Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Бандровський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 54. Виникнення християнства

Міркуємо

Роздивіться фрагмент картини італійського художника кінця XV - початку XVI ст. Рафаеля. Яким постає на картині Ісус Христос, основоположник однієї з найбільших світових релігій - християнства? Чим це зображення Бога відрізняється від зображень богів з країн Давнього Сходу та Греції?

Преображення Христове. Художник Рафаель Санті. 1519-1520 рр.

1. Хто такий Ісус Христос? Що розповідають про нього історичні джерела?

У Римській державі часів республіки й найбідніший громадянин міг узяти участь у виборах чи звернутися до трибуна. За імперії державою керував імператор, а люди втратили можливість впливати на політичні події. Це породжувало зневіру та розчарування, сприяло поширенню різних пророцтв, астрологічних передбачень.

На Близькому Сході чимало прихильників мали релігійні вчення про кінець світу, прихід спасителя. Особливо яскраво це виявилося в іудаїзмі.

У 63 р. до н. е. Рим підкорив Палестину. У 37 р. до н. е. її правителем став Ірод Великий. За панування римлян істотно зміцнилося економічне становище іудейських священників і, відповідно, посилився їхній вплив. Єрусалимський храм знову став центром релігійного життя.

За таких обставин у Палестині розпочав проповідувати Ісус Христос. Щоправда, римські джерела подають лише коротенькі згадки про Ісуса. У 1971 р. було знайдено арабську копію тексту єврейського історика Йосифа Флавін, у якому цей противник християнства розповідав історію життя Христа. У джерелі, зокрема, ідеться про те, що в Галілеї жив проповідник Ісус (Ієшуа). Першими сприйняли його проповіді найбідніші прошарки палестинського суспільства. На початку діяльності Ісус прийшов до Іоанна Хрестителя, який охрестив його. Ісуса було проголошено Месією - спасителем світу.

Утім, основним джерелом, яке розповідає про життя Христа, є книги Нового Завіту Біблії, які називають Євангеліями.

Проповідницькій діяльності Ісуса перешкоджали іудейські священники - фарисеї. Якось вони запитали Ісуса, чи треба платити податки Риму. Ісус відповів: «Віддавайте Богу Богове, а кесарю (тобто імператору) - кесареве». Згодом фарисеї схопили Ісуса й засудили на смерть. Цей вирок мав затвердити римський намісник Понтій Пілат. Людина досвідчена, Пілат не міг не розуміти, що стає учасником розправи над безневинним. Але, відпустивши Ісуса, він би викликав невдоволення іудейських священників, що могло спричинити заколоти й повстання проти панування Риму. І Понтій Пілат затвердив смертний вирок Ісусу.

Збірку книг, що складають Біблію, називають Святим Письмом.

Євангеліє (від грец. добра звістка) - так називають кожну з перших чотирьох книг Нового Завіту, які написали апостоли Матвій, Марк, Лука та Іоанн. У книгах описано земне життя Господа, Сина Божого Ісуса Христа: Його вчення, чудеса, хресні страждання, смерть, воскресіння та вознесіння на небо.

Які обставини суспільно-політичного життя в Римській імперії зумовили поширення нових віровчень? Чому Палестина стала країною, де почали проповідувати християнство? Де відносно Рима розташована Палестина? Хто з римських імператорів був сучасником Ісуса Христа?

Досліджуємо

Прочитайте уривок із твору Йосифа Флавія «Іудейські старожитності». Яку історичну інформацію довідуємося із цього документа? Наскільки важливою ви вважаєте заувагу в тексті параграфа, що автор поданого документа належав до противників християнства?

...У цей час була мудра людина на ім’я Ісус. Він вів праведне життя та славився своєю доброчесністю; і багато із числа іудеїв та інших народів стали його учнями. Пілат засудив його на смерть через розп’яття; проте ті, хто стали його учнями, не зреклися свого вчителя. Вони розповідали, буцімто він з’явився їм на третій день після свого розп’яття та був живим. Тому вони стверджували, що він - Месія, про якого сповіщали іудейські пророки.

Обговорюємо

Прочитайте уривок з Нагірної проповіді Ісуса Христа (з Євангелія від Матвія) та поміркуйте, якими новими ідеями просякнуте християнське віровчення. Оберіть одну з настанов та поясніть, як її розумієте. Обміняйтеся думками в загальному колі, які моральні цінності утверджують ці настанови та в чому їхнє загальнолюдське значення.

Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судитимете, таким же осудять і вас, і якою мірою мірятимете, такою і вам відміряють. І чого в оці брата свого ти скалку бачиш, колоди ж у власному оці не помічаєш? Не давайте святого псам і не розсипайте перлів своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, щоб не розшматували й вас... Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам; бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому.

Проповідь - промова релігійно-повчального змісту, яку виголошують у церкві під час відправи.

2. Як виникали перші християнські громади та коли християнство стало в Римській імперії державною релігією?

Після страти Ісуса його учні - апостоли - почали проповідувати вчення вчителя в різних частинах Римської імперії: зокрема, Андрій навчав у Малій Азії, Скіфії та Греції.

Християни в різних землях імперії створювали свої громади. Перші християнські громади трималися на демократичних засадах. Голова громади розпоряджався майном та грошима для організації молитовних зібрань і допомоги тим громадівцям, яких спіткала біда. Свої зібрання перші християни проводили в потаємних місцях. Згодом окремі громади будували молитовні доми - церкви.

Апостол - у Новому Завіті так названо 12 перших послідовників і учнів Христа. Слово «церква» означає «дім Божий», тобто святе місце, призначене для богослужінь і молитов, а також - громада віруючих.

Зображення Ісуса Христа в катакомбі святої Коммоділли. IV ст.

Кількість прихильників нової релігії зростала. Проте життєві правила, яких дотримувалися перші християни, суперечили присязі римського громадянина (текст якої ви вже знаєте), тому вони всіляко ухилялися від неї. Влада ж відмову присягати імператорові й приносити жертви сприймала як непокору й прояв бунтівного вільнодумства. Так само занепокоєння влади викликала відмова християн, які дотримувалися заповіді «не вбивай», служити у війську. Саме тому християнські громади зазнавали переслідувань. Щоб убезпечити себе, християни стали проводити свої зібрання в підземеллях Рима, де ховали небіжчиків, - катакомбах, що простягалися на багато кілометрів.

Та попри жорстокі переслідування на початок IV ст. майже половина населення імперії сповідувала нову релігію. Сталися зміни в організації християнських громад: тепер їхнім господарством керували єпископи, які з другої половини III ст. очолили християнські громади.

Імператор Константин зрозумів, що церковну організацію та авторитет християнства можна використати для зміцнення своєї влади. Він повернув християнам церковне майно, яке конфіскував його попередник, звільнив християнських священників від сплати податків та військової служби, проголосив свободу молитовних зібрань. Сам імператор святкував і християнські, і традиційні римські свята.

У 325 р. в місті Нікея було скликано собор (зібрання) єпископів Заходу та Сходу. У ньому взяв участь і сам імператор. Було затверджено Символ віри - короткий і точний виклад основних християнських істин. Рішення Нікейського собору сприяли остаточному оформленню християнської церкви - громади єдиновірців, людей, які сповідують одну віру.

Було запроваджено семиденний тиждень замість звичного для римлян восьмиденного. Сьомий день вважався днем молитов та зібрань, днем відпочинку. Були оформлені перші рукописи Біблії.

За імператора Феодосія (379-395 рр.) запровадили обов’язкове християнське віросповідування для всіх римських громадян. Так християнство стало єдиною державною релігією Римської імперії. Язичницькі храми почали руйнувати, статуї римських богів нищити.

У V ст. на Заході влада в церкві закріпилася за єпископом Рима - папою римським, на Сході очільником церкви став єпископ Константинополя - константинопольський патріарх.

Чому перші християни зазнавали гонінь та переслідувань? Що сприяло поширенню християнства в Римській імперії?

Пізнайкам

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/68JWlWg або кодом, перегляньте відео про римські катакомби. Розкажіть у загальному колі про те, що найбільше вразило в сюжеті. Що в християнському віровченні, на вашу думку, сприяло згуртованості християнських громад? Які факти свідчать про стрімке поширення християнства серед мешканців Давнього Рима?

Узагальніть матеріал уроку, доповнивши речення: Жорстокі переслідування не зупинили поширення віри в Ісуса Христа, оскільки...

  • 1. Дайте відповіді на запитання, винесені як назви пунктів.
  • 2. Укладіть перелік понять, назв, імен, важливих для теми уроку.
  • 3. Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/r3pyUGZ або кодом та виконайте завдання онлайн.

Оберіть одне із запитань та викладіть відповідь на нього в невеликому есе.

1. Чому імператор Константин, а не Феодосій, увійшов в історію під іменням Великий? 2. Чим відрізнялися заходи із залучення релігії для утвердження імператорської влади в Октавіана Августа та Константина? (Відповідаючи, спирайтеся на мозаїчне зображення з ілюстрації та інші відомі вам пам’ятки).

Мозаїка із зображенням Константина Великого в Соборі Святої Софії в Константинополі (нині Стамбул, Туреччина)