Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 37. Індивідуальні та колективні трудові спори

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• трудовий спір; • страйк; • види трудових спорів; • індивідуальні трудові спори; • колективні трудові спори; • органи, що вирішують індивідуальні та колективні трудові спори; • порядок вирішення трудових спорів; • порядок організації та проведення страйку.

«Нам легше керувати людьми, ніж перешкодити їм керувати нами».

Франсуа де Ларошфуко, французький письменник-мораліст XVII ст.

§ 37.1. Види трудових спорів. Індивідуальні трудові спори

37.1.1. Трудові спори та органи, що їх вирішують

37.1.2. Індивідуальні трудові спори та порядок їх вирішення

Виконайте в команді

Складіть схему «Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів»

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/7u4cLr або QR-кодом

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правових ситуацій

Правова ситуація 1. Бухгалтер ВАТ «Весна» Д. була відсутньою на роботі три з половиною години. Отримавши письмове пояснення Д., з якого було зрозуміло, що вона була відсутньою на робочому місці з поважних причин, головний бухгалтер оголосив їй догану. Д., яка до цього не мала ніяких стягнень, а навіть кілька разів заохочувалась, звернулася із заявою до КТС про зняття накладеного дисциплінарного стягнення. Крім цього, Д. вказувала в заяві, що прогулом вважається відсутність на роботі протягом усього робочого дня, вона ж була відсутньою на роботі тільки 3,5 години. Що розуміється під прогулом без поважної причини? Як має бути вирішений спір?

Правова ситуація 2. 15 листопада Л. звернулася до КТС із заявою про неправомірну затримку оплати лікарняного листка. У КТС заява Л. була розглянута 6 грудня. На засіданні КТС із 12 членів були присутні тільки 6. У цьому складі КТС ухвалила рішення про задоволення заяви Л. Дайте юридичну кваліфікацію діяльності КТС, посилаючись на закон.

Правова ситуація 3. 17-річна Коропчук А. була прийнята на роботу касиром з випробувальним строком 3 місяці. Через 4 місяці її звільнили у з установленням невідповідності виконуваній роботі протягом строку випробування. При цьому не було одержано згоди профспілки. Коропчук А., незгідна із звільненням, звернулась до КТС. Куди повинна звернутись Коропчук А. за розрішенням спору?Яке повинне бути рішення спору?

§ 37.2. Колективні спори. Страйк

37.2.1. Колективні трудові спори (конфлікти). Способи вирішення колективних трудових спорів

37.2.2. Страйк: порядок організації та проведення

37.2.3. Обмеження у проведенні страйку

Виконайте в команді

1. Складіть алгоритм вирішення колективних трудових спорів залежно від їх виду.

2. Визначте правові наслідки законного і незаконного проведення страйку.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Складіть порівняльну таблицю «Види трудових спорів».

Для закріплення теми 37:

1. Назвіть види трудових спорів; органи, що вирішують індивідуальні та колективні трудові спори.

2. Визначте способи вирішення колективних трудових спорів.

3. Опишіть порядок вирішення трудових спорів; порядок організації та проведення страйку.

4. Порівняйте індивідуальні та колективні трудові спори; страйк і мітинг.

5. Схарактеризуйте порядок оголошення страйку залежно від рівня колективного трудового спору.

6. Оцініть роль КТС у розв’язанні індивідуальних трудових спорів.

7. Схарактеризуйте обмеження у проведенні страйку.

8. Наведіть приклади ситуацій, що можуть призвести до виникнення індивідуальних чи колективних трудових спорів, страйку.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.