Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

ТЕМА 20. Загальна характеристика права власності та інші речові права

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• право власності; • сервітут, • суперфіцій, • емфітевзис; • підстави набуття права власності; • об'єкти права власності; • речові права на чуже майно; • зміст права власності; • способи набуття права власності; • підстави виникнення та припинення права власності.

«Головна користь капіталу не в тім, щоби зробити більше грошей, а в тім, щоби робити гроші заради поліпшення життя».

Генрі Форд, американський промисловець

§ 20.1. Право власності: поняття, зміст, способи набуття і припинення

20.1.1. Поняття та зміст права власності

20.1.2. Суб'єкти та об'єкти права власності

20.1.3. Способи набуття та підстави припинення права власності

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/5FPd9B або QR-кодом

Виконайте в команді

1. З’ясуйте, опрацювавши текст ст. 319 «Здійснення права власності» ЦКУ, якими є основні засади права власності. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1778

2. Прочитайте ст. 324, 325, 326, 327 ЦКУ і підготуйте коротке повідомлення про суб’єктів та об’єкти права власності українського народу, права приватної власності, права державної власності, права комунальної власності. Візуалізуйте цю інформацію умовно-графічно так, щоб її можна було доповнити під час опрацювання наступних тем розділу.

20.1.4. Речові права на чуже майно

Мовою нормативно-правового акту

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(2003, редакція від 31.03.2019, витяг)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Стаття 395. Види речових прав на чуже майно

1. Речовими правами на чуже майно є:

  • 1) право володіння;
  • 2) право користування (сервітут);
  • 3) право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
  • 4) право забудови земельної ділянки (суперфіцій).

2. Законом можуть бути встановлені інші речові права на чуже майно.

Розгляньте ілюстрацію на першому форзаці про види речових прав на чуже майно, прочитайте відповідну інформацію за QR-кодом і перейдіть до виконання практичних завдань.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Підготуйте повідомлення про: 1) викуп пам’ятки культурної спадщини, 2) реквізицію, 3) конфіскацію, 4) припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом для суспільних потреб чи примусовим відчуженням із мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене. Скористайтеся відповідними статтями Глави 25 Цивільного кодексу України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1778

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правових ситуацій

Правова ситуація 1. Катерина під час туристичної поїздки загубила свою парасольку і навушники. Водій автобуса Петро Іванович наступного дня знайшов ці речі під сидінням автобуса, поклав їх на горішню полицю відразу біля місця водія і забув про них. Через 4 місяці учні цього 10-го класу їхали на екскурсію тим самим автобусом, і Катерина наважилася спитати водія про свої загублені речі. Петро Іванович одразу зрозумів, про що йдеться, зняв з полиці парасольку і навушники та віддав дівчині. Катерина у місті, куди вони їздили, придбала магнітик і подарувала Петрові Івановичу на знак вдячності за збережені речі. Дайте правову оцінку ситуації, скориставшись змістом ст. 337-339 ЦКУ.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1778

Для закріплення теми 20:

1. Назвіть об’єкти права власності.

2. Визначте способи набуття права власності.

3. Опишіть зміст права власності.

4. Порівняйте сервітут, суперфіцій та емфітевзис.

5. Зіставте підстави виникнення та припинення права власності.

6. Схарактеризуйте способи набуття права власності.

7. Наведіть приклади речових прав на чуже майно.