Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 22. Право інтелектуальної власності

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• авторське право; • суміжні права; • автор; • твір; • суб'єкти та об'єкти інтелектуальної власності; • патентування; • особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності; • виникнення права на об'єкти інтелектуальної власності.

«Вкрасти думки іноді більший злочин, ніж украсти гроші».

Франсуа Вольтер, французький філософ-просвітник XVIII ст.

§ 22.1. Право інтелектуальної власності. Патентування

22.1.1. Суб'єкти та об'єкти права інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності — це сукупність юридичних норм та правил, що регулюють відносини інтелектуальної власності, а також суміжні з цими відносинами особисті немайнові та майнові відносини, зазначені у законі.

Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності.

Суб'єктом права інтелектуальної власності, передусім, є творець такого результату. Творцем може бути лише фізична особа, юридичні ж особи можуть стати суб'єктами права інтелектуальної власності на підставі закону. Всі суб'єкти права інтелектуальної власності можна поділити на первинні і похідні. До перших належать лише творці результату інтелектуальної діяльності. Похідними є всі правонаступники, до яких право інтелектуальної власності перейшло на підставі договору або на підставі закону. Первинний суб'єкт права може передати свої майнові права на об'єкт інтелектуальної власності будь-якій іншій особі. Окремою категорією суб'єктів є роботодавці, у яких виникає право інтелектуальної власності на об'єкти, які створені під час виконання службових обов'язків. Так, у разі коли об'єкт інтелектуальної власності створено при виконанні трудового договору, то право на нього належить як працівникові, який створив об'єкт, так і роботодавцеві, водночас сторони можуть визначити інший порядок. Якщо об'єкт інтелектуальної власності створено в результаті участі кількох осіб, то всі вони є суб'єктами права інтелектуальної власності, а саме співавторами.

22.1.2. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:

  • 1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;
  • 2) право на ім'я, автори мають право на опублікування свого твору під псевдонімом або забороняти згадування свого імені;
  • 3) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;
  • 4) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об'єкта права інтелектуальної власності і не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.

Майнові права інтелектуальної власності.

  • 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  • 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  • 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема забороняти таке використання;
  • 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють суттєвих перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути внеском до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

22.1.3. Виникнення права на об'єкти інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності на результат творчої діяльності виникає внаслідок його створення, якщо такий об'єкт відповідає вимогам закону, а саме він має бути новим, втіленим у матеріальний об'єкт, придатним для використання, та відповідати іншим вимогам, встановленим законодавством. Законом можуть бути передбачені й інші підстави виникнення права інтелектуальної власності на об'єкт, а саме з моменту реєстрації майнових прав або внаслідок використання.

У результаті створення виникають авторські й суміжні права. Право інтелектуальної власності на об'єкти суміжних прав виникають щодо виконань — з моменту їх першого здійснення, щодо фонограм і відеограм — з моменту їх вироблення, щодо передач — з моменту їх першого здійснення (докладніше про суміжні права йтиметься в наступній частині теми).

Щодо об'єктів права промислової власності, то момент виникнення права інтелектуальної власності встановлено законодавством щодо кожного окремого об'єкта, що знайшло своє відображення в спеціальних статтях Цивільного кодексу України, що регулюють відносини, які виникають у зв'язку з тим чи тим об'єктом. Крім того, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності можуть переходити до третіх осіб на підставі цивільно-правових договорів. Такі права можуть бути передані повністю або частково. Також окремою підставою виникнення права інтелектуальної власності може бути перехід такого права у спадщину.

22.1.4. Патентування

ЦК України встановлює, що патентом засвідчується набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (ст. 462—464 ЦКУ) та права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин (ст. 485—488 ЦКУ) засвідчуються патентом.

Патент на винахід — це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід. Винахід — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Об’єктом винаходу може бути продукт, процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він новий, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Порядок та умови отримання патенту на винахід або корисну модель регламентує Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12).

Для отримання патенту України на винахід або корисну модель необхідно подати заявку (комплект належно оформлених документів) до патентного відомства України (Укрпатент). За допомогою міжнародної заявки можна отримати патент практично в будь-якій країні світу. За заявкою на винахід Укрпатент проводить спочатку формальну, а потім кваліфікаційну експертизу. За заявкою на корисну модель проводиться лише формальна експертиза. За позитивного рішення експертизи заявникові видається патент на винахід (корисну модель). Правовий захист винаходу настає з моменту отримання патенту на винахід. Однак такий захист не є безстроковим. Термін дії патенту на винахід в Україні становить 20 років від дати подання заявки, патенту на корисну модель — 10 років. Для підтримання патенту правосильним необхідно сплачувати щорічні збори.

Виконайте в команді

1. Складіть схему «Суб’єкти права інтелектуальної власності».

2. Доберіть приклади майнових та немайнових прав інтелектуальної власності.

3. Дослідіть, як законодавство України регламентує строки чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Скористайтесь інформацією ст. 488 ЦКУ.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?find=1&text=%EF%E0%F2%E5%ED%F2#w11

§ 22.2. Авторське право та суміжні права

22.2.1. Авторське право. Суб'єкти авторського права. Автор

22.2.2. Об'єкти авторського права. Твір та його види

22.2.3. Особисті немайнові та майнові авторські права

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/ohYt0M або QR-кодом

22.2.4. Суміжні права. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Визначте: 1) суб’єктів авторського та суміжних прав, 2) об’єкти авторського та суміжних прав, 3) майнові та немайнові права суб’єктів, 4) строк дії авторських та суміжних прав у такій ситуації та дайте їй правову оцінку:

Учень 11 класу Ігор та його однокласниця Галина у лютому 2017 року придумали слова та мелодію пісні «Юність», яку їхній клас мав виконати на урочистостях з нагоди закінчення школи.

Брат Ігоря Володимир попрацював над аранжуванням мелодії і записав на студії «Пульс» фонограму цієї пісні. Учениця 10 класу Вікторія, яка планує здобувати вищу музичну освіту, з допомогою свого музичного керівника, на прохання Галини та Ігоря, підготувала виконання цієї пісні. Її однокласники Денис і Ольга записали відеосюжет виконання пісні, а вже у квітні 2017 року студія «Пульс» записала «плюсову» фонограму пісні «Юність» у виконанні Вікторії.

Увесь 11 клас активно тренувався виконувати цю пісню, зокрема, виконуючи під неї певні танцювальні рухи. Одинадцятикласник Сергій опублікував на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук відеорепетиції виступу, а згодом, 11 травня, розмістив відеокліп із піснею «Юність» (виготовлений студією «Пульс») на своєму каналі в Ютубі. Пісня та відео отримали чимало позитивних відгуків і її охоче співали багато учнів школи ще задовго до запланованих урочистостей. У день закінчення навчального року відеорепортаж з виступом учнів 11 класу було показано в сюжеті місцевого телеканалу новин.

Для закріплення теми 22:

1. Назвіть суб’єктів та об’єкти інтелектуальної власності.

2. Визначте особисті немайнові та майнові авторські права.

3. Опишіть майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав.

4. Порівняйте авторське право та суміжні права.

5. Зіставте особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності.

6. Схарактеризуйте виникнення права на об’єкти інтелектуальної власності.

7. Наведіть приклади суміжних прав.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.