF#n101). Дайте відповідь на запитання: 1. Хто є сторонами цього договору?

2. Які істотні умови договору? Чи можна цей договір доповнювати?

3. У скількох примірниках складається такий договір?

4. Які обов’язки покладаються на патронатного вихователя, крім тих, що вказані вище? Які права патронатний вихователь має відповідно до типового договору?

42.3.2. Прийомна сім'я

42.3.3. Дитячий будинок сімейного типу

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Складіть порівняльну таблицю основних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

Форма влаштування

Вимоги до осіб, що бажають взяти дитину

Строк

Орган, який вирішує питання

Необхідна згода

Оплата

Усиновлення (удочеріння)

Опіка, піклування

Патронатний вихователь

Прийомна сім’я

Дитячий будинок сімейного типу

Для закріплення теми 42:

1. Назвіть форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Визначте, чи змінюється прізвище, ім’я та по батькові дитини внаслідок усиновлення.

3. Опишіть покроково порядок усиновлення.

4. Порівняйте опіку і піклування. Чим різняться ці поняття?

5. Зіставте правові наслідки скасування усиновлення і визнання усиновлення недійсним.

6. Оцініть, чи потрібен контроль виконання усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями своїх обов'язків щодо виховання та утримання дітей? Хто здійснює такий контроль?

7. Схарактеризуйте правові наслідки усиновлення. Який зміст права на таємницю усиновлення?

8. Наведіть приклади, в яких випадках потрібна згода дитини на усиновлення, влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя, прийомну сім’ю, до дитячого будинку сімейного типу.

Це важливо!

Практичне заняття 9:

Шлюб неповнолітніх

Особливості укладання шлюбу неповнолітніх

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ШЛЮБ

ЗРАЗОК РІШЕННЯ СУДУ ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ШЛЮБ

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/VNyLmS або QR-кодом

Це важливо!

Практичне заняття 10:

Судовий захист прав подружжя

Рольова гра: «Встати! Суд іде»

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/5DqqVP або QR-кодом

Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей до розділу 8

«Сімейне право України»

Правові предметні компетентностіПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.