Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Васильків - Нова програма

§ 39. Економіка домашнього господарства

#сім'ядомогосподарствоспоживання #вибіркорисність #споживацькаповедінка #попитдоходиспоживачякість

Витрачай на один пенс менше, ніж заробляєш.

Бенджамін Франклін, американський учений, політичний діяч

39.1. Домашнє господарство як власник і споживач

Домашні (сімейні) господарства є первинними (базовими) учасниками економічних відносин. Ознакою домогосподарства в Україні є місце проживання і спільний бюджет. З давніх часів домогосподарства вели натуральне сімейне виробництво. Усе потрібне для задоволення матеріальних потреб виробляли члени родини, таким чином воно було закритим. Потреби у нього були обмеженими. Таке домогосподарство не брало участі в обміні. Поступово, у процесі суспільного поділу праці, кількісних та якісних змін у використанні продуктивних сил суспільства вони почали брати участь у розгалуженій системі суспільного поділу праці і кооперації.

Домогосподарство (household) — це самостійний суб'єкт ринкових відносин, група фізичних осіб, об'єднаних місцем проживання і спільним бюджетом, яка є власником і постачальником ресурсів в економіку та одержує кошти для придбання потрібних благ для забезпечення своєї життєдіяльності.

Практичне завдання

Опиши склад домогосподарства, у якому ти проживаєш. Визнач, якими основними ресурсами (матеріальними, трудовими, грошовими, технологічними) володіє це домогосподарство.

Домогосподарство у ринковій економіці є власником та споживачем економічних ресурсів. Водночас воно є найбільшим постачальником ресурсів на ринок. Праця (робочий капітал), фізичний і фінансовий капітал, земля та підприємницькі здібності потрапляють на ринок від домогосподарств. За ці ресурси домогосподарства отримують доходи у грошовій або натуральній формі. Потрапляючи до підприємств, ресурси в процесі виробництва перетворюються на товари або послуги. Таким чином, вони беруть участь в економічному обігу та розподілі. Вироблені товари та послуги, які мають споживчу вартість, згодом потрапляють на ринок, де їх купують домашні господарства.

У ринковій економіці найбільшими споживачами є домогосподарства. Саме попит домашніх господарств на певні товари та послуги визначає обсяги й асортимент внутрішнього виробництва та імпорту. Такий попит є основним чинником функціонування та розвитку економіки.

Зменшення доходів домогосподарств може негативно вплинути на споживчий попит, оскільки це веде до зменшення обсягів виробництва товарів і послуг, зростання безробіття, що надалі зменшуватиме трудові доходи населення, а відповідно і його споживчий попит.

«Зачароване коло» або ефект доміно?

39.2 Поняття про раціональне споживання

Головна аксіома економіки стверджує, що люди роблять свій вибір раціонально. Щодня споживаючи певні товари чи послуги, ми, свідомо чи несвідомо, робимо вибір між різними благами (товарами, послугами), обираючи те, що найкраще задовольняє наші потреби. Така поведінка є споживацькою.

Споживацька поведінка — формування попиту споживачів на різні товари та послуги з урахуванням їхніх доходів, особистих смаків та вподобань.

Виконайте в команді

Проаналізуйте свою можливу поведінку та вкажіть, що впливатиме на ваш вибір

Уявіть, що дорогою до школи ви захотіли пити. Батьки виділили вам на харчування та на проїзд до школи й додому 25 гривень. У магазині, щоб втамувати спрагу, ви маєте зробити вибір: купити півторалітрову пляшку мінеральної води за 10 грн. чи літрову пляшку «Кока-коли» за 25 гривень.

Вибір, що його здійснює споживач, ґрунтується на корисності блага. Тобто його здатності максимально задовольняти потреби споживача.

Додаткова інформація

Поняття «корисність»: загальна та гранична

У науковий обіг термін «корисність» увів англійський філософ і соціолог Джеремі Бентам. Він вважав, що принцип максимізації корисності є основним принципом поведінки людини. Раціональний споживач здійснює управління витратами на купівлю товарів і послуг таким чином, щоб максимально задовольнити свої потреби або отримати максимальну корисність.

В економічній теорії розглядають загальну і граничну корисність. Задоволення від споживання певного набору життєвих благ є загальною корисністю. Гранична корисність дорівнює приросту, збільшенню загальної корисності внаслідок придбання додаткової одиниці блага. Гранична корисність відображає ступінь гостроти, актуальності потреби.

Корисність має індивідуальний та суб’єктивний характер. Це означає, що одне й те саме благо (товар, послуга) для двох людей має різну корисність. Корисність багатьох благ залежить від їхніх природних властивостей. Так, більшість благ, без яких життя людини неможливе, мають об’єктивну корисність. До них належить вода, більшість продуктів харчування, взуття, одяг, житло тощо. Корисність блага може змінюватися залежно від часу і місця виникнення потреби в її задоволенні. Наприклад, у холодну пору року корисність прохолодних напоїв зменшується, а в літню — навпаки, збільшується. Виготовляючи благо (товар, послугу), виробник наділяє його якісними властивостями, які повинні якнайліпше задовольнити потреби споживача. Технічний прогрес у поєднанні з досягненнями науки дає змогу суспільству постійно вдосконалювати корисність матеріальних благ і створювати безліч нових.

Раціональна поведінка споживача виявляється в процесі ухвалення рішення щодо отримання максимальної корисності від блага. Споживач порівнює переваги між різними благами (товарами, послугами) або їх набором. Вибір споживача обмежується двома чинниками: 1) грошові кошти, якими володіє споживач, є обмеженими; 2) спожити всі блага водночас неможливо. Тому потрібно робити вибір. Раціональною поведінкою споживача на ринку є вибір товару, який найбільше відповідає критерію ціна/якість.

Раціональна поведінка споживача складається з кількох етапів: 1) усвідомлення потреби здійснення покупки певного товару або послуги; 2) пошук інформації щодо товару або послуги; 3) оцінка можливих варіантів покупки; 4) ухвалення рішення.

Практичне завдання

Прочитайте текст. Проаналізуйте, які можливі дії споживача. Яка поведінка в кожній із запропонованих ситуацій буде раціональною, а яка — ні? Що впливатиме на ухвалення споживачем рішення про здійснення покупки?

1. На прилавку в магазині розміщено упаковки масла «Селянське» (жирністю 72%) різних фірм. Якість масла всіх фірм майже однакова. Однак, масло фірми А за ціною 38 грн., фірми Б — 27 грн., В — 30 грн.

2. На прилавку лежать дві пари джинсів, які пошиті на одній фабриці та з однакового матеріалу, однак на одних пришито лейб широковідомої фірми «Levi's», а на інших ні. Ціна джинсів «Levi's» 2200 грн., а інших — 860 грн.

39.3. Права споживачів

У ринкових умовах кожен споживач повинен знати свої права. Адже, незважаючи на конкуренцію, є велика кількість товарів та послуг, які не відповідають заявленим якісним характеристикам.

Права споживача — комплекс загальнообов'язкових, формально визначених правил поведінки, які встановлюються і гарантуються державою для врегулювання взаємин між покупцем та продавцем.

Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році було затверджено «Керівні принципи захисту інтересів і прав споживачів». Прийнято цей документ для підтримки проведення політики захисту прав споживачів у країнах, що розвиваються.

Міжнародна організація споживачів «Консьюмерз Інтернешнл», яка об’єднує 220 організацій руху споживачів зі 115-ти країн світу, узагальнила права споживачів у «Акті про захист прав споживачів». Згідно із цим документом налічується вісім обов’язкових прав споживачів, які вони повинні знати та які повинні бути захищеними.

Права споживача

Права споживача

Зміст права

Право на безпеку

Товари, які продаються на ринку, не повинні загрожувати життю та здоров'ю споживача. Виробники, імпортери та продавці несуть відповідальність за безпеку товару, який вони продають. У кожній країні повинен бути орган, відповідальний за перевірку вимогам на безпечність товару.

Право на отримання інформації

Споживач має право на отримання усієї інформації, яка стосується товару. Виробник, продавець, імпортер повинен інформувати споживача про склад продукції, умови використання, ціну. Інформування споживача потрібно здійснювати і в разі надання йому певної послуги (фінансової, туристичної).

Право на споживчу освіту

Споживач має знати, як реалізувати свої права на захист. Тому необхідно забезпечити йому доступ до знань та навиків щодо користування правами споживача.

Право на компенсацію

У разі, якщо товар не відповідає заявленим характеристикам або працює неналежно, споживач має право на компенсацію.

Право бути вислуханим

Для захисту своїх прав споживач може відстоювати власні інтереси в різних державних установах, бути представником та брати активну учать у розробці економічної політики, спрямованої на захист прав споживачів, а також участь у розробці товарів та послуг до того, як вони надійдуть на ринок.

Право на вибір

Різноманітність товарів і послуг на ринку за конкурентними цінами забезпечує право вибору споживача. Це право не може бути обмеженим. У разі монопольної торгівлі споживачеві гарантується продаж товару або послуги за справедливою ціною та задовільної якості.

Право на задоволення основних потреб

Доступність для споживача товарів і послуг (базових), що потрібні для задоволення мінімальних умов існування (харчування, одяг, житло, охорона здоров’я, санітарні умови та ін.).

Право на здорове довкілля

Захист споживача від негативних умов довкілля, поліпшення стану навколишнього середовища для нинішнього та прийдешніх поколінь.

Для захисту прав споживача в Україні розроблено низку відповідних законів, основним з яких є Закон України «Про захист прав споживачів». У ньому визначено основні права та механізми захисту споживача.

Практичне завдання

Проаналізуйте, які права споживача не були порушені під час здійснення останньої вашої або родинної покупки

Для виконання завдання скористайтеся власною таблицею, у якій відобразіть товар або послугу, яка надавалася, а також основні умови дотримання прав споживачів.

Для завершення теми:

Що таке домогосподарство?

Як ви розумієте значення слів: «Домогосподарство у ринковій економіці є власником та споживачем економічних ресурсів»?

Які основні прояви раціональної поведінки споживача?

Наведіть приклади поведінки домогосподарства на ринку як виробника і постачальника товарів та ресурсів.

Порівняйте поняття корисність та якість.

Проаналізуйте, як зміна розмірів доходів домогосподарств може вплинути на споживчий попит, обсяги виробництва товарів і послуг, зростання безробіття. Складіть логічні ланцюжки цих процесів.