Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Васильків - Нова програма

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з громадянської освіти (інтегрований курс) для 10 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Зміст підручника містить теоретичний матеріал відповідно до вікових особливостей учнів і практичні завдання для розвитку готовності молодої людини у майбутньому до усвідомленого вибору шляхом активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства. Методичний апарат підручника сприятиме розвитку навичок критичного мислення та предметних компетентностей десятикласників, а також реалізації міжпредметних зв’язків. Рубрики підручника («Варто знати», «Мовою оригіналу», «Додаткова інформація», «Виконайте в команді», «Поміркуйте разом»), система завдань і запитань для роботи на уроці і вдома дадуть змогу вчителеві обрати оптимальну форму роботи з учнями, використовуючи особистісно зорієнтований підхід.

Для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів.

Розділ I. Особистість та її ідентичність

§ 1. Соціальна ідентичність та її види

§ 2. Самовизначення особистості

§ 3. Соціалізація особистості

§ 4. Роль сім’ї та однолітків у процесі соціалізації

§ 5. Самореалізація людини

§ 6. Соціальна мобільність

Розділ IІ. Права і свободи людини

§ 7. Людська гідність і права людини. Я — людина

§ 8. Еволюція прав людини

§ 9. Людина і держава

§ 10. Права дитини

§ 11. Механізми захисту прав людини і прав дитини

§ 12. Національні механізми захисту прав людини і прав дитини

Розділ IІІ. Людина в соціокультурному просторі

§ 13. Суспільство. Соціальна структура

§ 14. Соціальні цінності. Різноманітність і рівність

§ 15. Ефективна комунікація

§ 16. Упередження і толерантність

§ 17. Конфлікти, їх подолання

Розділ IV. Демократичне суспільство та його цінності

§ 18. Демократія в сучасному світі

§ 19. Вибори як атрибут демократії

§ 20. Політичні партії та громадські організації

§ 21. Громадянське суспільство

§ 22. Громада

§ 23. Громадянська участь у житті суспільства

§ 24. Школа — простір демократії

§ 25. Дитячі й молодіжні громадські об'єднання

Розділ V. Світ інформації та мас-медіа

§ 26. Мас-медіа. Комунікація

§ 27. Інформація

§ 28. Свобода слова, етика, відповідальність

§ 29. Медіа та демократія

§ 30. Вплив мас-медіа. Громадська думка і ЗМІ

§ 31. Маніпуляції і пропаганда в медіапросторі

§ 32. Критичне сприймання мас-медіа

§ 33. Комунікації в Інтернеті: переваги і ризики

Розділ VІ. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

§ 34. Соціальні цілі економіки

§ 35. Сталий розвиток

§ 36. Ринкова економіка

§ 37. Попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція

§ 38. Держава і ринок

§ 39. Економіка домашнього господарства

§ 40. Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження

§ 41. Підприємництво

§ 42. Ринок праці

§ 43. Лобіювання інтересів та корупція

Розділ VІІ. Україна, Європа, світ

§ 44. Інтеграція та глобалізація

§ 45. Міжнародні відносини

§ 46. Міжнародне право

§ 47. Європейська інтеграція. Виклики сучасного світу

§ 48. Україна — член європейського співтовариства

§ 49. Україна — член світового співтовариства

Ключові терміни і поняття