Всесвітня історія. 9 клас. Васильків

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Всесвітня історія. 9 клас. Васильків

Змістове наповнення підручника, враховуючи вікові особливості учнівства, спонукає зіставляти події, явища, процеси «довгого» ХІХ століття на теренах України та у світі. Матеріали, запитання, завдання рубрик допоможуть реалізувати наскрізні змістові лінії, міжпредметні зв’язки, сприятимуть розвиткові навичок критичного мислення дев’ятикласниць і дев’ятикласників. Історичні джерела, ілюстрації, схеми, узагальнювальні таблиці до розділів дозволять учительству оптимально здійснювати компетентнісно зорієнтований підхід.

Вступ

§ 1. Повторення. Вступ

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

§ 2. Французьке суспільство наприкінці XVIII ст. Причини і початок революції

§ 3. Від республіки — до консульства. Франція впродовж останнього десятиліття XVIII ст.

§ 4. Французька імперія та наполеонівські війни

Узагальнення до розділу 1 «Європа в час Французької революції та наполеонівських війн»

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного обєднання (1815-1870 рр.)

§ 5. Модернізаційні процеси в країнах Західної Європи та в Америці

§ 6. Велика Британія в 1815-1870-х рр.

§ 7. Франція в 1815-1848 рр.

§ 8. Австрійська та Російська імперії в першій половині XIX ст.

§ 9. «Весна народів» у Європі

§ 10. Об’єднання Італії та Німеччини

§ 11. Утворення незалежних держав у Латинській Америці. Громадянська війна у Сполучених Штатах Америки

Узагальнення до розділу 2 «Європа та Америка в добу революцій і національного обєднання (1815-1870 рр.)»

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст. Пробудження Азії

§ 12. Завершення модернізаційних процесів у провідних державах світу

§ 13. Франція в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 14. Німецька імперія в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 15. Велика Британія в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 16. Сполучені Штати Америки в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 17. Російська імперія в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 18. Австро-Угорщина та Османська імперія в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 19. Японія та Китай в останній третині XIX — на початку XX ст.

Узагальнення до розділу 3 «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст. Пробудження Азії»

Розділ 4. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

§ 20. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст.

§ 21. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку XX ст.

Узагальнення до розділу 4 «Міжнародні відносини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)»

Розділ 5. Розвиток культури та повсякдення життя (кінець XVIII — початок ХХ ст.)

§ 22. Освіта. Науки. Досягнення техніки

§ 23. Мистецтво. Масова культура. Емансипація

Узагальнення до розділу 5 «Розвиток культури та повсякдення життя (кінець XVIII — початок ХХ ст.)»

Узагальнення до курсу

Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX ст.