Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 11. Кримінальна відповідальність

Терміни та поняття, важливі Для засвоєння теми:

• кримінальна відповідальність; • необхідна оборона; • крайня необхідність; • уявна оборона; • діяння, пов'язане з ризиком; • обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння; • підстави кримінальної відповідальності; • підстави звільнення від кримінальної відповідальності; • фізичний і психічний примус.

«Нікого не можна звільнити від відповідальності за скоєний злочин. Будь-яка дія для свого захисту вважається правомірною. Безкарність завжди призводить до ще тяжчих злочинів».

Латинські вислови

§ 11.1. Кримінальна відповідальність

11.1.1. Поняття і підстави кримінальної відповідальності

Наявність відповідальності у суспільстві ґрунтується на суб'єктивній можливості кожної особи обирати лінію власної поведінки в об'єктивно визначених межах (так звана свобода волі), ухвалювати рішення, ґрунтуючись на власній системі цінностей, поглядів та установок. Свобода волі вільної людини і можливість обирати нею варіанти поведінки є філософською підставою кримінальної відповідальності.

У Кримінальному кодексі України відсутнє визначення поняття кримінальної відповідальності. У теорії кримінального права вважається, що кримінальна відповідальність — це вид юридичної відповідальності, який полягає в осуді особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обвинувальним вироком суду і застосуванні до неї примусових заходів кримінально-правового впливу (всякого роду правообмежень). Інакше кажучи, кримінальна відповідальність — це покладений на особу державою або суспільством чи взятий особою на себе самостійно обов'язок при порушенні кримінально-правових норм дати відповідь за свою поведінку компетентним органам і вжити примусові заходи (покарання), адекватні ступеню суспільної небезпечності вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого КК України. Зміст елементів складу кримінального правопорушення ми розглядали вище.

11.1.2. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння

Виконайте в команді

1. Як ви розумієте формулювання «обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння»?

2. Чи наставатиме кримінальна відповідальність за наявності таких обставин?

3. Згадайте з вивченого на уроках правознавства в 9 класі перелік цих обставин.

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/CICEaV або QR-кодом

11.1.3. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності

Звільнення від кримінальної відповідальності є актом гуманності держави, який ухвалює суд, і полягає у відмові від кримінального переслідування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, від накладення на неї обов’язку дати відповідь за свою поведінку і вжити примусові заходи (покарання), адекватні ступеню суспільної небезпечності вчиненого порушення.

Чинне кримінальне законодавство України передбачає такі підстави звільнення від кримінальної відповідальності:

1) дійове каяття — особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду;

2) примирення винного з потерпілим — особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду;

3) передача особи на поруки — особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку;

4) зміна обстановки — особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною;

5) закінчення строків давності — особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки — у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки — у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у вигляді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п’ять років — у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років — у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п’ятнадцять років — у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

В Особливій частині Кримінального кодексу України передбачені так звані спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності. Так, за вчинення окремих кримінальних правопорушень законодавець дає можливість особі, яка винна у його вчиненні, дотримуючись певних конкретних умов, бути звільненою від кримінальної відповідальності. Так, наприклад, у разі невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 175 КК України), особа, винна у такому злочині, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам. Такими нормами законодавець стимулює осіб на вчинення позитивної посткримінальної поведінки.

Виконайте в команді

Візуалізуйте умовно-графічно: «Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вперше вчинила кримінальне правопорушення ... ... ЯКЩО...»

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

1. Наведіть приклади життєвих ситуацій, у яких кримінальна відповідальність не наставатиме за умовами статей 36-43 ККУ (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14)

2. Знайдіть у санкціях статей 255, 258, 258-3, 260, 263 КК України спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності. З якою метою законодавець передбачив можливість звільнення від відповідальності за деякі кримінальні правопорушення проти громадської безпеки?

3. Ознайомтесь зі ст. 385 КК України. Чи передбачає частина 2 цієї статті спеціальну підставу звільнення від кримінальної відповідальності? Щоб перевірити себе, зверніться до ст. 63 Конституції України.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правової ситуації

Правова ситуація 1. Рябченко В., керуючи автомобілем, що належав її батькові Шаруку М., перебувала в нетверезому стані, перевищила швидкість, не впроралась з управлінням і здійснила наїзд на Крамаря І. та Дудника О., які очікували автобус на зупинці міського транспорту. В підсумку Дудник О. отримав важкі тілесні ушкодження і після операції був змушений тривалий час лікуватися. Крамар І. відмовився від госпіталізації, але в результаті падіння його куртка розірвалась і смартфон, що лежав у кишені куртки, розбився. Шарук М., прибувши на місце події, відразу заплатив Крамарю І. за куртку і телефон, доставив Дудника О. в лікарню, неодноразово його провідував і компенсував усі витрати на операцію й лікування. Дайте правову оцінку ситуації, відповівши на запитання:

1) Чи буде притягнутий до кримінальної відповідальності Шарук М.? 2) За які правопорушення відповідатиме Рябченко В.? 3) Чи може бути вона звільнена відвідповідальності за ст. 46 або ст. 48 ККУ? Скористайтеся текстом Розділу IX ККУ за посиланням http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Для закріплення теми 11:

1. Назвіть обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння.

2. Визначте вплив строків давності на звільнення від кримінальної відповідальності.

3. Опишіть підстави кримінальної відповідальності.

4. Порівняйте необхідну оборону і крайню необхідність.

5. Зіставте крайню необхідність і діяння, пов’язане з ризиком.

6. Схарактеризуйте підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

7. Наведіть приклади ситуацій, у яких буде наявний місце фізичний чи психічний примус.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.