Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Васильків - Нова програма

§ 22. Громада

#громадатериторіяінтересицінності #референдумвибори #ідеяучастьрезультат #ініціативазвернення

Наш великий недолік у тому, що ми занадто швидко опускаємо руки. Найправильніший шлях до успіху — весь час пробувати ще один раз.

Томас Едісон, американський учений і винахідник

22.1. Поняття громади. Роль громади в житті суспільства

У своєму розвитку людство крок за кроком долало складний шлях еволюції від первісного стада до великих держав сьогодення, шукаючи найкращу форму колективного співіснування. Ще з давніх часів люди об’єднувалися у громади через взаємозв’язки та взаємозалежності, які утворюються між її членами.

Громада — це соціальна спільнота, члени якої мають спільні географічні та соціокультурні ознаки (місце проживання, інтереси, віросповідання, цінності, національність тощо) та взаємодіють між собою для задоволення певних потреб чи розв'язання проблем.

Громада, яка об’єднує людей, що мешкають в одній географічній місцевості, — це територіальна (місцева) громада.

Територіальна громада обирає голову, депутатів, які надалі представляють інтереси її мешканців та забезпечують від їхнього імені вирішення всіх питань місцевого значення: забезпечення соціальних, естетичних, екологічних, економічних, правових, моральних та інших норм для комфортного проживання людей на території громади. Це становить основу самоврядування.

Повноваження територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування в України визначено в статті 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку й контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки та збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Додаткова інформація

Про врядування

Врядування є типовим українським словом, яке з давніх-давен асоціювалося з прозорим процесом прийняття рішень за участі всіх членів громади (віче, сходини села тощо). Воно для багатьох українців означало демократичність, можливість урахування голосу кожного, традиції місцевого самоврядування.

Членом територіальної громади людина стає за народженням у населеному пункті або в разі прибуття до нього на проживання. Закон не визначає жодних обмежень за національною чи соціальною ознакою. Водночас брати участь у розв’язанні проблем громади в повному обсязі можуть громадяни, які досягли 18 років.

У громаді виникають спільні інтереси, є актуальні соціальні проблеми, які потребують розв’язання, зіставляються і зіштовхуються різні погляди й позиції. Упродовж усієї історії українського народу саме довкола громад будувалося соціальне життя, через них людина входила в це життя і здійснювала зв’язки з ширшими соціальними інститутами, як-от: держава або політичні партії, рухи.

22.2. Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів

Права і законні інтереси територіальних громад реалізуються через здійснення місцевого самоврядування. Порядок реалізації громадою своїх прав за місцем проживання визначається законом і статутом територіальної громади. Розрізняють такі форми безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні:

— Місцевий референдум. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, яке відповідно до Конституції України належить до відання місцевого самоврядування.

— Місцеві вибори забезпечують громадянам умови участі у формуванні органів місцевого самоврядування.

— Загальні збори громадян за місцем проживання — це зібрання всіх чи частини мешканців для вирішення питань місцевого значення. Їх скликають за місцем проживання громадян (міста, села, селища, мікрорайону, вулиці, будинку тощо) за потреби. Рішення загальник зборів громадян враховується органами місцевого самоврядування в їхній діяльності.

— Місцеві ініціативи. Згідно зі статтею 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування. Звичайно, що місцева ініціатива не може суперечити Конституції України та чинному законодавству.

— Громадські слухання. Відбуваються через зустрічі з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування. Черговість громадських слухань — не рідше одного разу на рік, сформовані пропозиції мусять обов’язково розглядатись органами місцевого самоврядування.

— Органи самоорганізації населення. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначається Законом України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 року. У ньому зазначено, що місцеві ради можуть дозволяти створювати з ініціативи мешканців органи самоорганізації населення (сільські, селищні, будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети громадського самоврядування у мікрорайонах міста) і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. Засідання селищного, сільського, вуличного, квартального, будинкового комітету є відкритими, а всі питання вирішують простою більшістю голосів і протоколюють. Рішення органів самоорганізації населення мають характер рекомендацій.

Особливе місце серед форм реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні посідає закріплене статтею 40 Конституції України право скеровувати індивідуальні та колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін.

Ще не так давно звернення мали радше письмовий характер, проте тепер є змога здійснити електронне звернення за допомогою Урядового контактного центру за посиланням http://ukc.gov.ua/, що є універсальною “гарячою” лінією, на якому ваші звернення будуть передаватись у відповідні виконавчі органи влади.

Для того, щоб подати своє звернення на сайті, потрібно:

Важливо пам’ятати, що кожен громадянин України, а також особи, які не є громадянами України і законно перебувають на її території, можуть підготувати та подати таке звернення. Електронні звернення розглядаються безкоштовно. Вивчаючи правознавство в 9 класі, ви ознайомились із деякими положеннями Закону України «Про звернення громадян» (1996, редакція від 05.10.2016). Закон забороняє відмову в прийнятті та розгляді звернення (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80)

Ще одним з інструментів електронної демократії, що допомагає ефективно взаємодіяти владі і суспільству, є електронні петиції. У Законі України «Про звернення громадян» регламентовано порядок їх подання та розгляду. В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначають дату початку збору підписів та інформацію щодо загальної кількості й переліку осіб, які підписали електронну петицію.

Виконайте в команді

Перегляньте відео «Як підписати електронну петицію Президенту України» за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=CyExpW2ikXk та виконайте завдання:

1. Відшукайте на веб-сайті Президента України петиції, які ви готові підтримати. 2. Перегляньте петиції, які отримали найбільшу підтримку, та дізнайтесь, чи реалізовані вони. 3. Обговоріть у групах та запропонуйте ситуацію для створення власної електронної петиції. 4. Знайдіть на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування вашої територіальної громади електронні петиції.

22.3. Вплив громадян на розв'язання проблем громади

Перед громадою почасти постають різні проблеми, з якими люди або живуть, або які намагаються розв’язати. Це, до прикладу, відкриті люки, ями на дорогах, переповнені сміттєві контейнери чи їх відсутність, поламані дерева чи неприбрані прибудинкові території. Ефективність розв’язання місцевих проблем значно підвищується, якщо в цьому процесі беруть добровільну участь і пересічні члени громади. Рівні участі в розв’язанні спільної проблеми можуть бути різними:

— Пасивна участь. Відвідування виступів, презентацій, проектів або звітів про результати роботи, проведеної членами громади.

— Участь у наданні інформації. Беручи участь у різних видах опитування, анкетуваннях, кожен опосередковано впливає на процес ухвалення відповідних рішень.

— Участь через консультування. Члени громади іноді звертаються по консультативну допомогу до фахівців. Отримані знання вони використовують для поліпшення свого життя або життя інших людей.

— Самомобілізація. Члени громади пропонують власні ініціативи щодо розв’язання проблеми, укладають угоди із зовнішніми інституціями для отримання потрібних ресурсів і технічної допомоги, зберігають контроль над їх використанням.

До реалізації громадської ініціативи або ж розв’язання проблеми громади може долучитися кожен її член, який обирає власний спосіб участі. До прикладу, дієвим інструментом для активних громадян є громадський проект (бюджет участі). Це частина коштів із міського бюджету, що йде на фінансування проектів та пропозицій мешканців міста. Автором проекту може бути громадянин віком від 16 років. Він має докладно розписати проект: від ідеї — до витрат на його реалізацію, подати проект, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують у рамках бюджету.

У різних містах України, відповідно до Положення про громадський бюджет, встановлюють свої вимоги та правила до їх розробки та реалізації.

Виконайте в команді

Перегляньте відео «Публічні бюджети від А до Я. Громадський бюджет» за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=SwJlD4Sh6tA та підготуйте проект для реалізації своєї ідеї.

Для завершення теми:

Що таке територіальна громада?

Як ви розумієте значення вислову: «Права і законні інтереси територіальних громад реалізуються через здійснення місцевого самоврядування»?

Які основні способи впливу мешканців села, селища, міста на розв'язання проблем громади?

Наведіть приклади форм безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні.

Порівняйте поняття: «електронне звернення» та «електронна петиція».

Визначте, які проблеми місцевого характеру можна розв'язати, залучивши громадський проект. Спроектуйте бюджет участі для розв'язання однієї з таких проблем.