Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

Розділ VI. Господарське право України

ТЕМА 29. Загальна характеристика господарського права України

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• господарське право; • суб'єкти господарського права; • суб'єкти господарювання; • структура Господарського кодексу України; • суб'єкти господарського права; • суб'єкти господарювання; • права та обов'язки.

«Добробут держави залежить від її законів».

Аристотель, давньогрецький філософ

§ 29.1. Господарське право. Суб’єкти господарювання і суб’єкти господарського права

29.1.1. Предмет господарського права. Господарський кодекс України

Господарське право є окремою, самостійною галуззю права, предметом якої є суспільні відносини, що формуються навколо та у зв’язку з діяльністю юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність.

Господарське право є системою норм, що регулюють господарські відносини, тобто відносини, які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Господарський кодекс України (ГКУ) встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності.

Під господарською діяльністю у ГКУ розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (ч. 1 ст. 3 ГКУ).

29.1.2. Суб'єкти господарського права

Під суб’єктами господарського права розуміються всі учасники господарських відносин незалежно від форми власності та загального правового статусу.

Учасниками відносин у сфері господарювання є суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності (ст. 2 ГКУ).

Господарське законодавство не конкретизує прав суб’єктів господарського права. Оскільки учасники у сфері господарювання є фізичними та юридичними особами які є насамперед суб’єктами цивільних прав та обов’язків. їх загальні права, правовий статус, порядок створення та діяльності, а відтак права та обов’язки регламентуються нормами ЦК України та спеціальним законодавством.

Особливості господарювання фізичних осіб визначено у ст. 128, 129 ГКУ.

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/yZ0Agx або QR-кодом

Виконайте в команді

Заповніть таблицю «суб’єкти господарювання та їх права і обов’язки»

Суб’єкти господарювання та їх права і обов’язки

Суб’єкти господарювання

Права суб'єктів господарювання

Обов'язки суб'єктів господарювання

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Наведіть приклади та розташуйте джерела господарського права за юридичною силою.

Для закріплення теми 29:

1. Назвіть визначення господарського права та господарської діяльності.

2. Визначте учасників господарських правовідносин.

3. Опишіть права та обов’язки суб’єктів господарського права.

4. Порівняйте права і обов’язки суб’єктів господарського права, визначені ЦКУ та ГКУ.

5. Зіставте поняття «суб’єкти господарського права» і «суб’єкти господарювання».

6. Схарактеризуйте права та обов’язки суб’єктів господарювання.

7. Наведіть приклади суб’єктів господарського права та суб’єктів їх господарювання.